Samosprávou z pandemickej krízy ?

Písmo: A- | A+

Samosprávou (obcami, mestami a samosprávnymi krajmi) proti pandemickej kríze. Samospráva ako zabezpečovateľ prevencie a testovania. Samospráva ako strážca karantény a zdravotníkov Anti-Hippokratov.

Hovorí sa, že na každý problém existuje riešenie . Riešenie existuje aj na pandemickú krízu, len ho nepoznáme. Prečo? Nuž jeden z dôvodov prečo ho nepoznáme je, že o tom málo diskutujeme.

Namiesto toho, aby sme hľadali riešenia, sporíme sa v hádkach. Často v bezprizorných, ktoré sa dostávajú do personálnej roviny čo je zlé, až nebezpečné, pre mentálny stav spoločnosti.

Skúsme teda diskutovať. Patent na rozum nemá nik. Zjavne vidíme, že „tí hore“ taktiež nie.

Keďže mám kritický názor na to, čo sa deje okolo mňa, tak ponúkam na verejnú diskusiu niektoré postrehy.

Moje postrehy vychádzajú z komunikácii s ľuďmi, ktorých sa to priamo dotýka a ktorí priamo bojujú s „hnusobou“ . 

Rozprával som s viacerými v mojom okolí.

(Väčšinou) Ochotní starostovia

Viacerí oslovení starostovia (väčšina) sa viac menej zhodli na tom, že keď obec nemá prehľad, kto je v komunite pozitívny, nevie zabezpečiť ochranu ostatných členov komunity pred potenciálnym nakazením. Anonymný nakazený nemá psychickú bariéru ostať v karanténe. V súčasnosti sú obce (a mestá) nútené do úlohy zabezpečovateľa testovania (bez riadneho vyriešenia otázky finančnej kompenzácie), no už nie sú riadne zapojené do preventívnych a následných krokov.

Starostovia nechápali, prečo nedostali menný zoznam pozitívne testovaných. Starostovia vyslovili názor, že by vedeli vo vlastnom záujme efektívne chrániť svoju komunitu pred rozširovaním nákazy.

Vedeli by zabezpečiť nielen dôslednú karanténu pre pozitívne testovaných, ale čiastočne aj servis, aby nemuseli nakazení vychádzať zo svojich domovov. V neposlednom rade by vznikla samoregulácia pozitívne nakazených obmedziť pohyb v komunite. 

Dva dôvody navyše za väčšie angažovanie samospráv.

Dôvod prvý : Centrálna vláda, centrálne bezvládie a centralizovaný neporiadok

Veľmi aktívne zapojenie samospráv miest a obcí a prípadne krajov je potrebné aj z dôvodu zjavnej neschopnosti centrálnej vlády. Okrem osobitostí niektorých "osobností" súčasnej slovenskej centrálnej vlády je tu aj prirodzený fakt, platný všade vo svete, že z diaľky centra nie je možné dobre a efektívne riadiť miestne záležitosti. Veď preto samospráva vôbec existuje.

Ani schopná centrálna vláda (ak je schopná) nemôže veci dobre podchytiť a dotiahnuť do zdravých dôsledkov na lokálnej úrovni.

Ústredné orgány štátnej správy by mali vytvárať len technické, metodické, komunikačne, finančne podmienky, zabezpečovať dodatočné zdroje a kompenzácie. 

(O špecifikách aktuálnej slovenskej centrálnej vlády je veľa iných - „psychologických“ - blogov, o tomto sa nebudem rozpisovať .)

Dôvod druhý : Zdravotnícky Hippokrati a Antihippokrati

Aktívne zapojenie samospráv miest, obcí a krajov je potrebné aj preto, lebo ochota a schopnosti zdravotníctva samotného (ak je ochotné) prirodzene nestačia.

Zaujímal som sa ako to chodí v zdravotníctve.

Oslovil som súkromne pár zdravotníkov.

Mal som šťastie na zdravotníkov, ktorí sú verní Hippokratovej prísahe.

Títo sú v zásade zdesení a znechutení nezapájaním odbornej verejnosti a tých, ktorí zdravotnú starostlivosť priamo poskytujú, do debát a príprav protiepidemiologických opatrení. 

Takýto Hippokratovi verní by radi hrali aj väčšiu rolu pri prevencii, liečení a očkovaní, ako v súčasnosti.

Žiaľ nie je to jednotný názor. Jednoducho poznám aj takých zdravotníkov (žiaľ nielen jedného) , ktorí Hippokratovej prísahe nie sú zďaleka verní, aktívnejšiu účasť si neprajú a aj súčasné zapojenie by najradšej odsabotovali, minimálne redukovali .

 „Nech si to riešia. Mňa nech do toho neťahajú, ja mám dosť svojej roboty“. 

Nerobme si ilúzie a predpokladajme, že takýchto je tiež veľmi veľa.

Z týchto všetkých dôvodov je väčšie zapojenie samospráv potrebné.

Samospráva nielen „postráži“ a „obslúži“ miestnych nakazených, ale odkomunikuje, skoordinuje a identifikuje Hippokratov aj anti-Hippokratov v zdravotníckom systéme lepšie ako nejaký centrálny dohľad. 

Skryť Zatvoriť reklamu