Depresia.

Písmo: A- | A+

V článku Vám chcem povedať všetko, čo o depresii viem, čo by Vám mohlo pomôcť na ceste odhaliť jej príčiny a tým umožniť čo najskôr sa jej zbaviť. Nie je to ľahké. Depresia je totiž  tiež často len príznak.

Depresia.

Asi sa nenájde človek, ktorý by v živote nezažil stavy depresie.

Pokúsim sa napísať Vám čo možno najviac informácií, počnúc samotnou depresiou , ale aj ostatnými možnými príčinami depresie. Lebo depresie sú často tiež len príznakom , ktorého príčina môže byť na inom mieste.

Preto odporúčam prečítať celý článok. Moje články sú väčšinou dosť dlhé, na konci sa pokúsim spraviť zhrnutie.

Depresia je závažné psychiatrické ochorenie, vlastne sa považuje za afektívnu poruchu, teda jednoducho za poruchu toho, čo cítime, ako po citovej stránke vnímame život.

Prejavuje sa stratou nálady, pocitom stiesnenosti, stratou záujmu o čokoľvek, stratou radosti, slabosťou vôle , určite sa tu spozná každý. Pri čítaní prejavov psychiatrických ochorení je charakteristické, že sa dá nájsť skoro u každého podobnosť našich vlastných ťažkostí s tými prejavmi, aspoň v niektorých epizódach nášho života a to myslím aj s humorom , aj vážne. 

Depresia prebieha buď osamotene, ale častejšie spolu s inými psychiatrickými, alebo somatickými /telovými/ ochoreniami, to býva častejšie. Ak aj na začiatku vznikla , len ako psychická porucha, tak časom má významný vplyv aj na telo. Častejšie je ale odrazom poruchy pôvodne inde v tele, najčastejšie v tráviacom trakte, viac vysvetlím v článku ďalej.

Niekedy je plynulý prechod a prekrývanie súčasne s poruchami správania, pamäti , s demenciou, niekedy aj s bludmi a halucináciami.

Problém je, že ide väčšinou o mladých ľudí vo veku 25-35 rokov, má to nesmierny dopad aj na pacienta, aj na jeho rodinu , prácu, nároky zdravotníckej starostlivosti.

Závažnosť a nebezpečnosť depresií tkvie predovšetkým v tom, že u 5-15 % je riziko suicídia /sebevraždy/!

Rizikoví pacienti sú rozvedení, ovdovení, starobní dôchodcovia, nezamestnaní, osamelí atď., ktorí prežili nejakú traumu, v dnešnej dobe je to aj zadĺženosť, problémy v práci, vo vzťahoch. Rizikom je aj strata milovanej osoby, najmä jej úmrtie, čo patrí medzi najťažšie súčasti života.

Rizikové, vyvolávajúce faktory sú pritom rôzne nepríjemné zážitky v živote, obzvlášť v rannom detstve.

Príčina vlastnej depresie v pravom slova zmysle je nejasná, väčšinou sa na jej vzniku podieľa viac faktorov, niekedy „zdanlivo“ ani nenájdeme možný vyvolávajúci moment - človek je bohatý, inak zdravý ,darí sa mu v práci, má zdravé deti a napriek tomu má depresiu, okolie sa ne neho samozrejme hnevá, čo mu nepomáha, ale naopak zhoršuje celú situáciu. Vzniká začarovaný kruh.

Často sú depresiou postihnutí tzv. puntičkári.

Možné známe príčiny:

-alkohol, drogy, rôzne infekčné /viď ďalej/ , metabolické ochorenia , napríklad celiakia, ochorenie štítnej žľazy, sú o nich tiež samostatné články, stavy po infarkte myokardu-tiež doporučujem prečítať článok o ischemickej chorobe srdca aj o bolesti na hrudníku , Sclerosis Multiplex -SM , SLE- systémový lupus, M.Alzheimer, Parkinsonova choroba /zaujímavá je možná asociácia Parkinsona , aj SM s celiakiou/, Menierova choroba, rôzne lieky- thiazidy na liečbu tlaku , Ibalgin, Indomethacin, teofylíny, antikoncepčné tabletky, beta blokátory, lieky na chudnutie, mnohokrát zakázané práve pre vznik ťažkých depresií , až so suicídiom / t.č najnovšie sa povoľuje Orlistat /, H2 blokátory /napr.Ranital/ a inhibítory protónovej pumpy / na liečbu vredov- viď antisekrečnú liečbu pri Helicobacter pylori/, vysoké dávky kortikoidov, náhle vysadenie Baclofenu, nedostatok horčíka-magnesia, o tom je tiež samostatný článok.

Určite netreba zabudnúť ani na hyperprolaktinémiu, teda zvýšené vylučovanie hormónu prolaktínu , ktoré je popísané v článku Osteoporósis. Je to vlastne tiež len príznak, má svoje príčiny.

Prolaktín úzko súvisí s Dopamínom, ak je málo Dopamínu, tak je veľa Prolaktínu, preto sa aktivujú depresie aj pri liečbe závislostí od nikotínu , lebo závislosti idú ruka v ruke s citlivosťou dopamínových receptorov v mozgu, tiež sa tvorí dopamín v pečeni, takže úzko súvisia depresie s pečeňou a celým tráviacim traktom, alebo patria depresie ku Parkinsonovej chorobe, o tej mám teraz rozpísaný článok. Dopamín totiž robí pocit blaha, aj pri závislostiach. Pri abstinencii, dochádza ku demaskovaniu depresií, psychóz. Preto sa niekedy závislosť od nikotínu rieši aj pomocou Welbutrinu, to je psychiatrický liek.

Tu by som spomenula aj lieky , ktoré robia hypoglykémie a tá robí poruchy správania, aj depresie, halucinácie, prejavy demencie-tzv. neuropsychiatrické prejavy- sú to najmä antidiabetiká zo skupiny derivátov sulfonylurey: napr. Maninil, Minidiab, Glucovance, Glipizid, Oltar, Amaryl, Melyd, Glurenorm...a to najmä v spojení s beta blokátormi na liečbu tlaku a znižovanie frekvencie srdca a spolu s alkoholom. Táto 3 kombinácia potencuje vznik hypoglykémie aj o niekoľko hodín.

Ďalej sem patria lieky: ACE inhibítory na liečbu tlaku, diuretiká, Anopyrín, Biseptol, Paralen, Warfarin, Líthium, inzulín samozrejme...u diabetikov rozhodne doporučujem prečítať časť diabetes mellitus, aj keď je dlhá, dá sa to prečítať na viac krát. O Hypoglykémiách je tiež samostatný článok.

-ďalšou príčinou je deficit neurotransmitterov, čiže látok, ktoré prenášajú nervové signály z jednej nervovej bunky na druhú, ešte stále sa skúma ich príčina, ale rozhodne na ich funkciu negatívne vplýva nerovnováha v ionoch/ calcium ,magnesium, kalium, natrium, fosfor...,tieto majú zas veľa príčin, bližšie popísané v časti nedostatok magnesia , a neurogénny tetanický syndróm, tiež aj v článku Doplňovačka .

