Kde chce štát zamestnať najviac ľudí? (Január 2018)

Po novom roku pokračujem opäť so sériou štatistík výberových konaní podľa inštitúcií, regiónov či požadovaného vzdelania budúcich štátnych zamestnancov.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (3)

Mesačný Sumár

V januári opäť stúpol počet výberových konaní a s nimi aj počet otvorených pozícií. Zatiaľ čo koncom roka 2017 bol vyhlasených len 474 výberových konaní na 523 pozícií, v januári to bolo až o 37% viac a to 653 výberových konaní na 720 pozícií. 

Obrázok blogu
(zdroj: ww.uvostat.sk)

Štatistiky

Väčšina tabuliek zobrazuje len top 10 v danej kategórii. V rámci blogu nie je možné zobraziť všetky údaje.

Inštitúcie a odbory

Favoriti sa posledné mesiace nemenia, aj keď čísla im občas stúpajú a potom klesajú. Ministerstvo vnútra s Ústredím práce pravdepodobne nebudú prekonané dokiaľ sa nezmenia pravidlá, podľa ktorých pod vnútro spadajú všetky okresné úrady a Ústredie práce bude mať stále svoju "vlastnú sústavu miestnej štátnej správy", ako som bol v minulosti upozornený v diskusii.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
Názov inštitúciePočet VK
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky177
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava100
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR27
Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63 Banská Bystrica25
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky24
Pôdohospodárska platobná agentúra20
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky18
Štatistický úrad Slovenskej republiky17
Ministerstvo hospodárstva SR17
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky15

Eurofondy sa v našej krajine budú čerpať na úradoch kým to bude možné, preto pridávam aj prehľad výberových konaní špeciálne pre odbor "1.03 - Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky Európskej únie". Pôdohospodárstvo dlhodobo kraľuje tomuto rebríčku po sčítaní údajov pre Ministerstvo pôdohospodárstva a ich rozpočtovú organizáciu Pôdohospodárska platobná agentúra.

Názov InštitúciePočet VK
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky16
Pôdohospodárska platobná agentúra13
Ministerstvo hospodárstva SR10
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR10
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky4
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky3
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky2
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky2
Ministerstvo financií Slovenskej republiky2
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky2

Detailnejší prehľad výberových konaní pre Ministerstvo vnútra

Sekcia Ministerstva vnútraOrganizačný útvarPočet VK
1.03 - Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky Európskej únieoddelenie koordinácie a programov prevencie kriminality odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR12
2.20 - Životné prostredieOdbor starostlivosti o životné prostredie5
2.10 - Pôdohospodárstvo, potravinárstvo, lesníctvo a rozvoj vidiekapozemkový a lesný odbor4
2.10 - Pôdohospodárstvo, potravinárstvo, lesníctvo a rozvoj vidiekaPozemkový a lesný odbor4
2.02 - Financieorganizačný odbor Okresného úradu Galanta3
2.20 - Životné prostredieOddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia Odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Bratislava Ministerstva vnútra Slovenskej republiky3
2.03 - Geodézia, kartografia a katasteroddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam katastrálneho odboru Okresného úradu Prešov3
2.17 - VnútroOdbor kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici3
2.17 - Vnútroprocedurálny odbor migračného úradu2
2.17 - Vnútroreferát vnútorných vecí, odbor opravných prostriedkov, Okresný úrad Trnava

2

Dlhodobo sa na ministerstve nič nemení pri pohľade na presun interných zamestnancov, ktorých je percentuálne viac ako prijímanie nových, avšak pomer stúpol na 60:40.

Typ VKPočet VK
užšie vnútorné výberové konanie98
vonkajšie výberové konanie72
širšie vnútorné výberové konanie7

Detailnejší prehľad výberových konaní pre Ústredie práce

Sekcia Ústredia práceOrganizačný útvarPočet VK
2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodinaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Oddelenie služieb pre občana4
2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodinaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, odbor služieb zamestnanosti, oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF4
2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodinaOddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností3
2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodinaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš, oddelenie služieb pre občana3
2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodinaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice, Odbor služieb zamestnanosti, Aktivačné centrum, Pracovisko Želiezovce, agenda Aktivačné centrum2
2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodinaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce, oddelenie služieb pre občana2
2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodinaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice, Odbor sociálnych vecí a rodiny, Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately2
2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodinaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš, oddelenie služieb pre občana2
2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodinaSekcia sociálnych vecí a rodiny , Odbor sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately2
2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodinaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, odbor služieb zamestnanosti, oddelenie poradenstva a vzdelávania2

Pri Ústredí práce a rodiny sa dlhodobo nič nemení a stále rovnomerne hľadá zamestnancov naprieč celou inštitúciou. Pomer 61:39 nahráva v prospech presúvania zamestnancov.

