Kde chce štát zamestnať najviac ľudí? (Február 2018)

Po príprave nového reportovacieho nástroja pre výberové konania prinášam opäť prehľad štatistík pracovných pozícií do štátnej správy za posledný mesiac.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

 

Mesačný sumár

Február pokračuje v novoročnom rastúcom trende, keď bolo vyhlásených 769 výberových konaní na 846 pozícií, čo je po októbri 2017 druhý najvyšší počet od začiatku zbierania týchto údajov.

Obrázok blogu
(zdroj: uvostat.sk)

Štatistiky

Väčšina tabuliek zobrazuje len top 10 v danej kategórii. V rámci blogu nie je možné zobraziť všetky údaje. Ak vás zaujímajú kompletné štatistiky, skúste tento nový reportovací nástroj.

Inštitúcie a odbory

Prví dvaja favoriti si opäť vymenili pozície, avšak tretie v poradí finančné riaditeľstvo, ktoré si oproti minulému mesiacu polepšilo o jednu priečku prekvapilo skokom v počte samotných výberových konaní. Zatiaľ čo v januári ich bolo 25, vo februári až 99. V minulých dieloch vysvetľujem prečo prvé priečky vždy obsadzuje Ministerstvo vnútra a Ústredie práce.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
Názov inštitúciepočet VK
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava155
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky136
Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63 Banská Bystrica99
Ministerstvo financií Slovenskej republiky32
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky25
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky22
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky21
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky Bratislava18
Štátna školská inšpekcia16
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR15

Eurofondy nám ešte stále nestopli a aj preto inštitúcie neustále prijímajú ľudí na odbor "1.03 - Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky Európskej únie". Za posledný mesiac sa prekvapivo vysoko dostalo Ministerstvo školstva.

Názov inštitúciepočet VK
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky17
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky10
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR9
Ministerstvo financií Slovenskej republiky8
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky7
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky5
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky4
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky4
Pôdohospodárska platobná agentúra4
Úrad vlády Slovenskej republiky - eDemokracia3

 Detailnejší prehľad výberových konaní pre Ministerstvo vnútra

Sekcia Ministerstva vnútraOrganizačný útvarPočet VK
1.03 - Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky Európskej únieoddelenie koordinácie a programov prevencie kriminality odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR10
2.03 - Geodézia, kartografia a katasterTechnicko-informačný referát oddelenia technického, dokumentácie a poskytovania informácií katastrálneho odboru Okresného úradu Bratislava Ministerstva vnútra Slovenskej republiky4
2.18 - Výstavbaoddelenie investičnej výstavby odboru správy nehnuteľného majetku a investičnej výstavby sekcie hnuteľného a nehnuteľného majetku4
2.10 - Pôdohospodárstvo, potravinárstvo, lesníctvo a rozvoj vidiekapozemkový a lesný odbor Okresného úradu Nové Zámky3
2.17 - Vnútrooddelenie živnostenskej kontroly odboru živnostenského podnikania Okresného úradu Nitra3
2.17 - VnútroOdbor všeobecnej vnútornej správy3
2.01 - Doprava, pošty, telekomunikácie, regulácia poštových a telekomunikačných služiebOkresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií3
2.03 - Geodézia, kartografia a katasterOkresný úrad Trenčín, katastrálny odbor, odd. registratúry3
2.02 - FinancieMajetkoprávny odbor Okresného úradu Bratislava Ministerstva vnútra Slovenskej republiky2
2.01 - Doprava, pošty, telekomunikácie, regulácia poštových a telekomunikačných služiebodbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií2

Tak ako po minulé mesiace, nič sa na ministerstve nemení pri pohľade na vnútorné a vonkajšie výberové konania, kde stále prevládajú vnútorné presuny zamestnancov.

Typ VKPočet VK
užšie vnútorné výberové konanie69
vonkajšie výberové konanie61
širšie vnútorné výberové konanie6

Detailnejší prehľad výberových konaní pre Ústredie práce 

Sekcia Ústredia práceOrganizačný útvarPočet VK
2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodinaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra, Odbor sociálnych vecí a rodiny, Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností4
2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodinaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava, Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately3
2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodinaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Odbor sociálnych vecí a rodiny, Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, Referát sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Košice - okolie3
2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodinaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately3
2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodinaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Oddelenie služieb pre občana3
2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodinaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, Odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately3
2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodinaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra, Pracovisko Zlaté Moravce, referát sociálnych vecí a rodiny, sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela3
2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodinaOddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkéhozdravotného postihnutia a posudkových činností3
2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodinaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno, odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately2
2.02 - FinancieÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno, oddelenie ekonomiky2

Ústredie práce si dlhodobo drží rovnaký trend rovnomerného prijímania zamestnancov naprieč celým úradom. Avšak pomer 66 ku 34 je stále v prospech presunu zamestnancov.