Viď záver tohto článku, kde je informácia o udelení Nobelovej ceny v r 2013 vedcom, ktorí detailnejšie priblížili mechanizmy, ako bunky, teda aj nervové medzi sebou komunikujú.

Niekedy môže pomôcť práve suplementácia Magnesia ku liečbe diuretikami, antidiabetikami.

Na prenos vzruchov, funkciu neurotransmitterov, vplýva v neposlednom rade aj elektromagnetické žiarenie, zistilo sa napríklad, že pracovníci, ktorí inštalujú vysielače, majú častejšie depresie. To isté by logicky malo platiť aj pre časté telefonovanie mobilným telefónom.

Ďalej patria medzi príčiny depresie onkologické stavy a to nielen už v priebehu onkologickej diagnózy, ale aj ako predzvesť onkologickej diagnózy , hyperkalciemie, teda stavy s vyšším vápnikom v krvi, o tom píšem v článku Hyperparathyreósis ,čo spojené so zvýšenou hladinou kalcia, ale aj s nízkou , súvisí to pritom s neurogénnym tetanickým syndrómom, pancreatitídou, a rôznymi inými prejavmi. Len stručne, ide o chorobu psychiky, teda vzdychov, kameňov, myslí sa močových, boľavých kĺbov a vredov.

Doporučujem z hľadiska príčin prečítať aj články o nedostatku magnesia a histamínovej intolerancii, všade tam nájdeme ako možný klinický prejav aj depresiu , zároveň poruchy správania, až demenciu, panické poruchy, tieto psychické prejavy spolu úzko súvisia.

 Vzhľadom na to, že je toho veľa, neodpisujem to, dokonca to považujem za rozumné ponechať to len v daných článkoch, aby sa pochopila súvislosť medzi jednotlivými príznakmi, možno zas v príslušných článkoch nájdete súvis s možnými príčinami depresie.

Taktiež budete nasmerovaní na prečítanie o chronických infekciách, hlavne rôzne vírusy/ herpetické, infekčnej mononukleózy, Borelie, H. pylori- ešte sa len skúma jeho vzťah, ale treba na to myslieť, v praxi som si všimla dosť často asociáciu tejto infekcie s ložiskami v CNS, teda v mozgu. Vysvetlenie , ako je to možné, nájdete aj v článku Gastritídy.

Taktiež niektoré parazity môžu vyvolať psychické poruchy- napr. pásomnica, alebo brucelóza, chovatelia oviec, dobytka, celkovo pri narušení flóry v tráviacom trakte , o čom píšem v článku Normálna flóra včreve. Môžu to byť rôzne baktérie, mikroorganizmy, ktorých zdrojom sú zvieratká.

Údaje o infekčnej mononukleóze nájdete v článku Chrípka versus prechladnutie. Zvlášť je napísaný článok o Borelioze , aj Helicobacter pylori. Taktiež sem patria aj chronické infekcie VHB,VHC a to je spôsobené primárne infekciou pečene , aj sekundárne následkom liekov na ich liečbu.

Patria sem aj chronické infekcie v malej panve, dosť časté u mladých žien, nevynímajúc ani chronické urologické zápaly u mužov, najmä chronický zápal prostaty je therapeuticky dosť ťažko zvládnuteľný.

Tu len okrajovo spomeniem, že často pomôže autovakcína, alebo aj homeopathia /Cantharis, či spolu so Staphysagriou, ale najlepšie je poradiť sa s odborníkom na homeopatiu/, prípadne Wobenzym s antibiotikami, tie sa musia dávať aj 3 mesiace a to spolu s antimykotikami a probiotikami . Ale o infekciách močových ciest je tiež samostatný článok. Často je súčasne zápal v čreve, Crohn, alebo celiakia, a podobne. Močovopohlavné infekcie vedia tiež robiť poriadne depresie.

Taktiež je častý vznik depresií pri sepse akejkoľvek etiológie.

Aj pri enormnom vyčerpaní psychickom, či telesnom, napríklad častý výskyt depresií až so suicídiom na vojne u chlapcov. 

Depresie môžu byť aj pri subdurálnych krvácaniach, to je krvácanie medzi mozgové obaly , niekedy po nepatrnej traume, alebo si ju už človek nepamätá pre následné poruchy pamäti, niekedy pre poruchy zrážania krvi, ale tomu je venovaný samostatný článok Krvácanie.

Tu len tak okrajovo, že často sú tieto poruchy zrážania krvi pri poškodeniach pečene najrozličnejšej príčiny, vrátane alkoholu, ale aj napr. pri celiakii, je tu možná asociácia, zas musím zdôrazniť, že tak ,ako je dôležité myslieť na túto chorobu, je dôležité ani ju nepreceniť ! Ale je to veľmi ťažké, tak ako všetko v medicíne !

Mala som napríklad pani, ktorá bola pre ťažké depresie aj hospitalizovaná na psychiatrickom oddelení, neskôr jej zistili subdurálny hematóm, manžel ju inak aj často bil, on sám bol pritom alkoholik, mal ťažkú cirhózu pečene. Ak si prečítate článok Normálne baktérie v čreve a Gastritídy , tak pochopíte, prečo si myslím, že jednou z príčin mohol byť aj súčasný H.pylori, ktorý ľudia s chorou pečeňou mávajú často, tak ho mohla dostať aj tá pani, a ten mohol spraviť problém s vápnikom, s cievami, atď, nehovoriac o traume psychickej, čo život s takýmto človekom znamená. Inak ten pán , v čase keď bol triezvy, vedel byť aj veľmi dobrý, čo sa stáva často.

Chcem tým len poukázať na to, že je tiež dôležité, na aké ochorenia sa liečia aj tí, s ktorými je depresívny človek v kontakte, a to myslím všetkých, nielen geneticky príbuzných, vrátane kontaktu so zvieratkami, aj teda vyšetrenie CT hlavy, lebo samotný úraz si už tento človek nemusí pamätať.

 U starších ľudí môže byť zmena psychiky , depresie, zmeny správania, rozprávanie z cesty , často prvým a jediným prejavom napríklad chrípky, zápalu obličiek, pľúc, brušnej príhody, alebo aj kardiálnej dekompenzácie, vrátane infarktu myokardu. U starších ľudí sú totiž typické netypické príznaky.

Určite sem patrí aj diabetes mellitus, aj na začiatku diagnózy aktivované stresom, prekvapením , ale aj v priebehu diabetu, pri zlej kompenzácii ,ako komplikácia diabetu.

Aj odvykanie od fajčenia môže navodiť depresie až s rizikom suicídia, tu sa odvykanie robí pomocou Wellbutrinu, doporučuje sa odvykať postupne, nie naraz , za pomoci nikotínových náplastí. Viď samostatný článok Odvykanie od fajčenia.

Medzi príčiny depresie môže patriť aj strava, aj zloženie vzduchu, ktorý dýchame. Viď presnejšie článok Cievne príčiny.