SkryťVypnúť reklamu
Typ VKPočet VK
užšie vnútorné výberové konanie54
vonkajšie výberové konanie39
širšie vnútorné výberové konanie7

Regióny 

Z pohľadu krajov sa na prvých dvoch miestach dlhodobo nič nemení, kraľuje Bratislavský a Banskobystrický.

KrajPočet VK
Bratislavský354
Banskobystrický68
Prešovský50
Nitriansky47
Košický42
Žilinský39
Trnavský35
Trenčiansky18

V januári sa do prehľadu top 10 okresov nedostal žiaden s vyššou nezamestnanosťou v rámci Slovenska.

OkresPočet VK
Bratislava351
Banská Bystrica36
Prešov21
Košice19
Trnava14
Žilina14
Levice12
Trenčín11
Nitra11
Dunajská Streda10

Vzdelanie

Sám som zvedavý či v tejto kategórii uvidím zmenu a nebude tak ako každý mesiac dominovať vysokoškolske vzdelanie ako podmienka zamestnania sa v štátnej správe.

VzdelaniePočet VK
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa388
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa130
úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie53
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa45
úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie vyššie odborné vzdelanie vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa26
vyššie odborné vzdelanie vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa3
úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie vyššie odborné vzdelanie3
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa2
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa2
úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa1

Pri vyžadovaní cudzieho jazyka su čísla každý mesiac veľmi podobné. Cca 80% pozícií nevyžaduje žiaden cudzí jazyk a u zvyšných dominuje angličtina.

Cudzí jazykPočet VK
Nie519
Anglický (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)42
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá)39
Anglický (A2 – Úroveň základná)21
Anglický (C1 – Úroveň pokročilá)12
Anglický (A1 – Úroveň začiatočník)8
Anglický (B1 – Úroveň mierne-pokročilá) Francúzsky (B1 – Úroveň mierne-pokročilá) Nemecký (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)5
Anglický (C1 – Úroveň pokročilá) Anglický (C2 – Ovládanie jazyka na najvyššej úrovni)2
Ruský (C1 – Úroveň pokročilá)2
Anglický (A2 – Úroveň základná) Nemecký (A2 – Úroveň základná)1
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá) Francúzsky (B2 – Úroveň stredne-pokročilá) Nemecký (B2 – Úroveň stredne-pokročilá)1
Anglický (B1 – Úroveň mierne-pokročilá) Francúzsky (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)1

Platové triedy a typy konaní

Január pokračuje v nastolenom trende od novembra pri prehľade podľa platovej triedy, kde sa na prvom mieste umiestnila vysoká pozícia hlavný štátny radca, avšak tento mesiac spolu so strednou pozíciou samostatný radca. Celkovo však vidno, že sa obsadzujú hlavne vyššie pozície.

SkryťVypnúť reklamu
Platová triedaPočet VK
8/hlavný štátny radca127
4/samostatný radca127
5/odborný radca121
7/štátny radca109
3/radca60
6/hlavný radca56
9/generálny štátny radca25
2/hlavný referent19
1/odborný referent9

Celkový prehľad podľa typu ukazuje opäť veľké presúvanie zamestnancov v rámci štátnej správy.

Typ VKPočet VK
užšie vnútorné výberové konanie302
vonkajšie výberové konanie282
širšie vnútorné výberové konanie69

Zhrnutie 

Po koncoročnom utlmovaní vytvárania nových pozícií v rámci štátnej správy sa od nového roka výberové konania rozbehli naplno, avšak trendy vo vzdelaní, typoch konaní atď sa dlhodobo nemení. Len celkové čísla.

Bonus

Kto dočítal až sem a mal by záujem sa danými výberovými konaniami prehrabávať sám, može to skúsiť na portále UVOstat.

Zároveň ak má niekto záujem o prácu v štátnej správe, portál ponúka funkciu notifikácii, ktoré vás budú informovať o aktuálne otvorených výberových konaniach, na základe vášho filtra.

Miroslav Babič

Miroslav Babič

Bloger 
  • Počet článkov:  205
  •  | 
  • Páči sa:  10x

...dusou cestovatel.. zakladateľ portálu UVOstat.sk Zoznam autorových rubrík:  Myšlienky z nevyspatej hlavyTour de Europe 2009Potulky EurópouPotulky svetomParódia na životSúkromnéFotkyOstatnéSprostostiŠtatistikyOpendata

Prémioví blogeri

Monika Nagyova

Monika Nagyova

280 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

735 článkov
Iveta Rall

Iveta Rall

62 článkov
SkryťZatvoriť reklamu