AMO, alebo koniec ošípaných na Slovensku?

Znie to ako rozprávka, sme agrárna krajina, ale môže sa to stať. Africký mor ošípaných zasiahol 29 okresov.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (10)

O africkom more ošípaných (AMO) som už napísal nejeden článok. Upozorňoval som na hrozbu ešte v čase, kedy ministrovala ministerka Matečná. V tom čase Maďarsko hlásilo zvýšený nárast pozitívnych diviakov. Keď bola nákaza 1 km od našej hranice a pani ministerka nezareagovala, bolo viac ako jasné, že AMO prenikne ku nám. Stalo sa. Najskôr 1 okres, neskôr 2. Dalo sa tomu zabrániť, chcelo to len odvážny plán. 

AMO - 2 okresy-2019/2020
AMO - 2 okresy-2019/2020 (zdroj: ŠVPS)

Trebišov a Michalovce to odniesli ako prvé. Vznikla nárazníková zóna Košice - Vranov - Humenné - Snina - Sobrance. V týchto okresoch mala byť prikázaná, ale aj vymožená úplná depopulácia diviaka. Prikázaná bola, realizovaná nikdy. Vznikli rôzne názory, nikto neniesol zodpovednosť, nebolo jednotné riadenie. Pár ľudí chcelo vymyslieť koleso a čas utekal. Pri AMO sú dôležité jednoduché fakty. Choroba sa nedá liečiť. Neexistuje vakcína. Mortalita (úhyn) je na úrovni 90% - 100%. Jediné riešenie je fyzická likvidácia všetkých vnímavých zvierat (sviňovité) a prísne opatrenia na zamedzenie šírenia. Nestalo sa. Nastúpil rok 2020, neskôr pandémia Covid a zrejme zastal čas. Po roku, presne 07/2021, situácia vyzerá hrozivo.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
Aktuálna situácia AMO 07/2021
Aktuálna situácia AMO 07/2021 (zdroj: ŠVPS)

Dnes máme nárazníkovú zónu 4x väčšiu a počet zasiahnutých okresov presiahol 25. Jedna vec je úplne istá, diviak je jednoducho premnožený a má ideálne podmienky na extrémy rast populácie. Má dosť potravy, ročne sa síce uloví od 50 000 - 70 000 kusov, ale pri populačnej krivke akú dosahuje sme v situácii, kedy dlhodobo odstrel nepokrýva ani prírastok. Verejná mienka je masírovaná rôznymi skupinami, nikto nikomu neverí, každý každého uráža. AMO si s premnoženým diviakom hravo poradí. Populáciu vyhladí do 0. Pár kusov prežije a tie príroda uchránila z dôvodu novej populácie. V podstate žiaden problém okrem :

SkryťVypnúť reklamu
  • Enormný výskyt uhynutých diviakov na celom území kde vyčíňa AMO

  • Každý uhynutý diviak je potencionálny zdroj prenosu nákazy a ďalších vážnych ochorení

  • Medzi vnímavé zvieratá patrí diviak a domáca ošípaná

AMO postúpilo do oblastí, ktoré susedia s okresmi, kde máme umiestnené veľkochovy ošípaných. Aktuálne je na Slovensku cca 500 000 registrovaných ošípaných v celkovej trhovej hodnote 90 000 000 Eur. Ak je trhová hodnota diviaka 50 Eur a potrebujeme navyše odstreliť 100 000 ks, hodnota odstrelu predstavuje 5 000 000 Eur. Stačí si porovnať škodu 5 mil Eur voči hrozbe 90 mil. Eur. Tu zrejme každý, kto dokáže logicky uvažovať pochopí, že niet o čom diskutovať. 