Ohromne dôležitá je anamnéza osobná, aj rodinná, aj čo sa týka priateľov , dokonca spolupracovníkov , lieková, pracovná, gynekologická, epidemiologická, kontakt so zvieratami .Všetko so všetkým súvisí. Samozrejme všetky pridružené prejavy, laboratórne nálezy. Znova musím zopakovať, že to nie je ľahké, záleží na každom detaile, ako v každej práci, ako pri každej diagnóze, príznakoch !

Je všeobecne známe, že každé dlhotrvajúce ochorenie prináša zároveň so sebou aj depresie, často je to ale sekundárne z pocitu bezmocnosti, aj zo samotného ochorenia, ktoré robí dysbalanciu , nerovnováhu v iónoch, tým sa naruší vlastne aj prenos nervových vzruchov, to logicky ovplyvní aj psychiku. Pritom niektoré prvotné príčiny sú liečiteľné, niektoré nie, tam je potrebná antidepresívna liečba dlhodobo , aj po odhalení prvotnej príčiny. Napr. vezmime si takú osteoarthrózu, čo časté bolesti chrbtice, kĺbov, doporučujem prečítať taktiež zvlášť článok , veľa pacientov chodí nakoniec na ambulanciu chronickej bolesti , aj na psychiatriu, tu ordinované antidepresíva patria ku celkovej liečbe.... všimnite si sekundárne príčiny osteoarthrózy, sú skoro identické! Pritom veľa krát liečiteľné, len sa často zameriame na následok, nie na príčinu!

V tomto prípade, len na depresiu , a tým pádom chodíme len ku psychiatrovi.

Nesmieme zabudnúť ani na drogy, ktoré zvlášť potencujú vznik depresií, nikotín má taktiež podporný význam , celkovo stres rôzneho pôvodu, ktorý robí acidózu, tá narušuje prenos vzruchov.

A to nehovorím o genetike, ktorá okrem prenosu niektorých dedičných konkrétnych predispozícií ku určitým chorobám , kóduje aj povahové vlastnosti, spôsob excitability, toleranciu, čo naša psychika zvládne „ v medziach normy“ a čo už nie .

Depresie majú rôzne delenie- endogénna/ zdanlivo bez príčiny/, reaktívna- ako reakcia na negatívne situácie v živote.

Alebo sa delia na monopolárne, bipolárne- striedajú sa obdobia –veselé-manické s obdobiami depresívnymi. Bude popísané ďalej.

Depresia pritom môže mať stupne:

-ľahký- ľahké ťažkosti v živote

-stredne ťažký- značné ťažkosti v bežnom živote

-ťažký- vždy aj so somatikou- reakciou tela, psychicky neschopnosť pokračovať v bežnej aktivite

-ťažká depresia so psychotickými príznakmi- bludy-porucha myslenia / napr. namiesto do práce ide operovať –úplne mimo myšlienka/, halucinácie- porucha vnímania- zrakové, sluchové, čuchové vnemy, ktoré reálne neexistujú.

Patria sem aj hypochondrické ,čudné opisy ťažkostí- mozog ako kameň,..

Reaktívna / po známej príčine/ neliečená depresia väčšinou po 6-12 mesiacoch spontánne prejde . Niekde sa udáva hranica 3 mesiace. Tak je to v odborných článkoch. Skutočnosť je ale taká, že napríklad po smrti milovaného človeka, depresie môžu trvať aj dlhšie, aj 2-3 roky, vlastne človek už nikdy nezabudne na túto stratu, len možno časom sa zmieri s bezmocnosťou , že sa to nedá zmeniť, a snaží sa prežiť s pomocou lásky k tým, ktorí tu zostali. Je to aj naša povinnosť ku nim, aj ku tomu človeku , ktorý odišiel. Je to aj jedna z najťažších vecí, ktoré život prináša, nech by nám akokoľvek niekto tvrdil, že je to normálne.

Ku sprievodným príznakom depresie patrí:

-porucha spánku

-zvýšenie alebo zníženie hmotnosti . Tu ma tiež napadol taký prípad z praxe, keď jedna pani začala chudnúť, nič sa jej nezistilo, dali sa antidepresíva , plus berie kopu liekov na štítnu žľazu, srdce, tlak , atď. manžel je po operácii žalúdka a po liečbe H. pylori. Ona však na gastrofibroskopii nebola. Nemá tráviace ťažkosti, má už aj viac rokov. Ale máme tak istotu, že nemá H. pylori? Pritom aj jej zať, s ktorým bývala v spoločnej domácnosti, mal psychickú poruchu.

-myšlienky na smrť

-sebapoškodzovanie

-zníženie koncentrácie- teda nedá sa ani učiť, fungovať v škole, v práci, jednoducho je človek mimo

-zvýšená únava, málo energie

Hlavné príznaky sú –depresívna nálada a strata záujmu o čokoľvek, strata vnímania radosti – anhedónia!

Pojem dystýmia = chronický depresívny syndróm, trvajúci u dospelých dlhšie ako 2 roky, u detí ako 1 rok / podráždenie, skleslosť, únava, neschopnosť sa tešiť.

Somatické príznaky:

-väčšinou ráno, dopoludnia

-skoré prebúdzanie o 3-4 hodine ráno

-nechutenstvo, chudnutie

-znížená chuť na sex

-buď spomalenie motoriky, psychiky alebo naopak zvýšená agitovanosť, podráždenosť

Larvovaná depresia= skrytá, maskovaná-prejavy:

-dyspepsie/ problémy s trávením/, palpitácie-búšenie srdca, bolesti na hrudníku

-príznaky niekedy pripomínajúce neurogénny tetanický syndróm-doporučujem znova prečítať, často sú tu spoločné sekundárne príčiny / články Vám budem posielať postupne/.

Ku diferenciálnej diagnóze , okrem hore vymenovaných sekundárnych možných príčin depresií , patria aj:

-depresia indukovaná psychoaktívnymi látkami/ patria sem aj drogy- už spomínané/

- demencia, depresívna pseudodemencia

-bipolárna afektívna porucha

-depresia pri inom psychiatrickom ochorení- napr. ako súčasť schizofrénie, schizoafektívnej poruchy

Ale aj tá schizofrénia môže byť napríklad aj pri celiakii, hlavne, ak vznikla v mladom veku. Môže ísť aj inú príčinu atrofie klkov v čreve.

Kedy je predpoklad fyziologickej depresie?

-je zachovaná adaptácia na bežné životné záťažové situácie

-menšia intenzita

-je zrejmá príčina

-odoznie do 3-6 mesiacov

Therapia:

Platí, že stanoviť diagnózu depresie je ťažšie ako ju liečiť!

Hneď na začiatku treba zdôrazniť, že liečba záleží predovšetkým od príčiny! Tak, ako pri každej chorobe.

A samozrejme potom treba riešiť predovšetkým tú príčinu. Ale súčasne sa musí liečiť aj depresia ako príznak, nakoľko pretrváva aj samotná príčina , ktorá je často už ťažko liečiteľná.

