Tour de Roma - 14 postrehov jedného Gadža a jedného Cigána

Prežili sme 5 dní v osadách, v Lomničke, Žehre, Hrabušiciach, Jarovniciach a na Luníku IX. Veľmi krátko v porovnaní s ľuďmi, ktorí tam žijú. Veľmi veľa v porovnaní s politikmi, ktorí majú kľúčiky od systému, podľa ktorého Rómovia hrajú svoju rolu. Postrehy? Tu nižšie ich je 14 kľúčových. Ak chcete jeden kľúčovo kľúčový, tak ... politici svoju neschopnosť riešiť problém dlhodobo kryjú kupovaním si sociálneho zmieru cez sociálne dávky. Ostatné sme s Petrom Pollákom zosumarizovali nižšie. Dá sa problém riešiť? Dá, hoci to bude veľmi, veľmi ťažké, ale určite dá. Kedy budú riešenia? Najprv ich predstavíme Smeru, v záujme toho, aby sme opäť 4 roky nepremrhali, ale radšej si spolu vysúkali rukávy a pokúsili o niečo vraj nemožné.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (106)

V osadách sme sa presvedčili, že za stav, ktorý sme videli, nie je zodpovedný nikto iný ako politici. Politici dlhých 22 rokov svoju neschopnosť kryjú uplácaním ľudí v osadách sociálnymi dávkami. Sociálny systém Rómovia nezneužívajú, Rómovia len využívajú systém, ktorý nastavili politici. V skutočnosti sociálnu odkázanosť ľudí zneužívajú dlhé roky politici, samospráva, tretí sektor, úžerníci, exekútori, dodávatelia služieb či realizátori pofidérnych projektov na získanie a udržanie si moci alebo vlastné obohatenie.

Zistenia:

1) Nepodchytením výchovy dieťaťa od počiatku, nechávame deti nezodpovedných a neschopných rodičov behať do siedmych rokov po ulici. Takéto dieťa skončí spravidla v špeciálnej triede či škole, kde štát za vzdelávanie zbytočne platí 2,5krát vyššiu sumu za dieťa ako v škole normálnej. Také dieťa nakoniec nezíska ani výučný list, ani prácu a naveky zostáva závislé na sociálnom systéme. Ako príklad môžeme uviesť fakt, že tento rok na Luníku IX nastúpi do prvého ročníka 400 detí a do deviatej len 6.

2) Nastavením sociálneho systému finančne motivujeme deti zo sociálne odkázaných rodín, aby okamžite po ukončení povinnej školskej dochádzky školu opustili a začali radšej poberať sociálne dávky, lebo je to pre rodinu finančne výhodnejšie.

3) V jednej chvíli vyžadujeme na pomocnú prácu asistenta učiteľa v rómskych komunitách VŠ vzdelanie, avšak starosta a poslanci, ktorí rozhodujú o osude tisícok ľudí, nemusia mať skončenú ani ZŠ.

4) Vzdelávací, sociálny a právny systém, ktorý nechráni učiteľa pred agresívnym a vulgárnym správaním indivíduí, je chorý a spôsobuje výraznú demotiváciu kvalitných učiteľov učiť deti z problémových rodín.

5) Kým pracujúci rodič nedostáva za dochádzku do školy svojho dieťaťa ani euro, sociálne odkázaný dostane 17 eur mesačne, ktoré nie sú účelovo viazané, ktoré rodič môže ľubovoľne použiť a zvyčajne aj použije.

6) Systém, ktorý umožňuje v hotovosti vyplácať nezodpovedným rodičom príspevok pri narodení dieťaťa bez viazanosti na konkrétny účel, je zvrátený. Takýto príspevok nezodpovední rodičia nepoužijú na pokrytie potrieb dieťaťa, ale len potrieb svojich vlastných.

7) Jednorazová mesačná výplata sociálnych dávok, ktorú nezodpovední rodičia môžu ľubovoľne použiť, napr. na alkohol či automaty, spôsobuje stav, že mnohé deti z takýchto rodín podstatnú časť mesiaca hladujú.

8) Systém spoločného posudzovania osôb v rodine finančne motivuje sociálne odkázaných rodičov, aby neuzatvárali manželský zväzok a takto mali zabezpečenú vyššiu sociálnu dávku.

9) Súčasný právny stav umožňuje, aby sociálne odkázaný človek mohol de facto beztrestne páchať ľubovoľný počet priestupkov, keďže nemá na zaplatenie pokút. Inak povedané, sociálne odkázaní ľudia majú na Slovensku de facto priestupkovú imunitu.

10) Nastavenie systému aktivačných prác a malých obecných služieb, ktoré ich organizáciu ponecháva na samosprávu, spôsobuje, že tieto práce sú vykonávané poväčšine len formálne a predstavitelia samosprávy ich väčšinou využívajú na upevnenie svojej moci a de facto kupovanie si voličov za peniaze štátu.

11) Pri súčasnej miere nezamestnanosti a nastavení daňového a odvodového systému je len ilúziou si myslieť, že akýkoľvek podnikateľ príjme do práce Róma z osady, ak sa o voľné pracovné miesto zároveň zaujímajú stovky nerómskych nezamestnaných.

12) Sociálny systém nerobí žiadny rozdiel medzi ľuďmi z komunity, ktorí sa snažia žiť poctivo, majú záujem o prácu, starajú sa o svoje deti, dodržujú zákony a tými, ktorí konajú pravý opak. Všetkých týchto ľudí systém dáva do jedného vreca a pristupuje k nim ako ku kusom, ktorým treba len mesačne prideliť dávku.

13) Politici dlhodobým uplácaním sociálne odkázaných ľudí len kryjú svoju neschopnosť vytvoriť systém, ktorý by sociálne odkázaným ľuďom umožnil získať prácu. Tým zároveň politici v spoločnosti upevňujú presvedčenie, že všetci sociálne odkázaní ľudia o prácu nestoja. To môžeme vyvrátiť vlastnou skúsenosťou, kde sme sa počas Tour de Roma nestretli s človekom, ktorý by pýtal vyššie sociálne dávky, ale stretli sme stovky ľudí, ktorí od nás pýtali prácu, akúkoľvek.

14) Aj napriek tomu, že politici na papieri vykázali obrovské množstvo peňazí, ktoré vraj mali prísť do rómskych osád, videli sme tisícky ľudí, ktorí žijú v neľudských podmienkach, bez práce a akejkoľvek perspektívy, mnohokrát na priestore menšom ako 1m2 obytnej plochy na jedného človeka.

igor matovič

igor matovič

Bloger 
  • Počet článkov:  56
  •  | 
  • Páči sa:  15x

Verím, že politici by mali ľuďom slúžiť a nie žiť na ich úkor. Na Slovensku to tak zväčša nie je. Preto som sa rozhodol vstúpiť do politiky, ľuďom pomaly otvárať okále a chliev čistiť. Po vyhadzove z klubu SaS za hlasovanie proti úmyslu umožniť Orbánovi rozdávať maďarské občianstvo na Slovensku, sme založili hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti. Dnes máme najväčší opozičný klub a snažíme sa spoločne ľuďom dokázať, že spoločenstvo zodpovedných nezávislých ľudí sa dokáže správať zodpovedne, bez toho, aby sme našim poslancom brali vlastné svedomie a presvedčenie. Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

SkryťZatvoriť reklamu