Poľovníci aktuálne predstavujú najväčšiu skupinu ľudí, ktorí sú legálnymi držiteľmi zbraní. Majú dostatok odborných vedomostí a treba im dať jednoducho možnosť a podporu pri riešení problému. Aktuálne ich je viac ako 63 000. Viac ako profesionálnych vojakov, viac ako všetky ozbrojené zložky SR dohromady. Preto je kľúčové, prejaviť im dôveru. Je najvyšší čas prestať útočiť na sociálnych sieťach, je najvyšší čas pochopiť, že ak nezasiahneme rázne, ošípané budú len v ZOO. Celý kľúč k úspechu je rozdeliť Slovensko na 2 časti. 

SkryťVypnúť reklamu
  • Biele a modré okresy

To sú okresy, kde nebol identifikovaný AMO ani u diviaka a ani u ošípanej. Tieto okresy musia zabrať a aktivovať všetky poľovnícke kapacity tak, aby v krátkom čase razantne znížili stav diviačej zvery. Tu treba podotknúť, že razantne = stav blízko 0. Ideálny stav je 0,3 diviaka na 100ha poľovného revíru. Ak si spočítame, že máme 63 000 poľovníkov a potrebujeme uloviť 100 000 diviakov, je to menej ako 2 diviaky na jedného poľovníka. Verejnosť by mala vedieť, že pre nerušený výkon poľovného práva je potrebné na isté, vopred definované obdobie, obmedziť vychádzky do poľovných revírov. Hlavne venčenie psov. Zrejme bude dochádzať ku zvýšenej streľbe a aby nevznikali nedorozumenia, mali by poľovné združenia a užívatelia revírov ohlasovať poľovačky na obecných úradoch a prostredníctvom rozhlasu aj informovať obyvateľov obce. Zároveň je kľúčové povedať, že ulovený diviak z bieleho a modrého okresu by mal byť vyšetrený na trichinelu (vykonáva prostredníctvom svojho laboratória ŠVPS) a takto vyšetrený diviak nepredstavuje pre človeka žiadne riziko nákazy.

SkryťVypnúť reklamu
  • Rúžové a červené okresy

V týchto okresoch už bol identifikovaný pozitívny nález. Znamená to, že v týchto okresoch je poľovačka zakázaná. Každé rozhodnutie veterinárov má svoje rácio. Choroba sa šíri extrémne rýchlo a pokiaľ už je identifikovaný úhyn, je vysoko pravdepodobné, blížiace sa k istote, že daná črieda, skupina jednoducho vyhynie. Preto by poľovačka pôsobila kontraproduktívne a plašenie zvery by znamenalo zvýšenú migráciu, čo zas zásadne zvyšuje riziko prenosu ochorenia. Ak si uvedomíme, že diviak dokáže prebehnúť aj 30-50 km počas noci, je skutočne dôležité, aby sa diviaky v rizikovom okrese neplašili a nelovili. Pre rizikové okresy však platí úplne iný scenár. Tu je kľúčové si uvedomiť, že AMO spôsobuje horúčku a tá v spojení s vysokými teplotami vzduchu zariadi rýchly priebeh ochorenia. Diviak v horúčke vyhľadáva chladenie a väčšinou končí pri vodných zdrojoch, kde uhynie. V týchto okresoch je potrebné aktívne vyhľadať a odstrániť všetky uhynuté diviaky. Ak si uvedomíme rezistenciu ochorenia, dokáže prežiť 18 mesiacov. Preto je kľúčové odstrániť všetky zdroje nákazy. Inak nám nákazu budú prenášať hlodavce, predátory, hmyz. V týchto okresoch je žiadúce, aby sa zapojili všetci. Ak idete na vychádzku a zbadáte, alebo ucítite typický pach uhynutého zvieraťa, nedotýkajte sa ho. Zavolajte najbližšieho poľovného hospodára a ak neviete o jeho existencii, kontaktujte svojho starostu, či pracovníkov obecného úradu. Poľovníci majú vybavenie (vrecia na kadáver, prepravné boxy a dezinfekčné postupy) a znalosti na to, ako bezpečne odstrániť kadáver z prírody. Ak sa nám totiž nepodarí odstrániť čo najväčšie množstvo uhynutých zvierat, zvyšujeme riziko kontaminácie a prenosu. Predstavte si, že v poli s obilninami uhynie malý diviak. Ak ho zoberie kombajn, rozmetá ho po celom poli. Okrem toho, že kontaminuje obilie, slamu, kombajn, ktoré nikto nedezinfikuje a ani o tom daný vodič vôbec nemusí vedieť, prenesieme si chorobu po celom Slovensku. A prečo? Lebo sme uhynutého diviaka nenašli. Ak bude riziko vysoké, bude sa pristupovať k horším a horším opatreniam a pre ťažko skúšaných poľnohospodárov, ktorým nikto neprepláca škody na plodinách, ktoré spôsobila premnožená aj diviačia zver, zrazu príde zákaz pohybu tovarov von a dnu z okresu. Úrodu môže spáliť. Nič iné nepomáha.