Zaujímavý je poznatok, že napr. pri odvykaní od fajčenia môže u predisponovanej osoby prepuknúť depresia, niekedy až s následkom suicídia! Aj keď je nesmierne dôležité zanechať fajčenie, aj tu treba byť obozretní a myslieť na túto komplikáciu liečby od závislosti na nikotíne. Aj sa doporučujú podávať lieky na depresiu- Welbutrin. Určite pomôže aj pridanie magnesia. / P.S. predstavte si , že má pacient ešte aj celiakiu, alebo nejakú chronickú infekciu, a ešte aj montuje vysielače, niet sa čo čudovať , že má depresie ,aj vážnejšieho charakteru/. Tiež je niekedy lepšie zanechať fajčenie postupne , ako keď sa vysadzujú niektoré lieky/.

Na začiatku psychotherapia - 3-4 mesiace, má niekedy porovnateľný účinok ako farmakotherapia. Ide vlastne o opakované návštevy u psychológa.

Farmakotherapia- sú tu rôzne možnosti, ktoré má aj všeobecný lekár, ale niekedy treba vyhľadať pomoc psychiatra.

Ľudia ale vyhľadajú psychiatra aj sami, lebo nepotrebujú odporučenie, teda výmenný lístok ku psychiatrovi od všeobecného lekára.

Mnohé lieky sú na doporučenie práve psychiatra .

Majú mnohé kontraindikácie, nežiadúce účinky.

Napr. často využívané inhibítory spätného vychytávania serotonínu - SSRI - sú rezistentné u subklinickej hypothyreózy. / znížená funkcia štítnej žľazy je tiež jednou zo sekundárnych príčin depresií, navyše je aj dosť často spojená s celiakiou/.Rezistentné znamená, že sú bez účinku. Sú to napr. Citalec, Seroxat,

Pri niektorých antidepresívach treba častejšie merať tlak, lebo ho môžu zvyšovať.

Nedoporučuje sa kombinovať antidepresíva s liekmi na liečbu arytmií. Najmä skupina tricyklických antidepresív nie je vhodná, sama robí arytmie, suchosť úst...sem patrí napr. Amitryptylín,Prothiaden. Nevhodný je aj pri glaukome a hypetrofii prostaty.

Aké lieky zvoliť pri liečbe depresie?

-nie je nejaké typické vodítko, ktoré antidepresívum použiť

-skladba príznakov pacienta nie je dostatočným vodítkom pre výber antidepresíva

-rôzne antidepresíva majú rôzny výskyt nežiadúcich účinkov, ktoré pacienti vnímajú, aj hodnotia veľmi individuálne, dôležité je brať ohľad aj na preferencie pacienta ku určitému lieku, pretože to znižuje riziko prerušenia liečby

/toto je záver z článku Medicina po promoci 1/2015/

 Skutočne liečba patrí do rúk odborníka, aby zohľadnil aj príčiny, aj interakcie liekov. Kardiológ a psychiater by mali o sebe vedieť, preto sú nesmierne dôležité zoznamy liekov, aby ich pacient nosil so sebou, aj ukázal príslušnému odborníkovi. Navyše arytmie aj depresie majú niekedy spoločného vyvolávateľa . Aj o arytmiách je samostatný článok.

 Za úspech liečby sa považuje aj 50% zlepšenie po 8 týždňoch.

Ak nedošlo ku zlepšeniu ani po 8 týždňoch liečby, psychiater zváži buď výmenu lieku, alebo zvýšenie dávky, alebo pridanie ďalšieho lieku.

Prechod z jedného na druhé antidepresívum má tiež svoje pravidlá, určite si netreba lieky svojvoľne vysadzovať a meniť. Je tu riziko , u niektorých liekov , náhleho zhoršenia stavu po vysadení liečby a to až s následkom suicídia.

Rozhodne to patrí do rúk odborníka, psychiatra!

Len stručne / ale to už viac menej informácia pre lekára/ pravidlá pri prechode na iné typy antidepresív:

1.prechod z tricyklických antidepresív na SSRI – môže sa priamo urobiť

2.z lieku s dlhým polčasom na krátky polčas-napr. z fluoxetinu na sertralin, treba najprv fluoxetin 3 dni vysadiť- ešte doznieva jeho účinok, a potom dať 3 dni najprv ½ dávky sertralinu

Ak to tak nespravíme, hrozí serotonínový efekt- príznaky z nadmerného serotonínu:hnačka, únava, potenie,teplota,hypertenzia, agitovanosť až poruchy vedomia,

Tu spomeniem zaujímavú vec, že aj lieky typu opiátov, dosť často predpisované aj doporučované v liečbe bolesti, blokujú receptor serotonínu, teda sa serotonín hromadí pred receptorom, teda tiež navodí pri súčasnom užívaní SSRI tento sérotonínový efekt. To isté vznikne, ak pacient predtým drogovo závislý, má depresie/ drogy patria medzi príčiny psychiatrických ochorení, narušia celkovo neurotransmittery/ a na tieto depresie užíva SSRI / Citalec, Seroxat,../ a potom si v snahe zmierniť abstinenčné príznaky dá Tramal/ vlastne sa vráti ku droge/, navodí si tieto serotonínové príznaky. Potom chodí po lekároch s hnačkami, búšením srdca, arytmiami, potením , atď.

Opiáty majú ale čoraz viac nezastupiteľné miesto v liečbe najmä chronickej bolesti, len treba dať pozor, aby sa nepredpisovali spolu s inhibítormi sérotonínových receptorov na psychiku. O tom je tiež samostatný článok Bolesť.

3. z krátkeho na dlhý- keď napríklad setralin idem vysadiť a chcem nasadiť fluoxetin- tu treba dať oba 3 dni súčasne/ kým fluoxetin začne účinkovať/

Fluoxetin= Deprex,Prozac

Sertralin=Zoloft

Ukončovanie therapie musí byť vždy so súhlasom psychiatra , postupne / napr. po viac ako 3 mesačnej liečbe sa robí vysadzovanie v priebehu 8-12 týždňov/,postupným znižovaním dávok.

Dĺžka liečby depresie- ak ide o 1. epizódu, doporučuje sa liečiť min. 6 mesiacov až 1 rok , ak je epizód viac, tak dlhodobo.

Pozor ! Pri náhlom vysadení antidepresív môže vzniknúť syndróm z náhleho vysadenia:

-nauzea, vomitus, neistá chôdza,zrakové poruchy,podráždenosť- veľa krát sa to považuje za návrat depresie, relaps- trvá to 2-10 dní

Ešte ku fytofarmakám- zvlášť s obsahom ľubovníka bodkovaného- nesmie sa dávať spolu s liekmi SSRI/ Citalopram, Sertralin, Paroxetin/

Indikácie ku akútnej hospitalizácii:

-riziko suicídia/sebevraždy/

-odmietanie potravy

-agitovanosť + bludy

-potreba zabrániť secundárnemu negatívnemu dopadu/ stres medzi manželmi, môže vyústiť až do konfliktu s výsledkom ublíženia na zdraví/

Pri ohrozovaní seba alebo okolia sa tento prevoz na psychiatrické oddelenie realizuje s pomocou RZP a polície!!

