Zdravotná starostlivosť s rozsahom genocídy.

…alebo, ak minister zdravotníctva Slovenskej Republiky nepozná gnozeologické základy pojmov ani logiku množín. Pán minister, rovnako ako jeho predchodcovia, si asi nevšimol, že zákonný rozsah ZS je určený podľa §2 zákona 576/2004 Z.z., ale nikto ho nedodržuje !? Doteraz všetci ministri zdravotníctva porušili uvedený zákon vydaním vestníka o liekoch podliehajúcich spoplatneniu ZP, kde bezbreho neodborne zaradili aj úkony či lieky, spôsobujúce disjunkciu zákonom stanovených cieľov ZS v rozpore s uvedeným zákonom, čo v postavení ministra možno charakterizovať za genocídu a nerešpektovanie uvedeného zákona za trestný čin. …tiež by si mali zopakovať stredoškolskú matematickú logiku pojmov, kde: – “a” znamená konjunkciu (množiny úkonov či liekov), – “alebo” znamená disjunkciu (množiny úkonov či liekov), lebo v uvedenom zákone je “a”.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Zrozumiteľnejšie:
Skúsme zostaviť ciele v zdravotníctve do dvoch množín úkonov, prostriedkov a farma-produktov, ktoré sa používajú alebo by sa mohli použiť v zdravotníctve, z hľadiska dvoch kritérií:
- množinu č.A, z hľadiska prospešnosti pre súčasné generácie
- množinu č.B, z hľadiska prospešnosti pre budúce generácie.

Podľa ods.1, §2 zákona č.576/2004 Z.z., je medzi týmito množinami cieľov spojka "a", čo znamená, že do rozsahu zdravotnej starostlivosti môže byť zaradený iba prienik týchto množín.

PRIENIK MNOŽÍN A, B je množina A∩B obsahujúca práve tie prvky, ktoré patria súčasne do obidvoch množín A, B.
A∩B={x: ( x∈A )∧( x∈B )}
Množiny, ktorých prienik je prázdna množina, teda platí A∩B=∅, nazývame disjunktné množiny.

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Gnozeológia matematickej logiky pojmu spojky "a" v uvedenom zákone určuje prienik množín, ktorý je v prospech súčasných a zároveň budúcich generácii, čo znamená, že musia byť splnené obidve kritéria súčasne a nemôže byť splnené iba jedno z nich.
Pri zostavovaní ministerských vestníkov, ktoré určujú rozsah úkonov, liečiv a pomôcok hradených z verejného poistenia sa vôbec nerešpektuje uvedený, zákonom stanovený prienik množín. To znamená, že ak je niečo mutagénne, imuno-supresívne alebo len potencuje škodlivosť budúcim generáciám, nesmie to byť hradené z verejného zdravotného poistenia, ale tento egoizmus si musí uhradiť každý zvlášť, hlavne v prípadoch repro-schopných pacientov, keďže povinné odvody zdravotného poistenia sú určené len pre zákonný rozsah zdravotnej starostlivosti, bez rozsahu genocídy.

Skryť Vypnúť reklamu

Aj naše deti chcú byť zdravé.
Nemôžme nekonečne žiť na úkor vlastných potomkov a tvoriť deficity imunity alebo genómu.

Biochemické analýzy taktiež dokazujú, že medzi základné vlastnosti neuroendokrinného a imunitného systému patrí aj schopnosť spracovávať a odovzdávať informačné signály, schopnosť si ich zapamätať a učiť sa z predchádzajúcich skúseností, prispôsobivosť na nové nepredvídavé signály, schopnosť vzájomne interaktívne komunikovať.
Nezabúdajme, že učenlivosť alebo zábudlivosť týchto schopnosti je dedičná.

O zodpovednosti:

Každý repro-schopný pacient by si mal uvedomiť, či uplatní:
a) repro-skodlivé aplikácie disjunkcie cieľov zdravotnej starostlivosti (ZS) v rozpore s ich konjunkciou vymedzených §2 zákona č.576/2004 Z.z., na úkor svojich budúcich detí, ktoré tiež budú chcieť byť zdravé, alebo
b) zvolí inú zodpovednejšiu možnosť, prípadne sa im naučí predchádzať zdravšou životosprávou.
Ak ich uplatní, tak nech svoj egoizmus uhradí z vlastného, nie z verejného, lebo to už nie je solidarita ale genocída.

Skryť Vypnúť reklamu

Existujú "pro-budúce" zákony o ktoré sa opieram:
- konjunkcia cieľov ZS podľa §2 zákona č.576/2004 Z.z.,
- konjunkcia prospechu aplikácii biológie a biomedicíny, podľa preambuly Dohovoru o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a biomedicíny: Pokrok v biológii a medicíne by sa mal využívať na prospech súčasných a budúcich generácií,
http://www.radaeuropy.sk/?1221
- podľa čl.15 ods.1 ústavy SR: Ľudský život je hodný ochrany už pred narodením,
Ústava
- podľa prvej vety čl.40 ústavy SR: Každý má právo na ochranu zdravia (pojmom “každý” ústava nerozlišuje terajšiu generáciu od budúcich, pojmom “zdravia” ústava nerozlišuje či ide o zdravie reprodukčné alebo nereprodukčné, či ide len o zdravie ega človeka a jeho imunity alebo aj o zdravie jeho génov, reprodukčnej imunity a ich pamäte, ktoré zdravie ľudského ega podmieňujú),
Cieľom uvedených zákonov je aj predchádzať chorobám zdravým spôsobom života, pri ochrane zdravia vplývať na našu zodpovednosť voči dedeným vlastnostiam s vedomím zodpovednosti voči zdraviu budúcich generácií.

…ministri zdravotníctva by mali uvedenej zodpovednosti ponechať priestor, selektovať úkony a lieky z hľadiska ich repro-účinkov v zmysle §2 zákona 576/2004 Z.z. o ZS a nerobiť z lekárov otrokov a nástroje genocídy.

mikulas novota

mikulas novota

Bloger 
  • Počet článkov:  5
  •  | 
  • Páči sa:  0x

telovýchova versus zdravotníctvo Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

4 články
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Skryť Zatvoriť reklamu