Ak neurobíme nič, AMO vyhladí celú populáciu diviakov na Slovensku. To je jednoducho fakt. Pri tom však zdecimuje všetky chovy ošípaných. A je úplne jedno, či je to chov 1 prasiatka na dedine, alebo veľkochov 25 000 ošípaných. Ak diviaka dokážeme odloviť pred tým, ako sa nakazí, môžeme divinu po vyšetrení skonzumovať. A je úplne jedno, či diviaky skonzumujú poľovníci, alebo ich predajú na ďalšie spracovanie. Každé kilo mäsa, ktoré sa dá zúžitkovať predstavuje podstatne vyššiu pridanú hodnotu ako uhynuté zviera, ktoré treba identifikovať, odstrániť z prírody a zlikvidovať v kafilérii. To sú tak enormné náklady, že žiaden argument proti lovu neobstojí. O diviaka jednoducho prídeme a je len zásadný rozdiel, či z neho dokážeme mať aj úžitok a popri tom ochránime chovy ošípaných, alebo budeme smutne zbierať uhynuté zvieratá po lesoch, lúkach a pri jazerách a rybníkoch. V Lučenci sme utrácali 7 000 ošípaných. Niet smutnejšieho pohľadu ako keď utrácate jednodňové mliečniaky. Utrácate zdravé zvieratá len preto, lebo bolo čo i len jedno z nich pozitívne. A potom sa prejdete v okolí farmy a pochopíte tragédiu. Uhynuté diviaky, na nich roje múch, hlodavce majú zrejme vianoce. Už nám je všetkým jasné ako sa asi choroba dostala do chovu..... 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vypracovalo najdetailnejší plán riešenia krízovej situácie vo svojej histórii. Spolupracovali na ňom úplne všetci. Ministerstvo, NR SR, Hlavný veterinárny lekár, Poľovnícke stavovské organizácie, zväzy spracovateľov, obchodníci. Prosím, zabudnime na chvíľu na facebook a nenávisť, hoaxy a konšpirácie. Nech na chvíľu vyhrá zdravý rozum. Plán je skvelý, ľudia sú pripravení, pomôžme im. Verme plánu, verme odborníkom a nechajme ich pracovať. Verme poľovníkom a podporme ich v tom, aby boli čo najúspešnejší. Verme našim veterinárom, nepustia na trh ani jedno nevyšetrené zviera. Verme našim spracovateľom, urobia pre Vás prvé posledné, aby bolo mäso špičkovo opracované. Verme našim obchodníkom, ktorí Vám mäso ponúknu na celom Slovensku.

Martin Ondráš

Martin Ondráš

Bloger 
Populárny bloger
  • Počet článkov:  202
  •  | 
  • Páči sa:  151x

Viac ako 20 rokov sa aktívne venujem potravinovej bezpečnosti, kvalite potravín a potravinovému právu. Nie len na úrovni SR, ale aj v rámci krajín V4. Som presvedčený, že spotrebiteľ má byť informovaný a nie klamaný. Zoznam autorových rubrík:  SpoločnosťSúkromné

Prémioví blogeri

SkryťZatvoriť reklamu