Riziko suicídia sa ťažko sa odhaduje. Nie je pravda, že kto o suicídiu hovorí, nespraví to !! Vždy tieto úvahy treba brať vážne!

Teraz ešte pár informácií z iného zdroja/ žiaľ, nemám už poznačený časopis, z ktorého som to vypisovala/:

 Depresia = patologický smútok -porucha mozgu:

-beznádej, sebaobviňovanie, neschopnosť sa tešiť, zníženie záujmov, aktivity, hypochondria/somatická aj vegetatívna/,poruchy spánku, apetítu, nesústredenosť, sexuálne dysfunkcie, bolesti

Rozlišujeme:

-reaktívnu- na predchádzajúcu udalosť

-súčasť neurózy, úzkosti

-endogénna- porucha receptorov / tu ma napadla tiež jedna pani, ktorá bola učiteľkou, má ťažkú endogénnu depresiu,má na ňu aj invalidný dôchodok, súčasne aj diabetes, pritom jej sestra je po mozgovej príhode, napadla mať jedna možnosť, tiež infekčného charakteru, ale nemám o tom dôkaz, lebo pani nebola na gastrofibroskopii, len jej sestra, tá po mozgovej príhode, ktorej zistili vredy. Súvislosť pochopíte po prečítaní článku Gastritídy a Normálne baktérie v čreve. Mám aj články o cievnych mozgových príhodách, ktorý zas úzko súvisí s krvácaním a trombózou v cievach./ 

-larvovaná , maskovaná-somatické príznaky/ viď vyššie/

-symptomatická- pri iných ochoreniach- viď možnosti, o ktorých v priebehu článku píšem , aj viď zhrnutie na konci

Tu je nová príčina depresie , aj ako predzvesť rakoviny, prodróm, alebo aj infarktu-pocit ťažkých rúk, alebo ako príčina anemia, rôzne príčiny .

-depresie pri organickom poškodení CNS -atrofia mozgu/rôzne príčiny/,zápal, nádory , p. výživy

-farmakogénna - napr. po rezerpíne

-depresia ako súčasť iných psychiatrických ochorení- syndr. závislosti na alkohole, schizofrenia / vlastný svet/, mentálna anorexia- aj pri nej je často súčasne celiakia, či iná atrofia klkov v čreve.

Pri fyziologickom smútku na rozdiel od depresie:

-je zachované sebaovládanie

-sociálne kontakty prijíma aj ponúka

-spontánne odoznie do 6 mesiacov/12/

Medzi neuroprenášače-transmittery –patria: serotonín, noradrenalin, dopamín. Mimochodom ich tvorba je mimoriadne závislá od zdravia v tráviacom trakte.

Sú ovplyvňované aj hormónmi/ dospievanie, klimakterium, gravidita, kojenie-popôrodné depresie časté/, stresovými hormónmi, strata blízkeho, frustrácia, stres,..

Depresia býva 4. najčastejším dôvodom PN.

Vraj, ak navštívi pacient viac ako 5x ročne ambulanciu všeobecného lekára, treba myslieť na depresiu, je to aj prejav hypochondrie. To znamená , že sú depresívni skoro všetci!

Depresia neznamená to isté , ako osobné zlyhanie, alebo charakterové zlyhanie!

Sú rôzne diagnózy, týkajúce sa depresie, značky podľa medzinárodnej klasifikácie:

F32= 1 epizóda depresie

F33= periodická depresia

F34.1 chronická porucha nálad miernej intenzity / to má každý/- hovorí sa tomu dystýmia, cyklotýmia.

F43=reakcia na závažný stres, porucha prispôsobenia sa

F06= symptomatická depresia- po IM, pri karcinóme , infekcii, anémii, v klimakteriu, aj po liekoch: Ibalgin, Indometacin, alkohol, kodein, tamoxifen, halloperidol, chlorpromazin, methyldopa, prednison,..

F31=bipolárna afektívna porucha:

-ide o striedanie

Hypománie- mierne zvýšenie nálady-4 dni -4 týž., zvýšená výkonnosť, znížený spánok, normálne spoločensky funguje, velikášstvo .

Mánie- logorhea, prehnaný optimizmus, narúša to fungovanie doma i v práci.

Depresie- nevie sa tešiť-anhedónia, únava po nepatrnej námahe, p. spánku, znížená chuť do jedla,

Príznaky sa pritom kombinujú každých 14 dní.

Stupeň :

-ľahký-mierny-relatívne dobre funguje

-stredný- narušené fungovanie

-ťažký- nevie samostatne fungovať

Na záver ešte raz : depresia a s ňou spojené poruchy správania, pamäti, až niekedy prejavy demencie sú často len príznak, za ktorým je často iná príčina , ako samotná psychika 

A ešte niečo, milí pacienti!

Jednou z najčastejších vyvolávajúcich príčin depresií býva strata blízkeho človeka, jeho smrť!

Všade sa píše, v každom časopise, ako sa skrášliť, ako schudnúť, čo je moderné si obliecť, ako kde a aký konflikt vznikol, ale nikde som nečítala, ako sa vyrovnať, ako vôbec prežiť tú strašnú bolesť, najhoršiu na svete!!!

Je to ako najhoršia choroba !

Nepomôžu slová, musí sa s tým človek naučiť žiť, lebo nemá inú možnosť. Musí žiť pre tých, ktorí tu zostali a láska k nim pomôže trochu zmierniť túto bolesť. A práca! Robiť niečo užitočné, čo človeka baví. Ale aj keď robí niečo, čo ho nebaví, robí to preto, že musí, zas to robí pre niekoho, koho má rád.

Preto aj ja píšem tieto články, lebo ma to baví a cítim, že robím dobrú vec, že tak zmiernim bolesť za svojim ockom . 

Čas sa tiež považuje za liek, zahojí rany, ale v tomto prípade nie tak ,akoby sme chceli. Ale každým dňom nás posúva bližšie k milovaným, lebo smrť je jednoducho neodvratná, či sme miliardári, alebo bezdomovci.

To, že sme tu , je okamih! To, kde budeme po smrti, je večnosť, len nikto nevie, aké to tam bude. Smrť patrí k životu, tak ako narodenie nového života, nemôžeme s tým nič urobiť, je to akoby sme chceli zariadiť , aby sa zem netočila, aby sa nestriedala deň a noc.

Určite ku liečbe depresie pomáha kontakt s prírodou, primeraný pohyb, pozitívne myslenie, mať dobrých priateľov . Ak je taká možnosť, tak aj pestovanie rastlín v záhradke, alebo na balkóne, chov zvieratiek, len treba byť obozretní a robiť všetky preventívne opatrenia proti parazitom, zvieratkami sa nenechať oblizovať, atď.. Sama príroda je pre nás liekom, je jednoducho geniálna.

Doporučujem prečítať aj článok insomnia- nespavosť, ktorá je často spätá s depresiami.