Typ VKPočet VK
užšie vnútorné výberové konanie75
vonkajšie výberové konanie52
širšie vnútorné výberové konanie28

Regióny

Po niekoľkých úspešných mesiacoch sa v prehľade podľa krajov prepadol Banskobystrický kraj na predposledné miesto.

SkryťVypnúť reklamu
KrajPočet VK
Bratislavský412
Nitriansky66
Prešovský57
Košický55
Žilinský54
Trnavský45
Banskobystrický44
Trenčiansky36

Pri prehľade podľa okresov spravím výnimku a zobrazím až 11 záznamov, keďže posledné dva okresy majú rovnako po 10 výberových konaní.

OkresPočet VK
Bratislava406
Nitra28
Prešov28
Banská Bystrica22
Žilina22
Košice21
Nové Zámky17
Trenčín16
Trnava14
Liptovský Mikuláš10
Rožňava10

Vzdelanie 

Pri prehľade výberových konaní podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania sa rebríček dlhodobo nemení a titul z vysokej školy je stále veľmi dôležitý. Len čísla sa menia podľa celkového počtu v danom mesiaci.

VzdelaniePočet VK
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa442
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa202
úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie54
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa26
úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie vyššie odborné vzdelanie vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa20
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa12
úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie vyššie odborné vzdelanie5
vyššie odborné vzdelanie vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa4
úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie vyššie odborné vzdelanie vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa2
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa1

Nutnosť ovládať cudzí jazyk v štátnej správe asi ešte dlho nebude nutná. 

Cudzí jazykPočet VK
Nie619
Anglický (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)50
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá)46
Anglický (C1 – Úroveň pokročilá)16
Anglický (A2 – Úroveň základná)13
Anglický (A1 – Úroveň začiatočník)7
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá) Francúzsky (B2 – Úroveň stredne-pokročilá) Nemecký (B2 – Úroveň stredne-pokročilá)4
Anglický (A2 – Úroveň základná) Nemecký (A2 – Úroveň základná) Francúzsky (A2 – Úroveň základná)3
Anglický (A2 – Úroveň základná) Francúzsky (A2 – Úroveň základná) Nemecký (A2 – Úroveň základná)2
Maďarský (C1 – Úroveň pokročilá)2
Anglický (C1 – Úroveň pokročilá) Anglický (C2 – Ovládanie jazyka na najvyššej úrovni)2
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá) ďalší cudzí jazyk (B2 – Úroveň stredne-pokročilá)2
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá) Nemecký (B2 – Úroveň stredne-pokročilá)1
Nemecký (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)1
Anglický (B1 – Úroveň mierne-pokročilá) Francúzsky (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)1

Platové triedy a typy konaní

Platová trieda 8 sa z prvého miesta presunula na tretie, ale ináč ostáva poradie úplne rovnaké ako v mesiaci január. Najviac sa prijíma na stredné až vyššie pozície.

Platová triedaPočet VK
4/samostatný radca158
5/odborný radca145
8/hlavný štátny radca142
7/štátny radca140
3/radca65
6/hlavný radca57
9/generálny štátny radca38
2/hlavný referent18
1/odborný referent5
Neuvedené1

Celkový prehľad podľa typu ukazuje opäť veľké presúvanie zamestnancov v rámci štátnej správy.

SkryťVypnúť reklamu
Typ VKPočet VK
vonkajšie výberové konanie334
užšie vnútorné výberové konanie333
širšie vnútorné výberové konanie102

Zhrnutie

Nový rok, nové výzvy, by sa dalo povedať v prijímaní zamestnancov do štátnej správy. Avšak na výzvu to vyzerá len v celkovom počte výberových konaní, zatiaľ čo situácia pri vzdelaní, platových triedach, či samotných inštitúciach sa veľmi nemení.

Bonus

Kto dočítal až sem a mal by záujem sa danými výberovými konaniami prehrabávať sám, može to skúsiť na portále UVOstat. Zároveň kto by mal záujem o kompletné štatistiky, nie len top 10, môže si ich sám vyklikať v interaktívnych grafoch.

Zároveň ak má niekto záujem o prácu v štátnej správe, portál ponúka funkciu notifikácii, ktoré vás budú informovať o aktuálne otvorených výberových konaniach, na základe vášho filtra.

Miroslav Babič

Miroslav Babič

Bloger 
  • Počet článkov:  205
  •  | 
  • Páči sa:  10x

...dusou cestovatel.. zakladateľ portálu UVOstat.sk Zoznam autorových rubrík:  Myšlienky z nevyspatej hlavyTour de Europe 2009Potulky EurópouPotulky svetomParódia na životSúkromnéFotkyOstatnéSprostostiŠtatistikyOpendata

Prémioví blogeri

Monika Nagyova

Monika Nagyova

280 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

735 článkov
Iveta Rall

Iveta Rall

62 článkov
SkryťZatvoriť reklamu