Chanuka a Vianoce

Mesiac december je známy dvomi sviatkami: židovskou Chanukou a kresťanskými Vianocami. Ich časová blízkosť priam vnucuje otázky po ich vzťahu. Ide o celkom nezávislé sviatky, ktorých časová blízkosť je náhodná alebo jestvuje medzi nimi určitý súvis? Ak áno, aký majú charakter?

Písmo: A- | A+
Diskusia  (18)

Z amerických médií v tomto období môžeme počuť prianie:„Merry Christmas and Happy Chanukah“. Globalizmus, náboženský synkretizmusa komercionalizmus priniesol taký fenomén ako sú „chanukové stromčeky“ –vianočné stromčeky s modrou stuhou a šesťcípou Dávidovou hviezdou.Chanukové sviatky však nie sú „židovskými Vianocami“. Každý z týchtosviatkov má svoj vlastný historický a duchovný obsah. Túto skutočnosť veľmidobre vyjadruje postavenie oboch sviatkov v kalendári. Chanuka sa podľažidovského kalendára začína vždy 25. kisleva, ktorý v tomto roku pripadolna sobotu (šabat) 16. decembra. Nie náhodou sa tento osemdňový sviatok potomkončí 23. decembra (2. tevet). Až na druhý deň budú kresťania sláviť Štedrú večeru,ktorou sa v rodinách začnú vianočné sviatky. Istotne jestvujú určitéspoločné znaky oboch sviatkov, ale tieto si uvedomíme len v pohľade najedinečnosť každého z nich.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Historické pozadie oboch slávností je celkom odlišné.Chanuka je sviatkom znovu posvätenia Jeruzalemského chrámu po víťazstvežidovských vzbúrencov (zvaných Makabejci) proti sýrskemu tyranoviAntiochovi IV. Epifanesovi v roku 164 pred Kr. Išloo nábožensko-vojenské víťazstvo nad mocným nepriateľom. Vianoce sú prekresťanov sviatkom narodenia Mesiáša, ktorý neprišiel v sile ani moci, alev úplnej chudobe. Ježiš sa narodil v jaskyni a bol uložený dojasiel pre dobytok. Udalosť jeho narodenia však zmenila históriu. Dokoncaletopočet, ktorý používame sa počíta od „narodenia Krista“ (hoci ide o nepresnývýpočet). Sviatok Chanuka sa začína v židovskom kalendári vždy 25. kisleva– keď bolo v chráme zapálené svetlo menory (sedemramenného svietnika).Presný deň Ježišovho narodenia nie je známy. 25. december je len dohodnutýmtermínom slávenia Ježišovho narodenia medzi kresťanmi od 4. storočia. Kresťaniav Ríme v tento deň zameriavali pozornosť na svojho Mesiáša, abyvytvorili protiváhu k pohanskej slávnosti zimného slnovratu („Natalissolis invicti – „zrodenie víťazného slnka“). Napriek tejto zásadnejhistorickej odlišnosti, v oboch prípadoch ide o záchranu. SviatokChanuka pripomína záchranu židovského národa pred sýrskym tyranom, Vianoce súpre kresťanov začiatkom záchrany, ktorú Boh daroval celému svetuprostredníctvom svojho jediného Syna.

SkryťVypnúť reklamu

Charakter oboch sviatkov je odlišný. Slávnosť Chanuky jev dnešnej podobe veľmi úzko spätý s legendou Talmudu o zázračnomrozmnožení oleja. Aby sa mohla obnoviť bohoslužba v chráme, bolo potrebnézapáliť „večné svetlo“ – chrámový sedemramenný svietnik (menoru). Kňazi všaknašli len jednu nádobu s rituálne čistým olejom, ktorý by vydržal horieťiba jeden deň. Na výrobu nového olivového oleja bolo potrebných aspoň osem dní.stal sa však zázrak. Boh sapriznal k svojmu ľudu a nechal menoru svietiť celých osem dní, než bolvyrobený nový olej. Na pamiatku tejto udalosti sa každý deň zapaľujú sviece nazvláštnom osemramennom svietniku zvanom chanukija, každý nasledujúci deň vždyo jednu sviecu navyše, čím sa vyjadruje rast zázraku. Vianoce sú prekresťanov sviatkami jediného svetla. Ježiš sám o sebe povedal: „Ja somsvetlo sveta“. Pozornosť veriacich je počas vianočných sviatkov upriamená právena toto živé Svetlo. Všetky vianočné zvyky, ktoré sa utvorili v priebehukresťanských dejín majú za úlohu pomôcť upriamiť pozornosť na toho, kto jeukrytý v jasličkách, betlehemoch a ktorý obdaroval svet týmnajvzácnejším darom – svojou osobou. Hoci svetlá Chanuky a svetlo Vianocmajú odlišný charakter, spoločnou vlastnosťou svetla je premáhanie tmy.Jestvujú rozličné spôsoby ako premôcť zlo a temnotu vo svete, ale Židias kresťanmi môžu v tomto zápase spojiť svoje sily, aby svetlo, miera pokoj zvíťazili na každom mieste sveta, za ktorý sme zodpovední. Abymohli Židia a kresťania plniť svoje osobité poslanie vo svete, musia sa postaviťkomerčným tlakom, ktoré vyprázdňujú ich pôvodný hlboký duchovný význam.

SkryťVypnúť reklamu

Miesta slávenia Chanuky a Vianoc sú odlišné. PrváChanuka sa odohrala v Jeruzaleme, prvé Vianoce boli v Betleheme.Medzi oboma izraelskými mestami bola vzdialenosť osem kilometrov.V priebehu dejín sa však vzdialenosť medzi judaizmom a kresťanstvom(zrodeným na pôde judaizmu) čoraz viac zväčšovala. Kresťania slávia sviatkyNarodenia Pána hlavne v svojich chrámoch a modlitebniach. Dôležitúúlohu má však aj Štedrá večera, pri ktorej sa schádza za slávnostným stolomcelá rodina. Pre Židov je ústredným miestom pre „liturgiu zapaľovaniachanukových sviec“ domov a rodina. Mimo neho sa židia schádzajú v synagógach. Hoci Židia a kresťaniaslávia svoje sviatky v odlišnom čase a na odlišnom mieste, spoločnýmznakom je rodinné puto. Pri obidvoch sviatkoch sa utvoril obľúbený zvykobdarovávania svojich blízkych. Preto si na záver pripomeňme slová známeholibanonského spisovateľa Chálila Džibrána: „Dávate málo, ak dávate zo svojhomajetku. Skutočne dávate, ak dávate zo seba. Sú takí, ktorí dávajú máloz toho množstva, čo majú a dávajú to s túžbou po uznaní,a toto ich skryté prianie robí ich dary nedobrými. A sú takí, ktorímajú málo a dávajú všetko. Sú to tí, ktorí veria v život a jehoštedrosť a ich pokladnica nie je nikdy prázdna. Ich rukami hovorí Boha ich očami sa usmieva na svet.“

Andrej Mátel

Andrej Mátel

Bloger 
  • Počet článkov:  18
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Som veriaci v židovského Mesiáša Ješuu... Zoznam autorových rubrík:  JudaizmusBlízky VýchodBiblicumŽidovsko-kresťanský dialógEkumenizmusKresťanstvoSociálna prácaSúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
Lívia Hlavačková

Lívia Hlavačková

43 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

717 článkov
SkryťZatvoriť reklamu