Ešte by som sem chcela napísať informácie o tom, kedy môže byť zvýšený prolaktín, hormón, ktorý má rôzne účinky, kktorý nielen že podporuje produkciu mlieka u ženy po pôrode, ale sa zistilo, že jeho zvýšená hladina môže mať štartovací efekt aj napríklad na systémový lupus, či iné autoimunitné ochorenia, či neplodnosť, robí aj zvýšené zrážanie krvi, je aj za depresiami / často práve ženy po pôrode majú depresie, hovoríme im laktačné/ , čo sa týka nášho článku, čo je písané aj vyššie v texte, robí aj zvýšené ochlpenie, príznakov je mnoho, taktiež príčin, od nádorov v hypofýze, po príčiny taktiež v zápaloch v tráviacom trakte, alebo aj v stresoch, aj pri zníženej funkcii štítnej žľazy / čo má mimochodom zas svoje príčiny/ , či dokonca ho zvyšujú aj niektoré psychiatrické lieky , tak sa potom sami môžu pričiniť paradoxne o zhoršenie depresie. Viac informácií o prolaktíne Vám napíšem do článku Osteoporóza, lebo patrí aj medzi sekundárne príčiny riedkej kosti. Pritom hyperprolaktinémia je aj najčastejšou poruchou v endokrinologickej praxi. Hladina prolaktínu je znova len príznak, jej normálna hladina v krvi ju nevylučuje, jej vyšetrovanie má veľa úskalí.

Jej zvýšená hladina môže byť aj v príčinách rôznych uzlíkov na prsníku, vrátane rakoviny prsníka, o ktorej je napísaný zvlášť článok. Prolaktín totiž podporuje rast určitých buniek v prsníku, súčasne súvisí s nedostatkom dopamínu, čo zas súvisí s depresiami.

Tam, kde je veľa prolaktínu, je obyčajne aj málo dopamínu, a to znova býva aj pri ochoreniach pečene, akejkoľvek príčiny. Môžu to byť aj vrodené trombofilné stavy, či získané, lebo vtedy sa pečeň postupne upchá zrazeninami, aj vtedy dochádza ku cirhóze a nakoniec človek vykrváca z pretlaku v pažerákových varixoch, lebo teda cieva praskne, ale v skutočnosti bolo na príčine zvýšené zrážanie krvi.

Pečeňsa stará o odbúravanie estrogénov, takže, ak je chorá, tak nadobudnú prevahu, tým pádom aj ich vplyv na depresie, či prsník, prostatu, atď.

Tiež je známe, že antikoncepčné, hormonálne tabletky vedú ku depresiám, zníženiu libida , zvyšujú zrážanlivosť krvi, nemali by ich užívať ženy, kde je anamnéza rakoviny prsníka a podobne.

Je to len jedna z možností, o pečeni mám tiež samostatný článok. Mimochodom tiež pri Parkinsonovej chorobe je často postihnutá pečeň, je tu málo dopamínu, tiež je pri nej často depresia, demencia, atď. Súvislostí je neúrekom. Určite sa nájde pri týchto ochoreniach aj súvis s rakovinou prostaty, minimálne s jej zväčšením.

Aj o rakovine prostaty mám samostatný článok.

Teraz niečo ku Nositeľom Nobelovej ceny z r. 2013- je to podľa mňa zaujímavé, prinajmenšom preto, lebo zďaleka nevieme všetko a v spoznávaní organizmu, teda aj jeho porúch, liečby sme na začiatku.

Traja americkí vedci:

T.C.Sudhof- študoval ako komunikujú nervové bunky/ neuróny/ presynaptické a postsynaptické/ čiže v mieste, kde sa spájajú a prenašajú sa impulzy/. Objasnil ich regulačné mechanizmy, ako si tento impulz odovzdávajú a ako sa takéto spojenie-synaptické formuje. Zaujala ho exocytóza- vlastne spôsob, ako sa z neurónu dostanú von- cez bunkovú membránu, transportné bielkoviny, látky, ktoré sa prenášajú týmito nervovými bunkami, presne popísal ich reguláciu prostredníctvom kalciových iónov.

Opísal 2 kritické proteíny-complexín a synaptotagmín, ktoré sa zúčastňujú na kalciom kontrolavanom splývaní vezikúl v neuróne. Vezikuly sú pritom akoby také bublinky v cytoplazme neurónu, ktoré obsahujú dôležité látky-molekuly , ktoré boli vyprodukované v Golgiho aparáte a v endoplazmatickom retikule- tie sa nachádzajú v každej bunke..

Poruchy v tejto synaptickej transmisii- teda ľudsky povedané v prenose vzruchu z jednej nervovej bunky na druhú, môžu úzko súvisieť so vznikom takých ochorení ako je Alzheimerova choroba, autizmus, schizofrénia.

R.W.Schekman- skúmal na kvasinkách transport proteínov v bunke, identifikoval tie proteíny na endoplazmatickom retikule , ktoré tvoria tieto vezikuly a chakterizoval ich gény. Dokázal, že mutácie týchto génov sa spájajú s rôznymi chorobami . Kvasinky použil ako najjednoduchší model eukaryotickej bunky.

J.E.Rotman

Objasnil , ako sa membrány týchto transportných vezikúl viažu na cieľové proteíny. Použil na výskum vírus vezikulárnej stomatitídy / ten, čo často robí bolesti hrdla a na zadnej stene hltana sú také malé pľuzgieriky /. A síce proteín tohto vírusu sa dal sledovať aj čo sa týka vnútrobunkového transportu, aj čo sa týka exocytózy.

Na tomto víruse vlastne preskúmal túto exocytózu- odovzdávanie látok obsiahnutých vo vezikulách von z bunky .

Neurotransmittery obsiahnuté v týchto vezikulách sa dostávajú do kontaktu s membránami buniek v synaptickom spojení, pomocou ďalších zložitých chemických signálov sa koordinujú také dôležité funkcie , ako je pohyb, vnímanie, vedomie, pamäť atď.

Informácie sú z časopisu Monitor medicíny 4/2014.

Ja by som dodala, že určite dochádza podobným mechanizmom ku exocytóze aj v iných bunkách . Hlavne endokrinologicky aktívnych / B bunky pancreasu/.

A ešte niečo, ktovie aké chemické pochody prebiehajú v mysliach zločincov, schizofrenikov, zdanlivo normálnych ľudí, ktorí zrazu spravia niečo, čo nikto nečakal.

Aj tu podľa mňa môže byť viac príčin, tak ako keď havaruje lietadlo, stretne sa naraz viac porúch a lietadlo spadne. Vraj málokedy je len jedna príčina.

Napadla ma taká úvaha! Veď čo všetko sa môže skrývať za depresiami a s nimi súvisiacimi poruchami správania rôzneho charakteru!

Podľa mňa by sme nemali odsudzovať nikoho, lebo nevieme presne , čo za tým je, aj keď sa to ťažko priznáva!

Takže na prenosné signály má obrovský význam akýkoľvek výkyv v organizme, ktorý ovplyvňuje rovnováhu v organizme, hlavne ióny .

Depresie tiež súvisia so zápchami. O nich je samostatný článok Obstipácie. Niekedy má človek roky zápchu a až potom sa objaví schizofrénia, alebo depresívna porucha.

Je tiež zaujímavé, ako títo pacienti majú súčasne infekciu H. pylori, alebo parazity, alebo laktózovú intoleranciu, či celiakiu.

Pritom sú to ľudia, ktorí často nezvládnu napríklad vysokú školu, psychicky , ani mentálne. Neraz to skončí až suicídiom, teda sebevraždou. Ktovie, čo bolo v skutočnosti na príčine, či aj ich rodičia, či priatelia, manželia, nemali H. pylori, či inú infekciu, choroby, ktoré by s tým súviseli. Ale sú samozrejme aj bacilonosiči. Viď vysvetlenia v článku Normálne baktérie v čreve.

Tieto názory mám na základe toho, čo vidím v praxi, a čo čítam, dávam to dokopy a tak by som chcela pomôcť aj Vám vidieť napríklad za depresiami v prvom rade príznak.

Ešte niektoré poznatky z iných časopisov, len už nemám poznačený zdroj:

-zrakové halucinácie môžu signalizovať AD- Alzheimerovu demenciu , ale môžu byť aj u zdravých ľudí pri zaspávaní /pseudohalucinácie/,alebo pri poruche spánku

-zrakové halucinácie sú aj pri intoxikáciách, delíriu / alkohol, drogy, organickom psychosyndróme/ Parkinson, schizofrénia, epilepsie, migrény- tu by som pripomenula možné iné príčiny epilepsie v časti neurogénny tetanický syndróm, alebo nedostatok magnesia/.

-u schizofrénie sú aj sluchové halucinácie

U AD sú pseudohalucinácie- sú to také, že si uvedomuje nereálnosť. Môžu byť elementárne- záblesky, alebo komplexné- celá postavy, scény, zvieratá.

Zhrnutie:

Na konci článkov sa väčšinou pokúšam urobiť zhrnutie, ale čím viac čítam a vidím viac súvislostí, tým je aj ťažšie zhrnutie urobiť.

-určite treba vylúčiť zápal v tráviacom trakte- H. pylori, Camplylobaktera, parazity, celiakiu, či iné zápaly v tráviacom trakte, to znamená v žalúdku- atrofická gastritída , v čreve, pečeni, pankrease,

-či nemáte potravinovú alergiu, tá ale tiež môže byť len príznakom, mám pre Vás aj článok o potravinovej alergii, aj o celiakii atď., či nemáte laktózovú intoleranciu, ktorá je ale tiež často aj sekundárna

-z parazitov by som spomenula hlavne lamblie, lebo sú veľmi malé, nemusia prejsť až do stolice, často bývajú v duodenálnej šťave

-ak chováte zvieratká a náhle sa objavila depresia, treba myslieť aj na túto možnosť , napríklad možnosť parazitov, či H. pylori, či iného mikroorganizmu, najlepšie je pravidelne sa dať, tak ako aj zvieratká, odčervovať, existuje aj prírodný prípravok Parazitex, alebo cez obvodného lekára Vermox , v tomto zmysle je dobré prečítať si aj článok Normálne baktérie v čreve

-od zvieratiek aj napríklad Brucelóza robí depresie, či pásomnica, ..

-rozhodne je dôležité aj to, na čo sa liečia rodičia, priatelia, manželia , kde pracujete, lebo aj u nich môže byť napríklad H. pylori a ten má mnohé prejavy, nielen vredy , ale aj mimožalúdočné prejavy, mnohé sú už aj dokázané , napríklad vzťah ku anémiám, nízkym trombocytom, atď., iné sú logickým vyvodením toho, čo H. pylori robí, a síce zápal žalúdka/ viď presnejšie v článku Gastritídy, lebo je toho veľa, aj v samostatnom článku o H. oylori, ktoré Vám budem postupne posielať /, dokázaný je jednoznačne jeho vzťah ku rakovine žalúdka

-určite treba prestať fajčiť, a to nielen z dôvodov depresie, ale aj iných, okrem zdravotných aj tých finančných, určite to neprispeje ku zlepšeniu ekonomickej situácie v rodine, skôr naopak a to potom vedie ku zadĺženosti, a znova ku ďalším depresiám, vzniká začarovaný kruh. Človek je potom aj chudobný, aj chorý, rozbije si ešte aj rodinu. Niekedy je ale lepšie prestať fajčiť postupne, alebo s pomocou Magne B6, alebo s Welbutrinom, aby sa depresie nezhoršili. Niekedy pomôže aj Wobenzým, len ten je drahý, ale nie viac ako cigarety. Žiaľ táto rada je väčšinou zle vnímaná, pritom by mnohým pomohla. Nikotín tiež vedie ku zápalom v cievach všeobecne, aj ku tým v tráviacom trakte, je známe že má podiel aj na vzniku vredov, takže sám významne prispieva aj ku depresii, hoci to tak naoko nevyzerá. Zvyšuje aj tuky v krvi, spolu s tým alkoholom, znižuje vitamín D, atď.

-to isté platí o alkohole, či drogách,... nikotínom, drogami, aj alkoholom spôsobené poškodenie tráviacej sústavy a následne všetkých ciev, poviem to takto po lopate a výstižne, priam privoláva na „návštevu “ H. pylori, či iné mikroorganizmy, sú aj najčastejšími príčinami nedostatku D vitamínu , čo vedie celkovo ku zrúteniu imunity, chrobné zmeny sú potom doslova všade, aj v mozgu, preto sa to ťažšie vysvetľuje

Žiaľ v prípade drog sa nie vždy podarí fungovanie mozgu, teda aj myslenia prinavrátiť, vlastne to platí pre akékoľvek príčiny poškodenia mozgu, jeho buniek, to však neznamená, že sa nič nedá zlepšiť, práve naopak, ešte viac treba zapojiť ostatné možnosti. Najprv si to ale treba uvedomiť. 

-treba mať určite urobené základné vyšetrenia, krvný obraz, glykémiu, pečeňové testy, kreatinín, moč , TSH- čo je orientačne štítna žľaza, atď., doporučujem aj D vitamín, aj o ňom je samostatný článok. Určite je fajn v rizikových skupinách aj vyšetrenie na VHB,VHC. Dobré pečeňové testy nevylučujú chorú pečeň. Pre vitamín D je nesmierne dôležité mať aj zdravé trávenie, aj pečeň, aj obličky, kosť. Všetko je prepojené, o všetkom mám samostatné články.

Nakoniec je všeobecne známe, že každá choroba, hlavne dlhodobá, vedie ku depresii, čo je logické. Platí to ale aj naopak.

-ak vznikla depresia náhle, hlavne u mladého človeka, ale aj u starších , nutné je aj CT, či MR hlavy, aj teda na tie infekčné možnosti, to sú aj zápaly pečene napríklad

-myslieť aj na lieky , možnosť depresií ako ich nežiadúceho účinku, plus sú to aj lieky s hormonálnym účinkom:antikoncepcia, hormonálna substitučná liečba, aj Tamoxifen...ak je súčasne prítomná iná príčina zvýšenia prolaktínu, tak jasne, že jeho hladina stúpne, a zvýši sa aj zrážanie krvi, tým pádom môžu vzniknúť aj trombotické príhody, či rakovina prsníka napríklad / mám takú pacientku, ktorá mala dlho aj depresie, aj chorý pankreas, srdce, potom dostala Ca prsníka, do liečby Tamoxifen, a krátko na to mala embóliu. Teraz má problémy s chrbticou, kĺbmi, s močovými infekciami. Súvislosť s tráviacim traktom zatiaľ odmieta, nie je to ľahké v ambulancii vysvetliť./

Medzi lieky , ktoré zvyšujú prolaktín patria aj lieky ako je Degan, Costi / napríklad je známy ich vplyv na zhoršenie parkinsonizmu, cez systém prolaktín-dopamín,kde je inverzný vzťah, alebo lieky proti migréne- triptany, kodeínové lieky/ čo sú aj mnohé kombinované prípravky od bolesti/, blokátory kalciových kanálov na liečbu hypertenzie- napríklad Verogalid, či lieky na zníženie kyseliny v žalúdku, čo je aj Oprazole, lebo ak je málo HCL , tak je aj málo vápnika, vitamínov, atď.

Neznamená to, že ich treba vysadiť, len treba presne vedieť na čo tie lieky užívate, či sa nedajú vymeniť, ako dlho sa majú brať , atď. Všetko sa treba poradiť s lekárom , ktorý ich naordinoval a tiež s Vašim obvodným lekárom.

V liekoch treba mať jednoznačne jasno, ak ich užívate viac, treba mať pri sebe aj ich zoznam, mg, dávku. Tak, ako je dôležité mať na tom zozname lieky, na ktoré máte alergiu, alebo jej podobnú reakciu.

Čo si myslím o iných alternatívnych možnostiach liečby ? Niekedy môžu pomôcť, ak sa upraví životospráva a choroba je na začiatku, môže to pomôcť, vlastne tá životospráva je aj podmienkou uzdravenia , súčasťou klasickej medicíny . Ak je však napríklad na príčine celiakia, tak určite nepomôže chodenie po naturopatických ambulanciách, biorezonanciách , dokonca ani homeopatia, či drahé prípravky Tian Shi, alebo LR produkty.

Nakoniec aj parazity sami profitujú a prežijú v tele , len vtedy, ak je málo HCL v žalúdku a to má zas svoje príčiny.Viď článok gastritídy.

Na druhej strane sa mi páči, ako tieto alternatívne možnosti pristupujú ku chorobám, že vnímajú človeka ako celok, a napríklad , čo sa týka homeopatie, priam obdivujem princíp liečenia, na ktorý prišiel jej objaviteľ, určite to nezavrhujem. Sú určite prípady, kedy to môže pomôcť, ale nikdy sa nesmie obísť klasická medicína, lebo za depresiami už môže byť aj niečo , čo homeopatia nezastaví a čo môže byť vážnejšie.

Sama niečo z homeopatie užívam, ak ma to vylieči, určite Vám o tom napíšem. Dokonca môže niekedy až zachrániť život.

Zvlášť ku depresiám a ku znovunastoleniu rovnováhy môže pomôcť aj cvičenie jogy a podobne, hocijaký šport, hlavne pohyb v prírode, návšteva psychológa, či kostola, dobrej priateľky, ale nemusí to stačiť. Hlavne to musíme chcieť my sami a urobiť preto všetko, čo sa dá. Preto je treba poznať jednotlivé možnosti príčin depresie, aj jej zhoršenia .

Ešte taká rada, majte ohľad aj na tú priateľku, či priateľa, lebo ak bude denno- denne počúvať vaše náreky, aj on zblbne a pritom aj on má svoje starosti.

Treba mať aj zdravú pečeň, obličky, žalúdok, črevo, pankreas, štítnu žľazu,.. všetko to súvisí aj s depresiami, aj s D vitamínom, aj s našou imunitou.

Jasne, že je dôležitý aj psychológ, aj psychiater, ale určite aj tá somatická, teda telová stránka veci, o tom Vám vlastne v tomto článku píšem. Lieky Vám tiež pomôžu prekonať depresiu, ale majú aj svoje možné nežiadúce účinky. Rozhodne ich sami nevysadzujte, vždy sa treba poradiť so psychiatrom. 

Na záver ešte niečo, čo by som rada napísala. Ak človek s depresiami urobí niečo, čo súvisí už aj s demenciou, možno za tým bolo niečo z hore vymenovaných možností, za čo ani nemôže, je ťažké ho za to aj odsudzovať, ale tiež je ťažké, až nemožné mnoho vecí odpustiť. Ale to nie je podstatné. Podstatné je sa z toho poučiť, aby sa to neopakovalo. Nikdy totiž nevieme, čo za tým v skutočnosti bolo, aké pochody v hlave , v jeho duši , aj v tele prebiehali. Pritom tie isté príčiny mohli robiť aj problém inde, napríklad s očami. Narážam tým na prípad Lubitz, leteckú katastrofu, údajne mal totiž aj problém s očami . To ma len tak napadlo, mám pre Vás aj článok Očné prejavy interných ovchorení. / Lubitz mal totiž aj problém s očami/.

Takéto celostné vnímanie depresií, a iných príznakov, by mohlo mať obrovský preventívny význam , nielen žeby to zlepšilo depresie, ochránilo pacientov aj ich rodiny, ale napríklad v prípade pilotov, by to zachránilo životy aj cestujúcich.

Konkrétne mám taký návrh, aby sa aj piloti vyšetrovali na trombofilné stavy / to je keď sa v cievach viac zráža krv/ ,a to nielen vrodené, ale aj získané, čo je často zápal v tráviacom trakte, lebo to môže viesť tiež ku depresiám, aj ku demenciám. Budem Vám o tom písať v článku Trombóza, konkrétne mám na mysli z vrodených trombofilných stavov antifosfolipidový syndróm , ale aj samotná celiakia je známa poruchami v zrážaní krvi . Piloti majú totiž aj o dva významné rizikové faktory trombózy navyše , pobyt vo vysokej nadmorskej výške a sedavé zamestnanie. 

Že preháňam ? Čas to ukáže ! Píšem pre Vás len veci, ktoré už sú objavené, len ich dávam dokopy, tie súvislosti, s tým čo vidím v živote.

Píšem Vám veci, čo ma naučil sám život, čo sa len tak v škole nenaučíte a mojim prianím by bolo, aby tu aj iní odborníci napísali svoje názory, skúsenosti. Čokoľvek, aj od obyčajných ľudí, čo by zas pomohlo iným, aby boli zdravší. Aj keby to mali byť chyby v zdravotníctve. Lebo aj na tých chybách sa dá veľa naučiť.

Tak ďakujem pekne , ak mi niečo napíšete, nejaký svoj názor.

Skryť Zatvoriť reklamu