Kde chce štát zamestnať najviac ľudí? (Október 2017)

Opäť pre tento mesiac pokračujem so sériou štatistík výberových konaní podľa inštitúcií, regiónov či požadovaného vzdelania budúcich štátnych zamestnancov.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (11)

Mesačný sumár

Aj mesiac október pokračuje v raste, keď oproti septembru bolo vyhlásených o 117 viac výberových konaní, teda celkovo 858. Celkový počet otvorených pozícií v rámci týchto výberových konaní bolo 919.

Keďže už mám k dispozícii dáta od leta, je možné spraviť malý grafický prehľad ako konštantne rastie počet otvorených výberových konaní.

Obrázok blogu
(zdroj: uvostat.sk)

Štatistiky

Všetky tabuľky zobrazujú len top 10 v danej kategórii. V rámci blogu nie je možné zobraziť všetky údaje.

Inštitúcie a odbory

Na začiatok si prejdeme top 10 inštitúcií podľa počtu otvorených výberových konaní za október 2017. Oproti minulým mesiacom Ministerstvo vnútra pokleslo cca o 40%, zatiaľ čo Ústredie práce mierne narástlo, takže prvé dve miesta sa za posledný mesiac vymenili. Opäť však musim pripomenúť informúciu z diskusie, kde som bol upozornený, že pod ministerstvo vnútra spadajú všetky okresné úrady a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny má "vlastnú sústavu miestnej štátnej správy", preto tak vytŕčajú nad ostatnými inštitúciami.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
Názov InštitúciePočet VK
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava184
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky172
Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63 Banská Bystrica97
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky23
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky21
Pôdohospodárska platobná agentúra21
Úrad vlády Slovenskej republiky - eDemokracia20
Ministerstvo financií Slovenskej republiky18
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky17
Dopravný úrad16

Keďže eurofondy sú na Slovensku stále obľúbená téma, opäť som spravil prehľad aj pre odbor " 1.03 - Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky Európskej únie". Ministerstvo pôdohospodárstva spolu so svojou rozpočtovou organizáciou Pôdohospodárska platobná agentúra jednoznačne dominujú v tejto kategórii.

Názov InštitúciePočet VK
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR17
Pôdohospodárska platobná agentúra10
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky7
Ministerstvo hospodárstva SR6
Ministerstvo zdravotníctva SR5
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky4
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky4
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky4
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky3
Úrad vlády Slovenskej republiky - eDemokracia2

Detailnejší prehľad do akých sekcií Ministerstvo vnútra hľadá ľudí.

 

Sekcia ministerstva vnútraorganizačný útvarpočet VK
2.10 - Pôdohospodárstvo, potravinárstvo, lesníctvo a rozvoj vidiekapozemkový a lesný odbor8
2.17 - Vnútroodbor všeobecnej vnútornej správy5
2.01 - Doprava, pošty, telekomunikácie, regulácia poštových a telekomunikačných služiebodbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií5
2.17 - Vnútroodbor implementácie projektov verejnej správy sekcie verejnej správy4
2.20 - Životné prostredieodbor starostlivosti o životné prostredie4
2.17 - Vnútroodbor krízového riadenia3
2.10 - Pôdohospodárstvo, potravinárstvo, lesníctvo a rozvoj vidiekaPozemkový a lesný odbor2
2.14 - Školstvooddelenie špecializovaných činností odboru školstva Okresného úradu Trenčín2
2.17 - Vnútroodbor kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Topoľčanoch2
2.17 - Vnútroodbor vnútornej kontroly a sťažností úradu kontroly sekcie kontroly a inšpekčnej služby2

Pre ešte detailnejší pohľad som spravil aj porovnanie typov výberových konaní u Ministerstva vnútra, ktoré zobrazuje počet vonkajších a vnútorných výberových konaní. Oproti minulému mesiacu sa vymenilo poradie vnútorných a vonkajších výberových konaní, podľa čoho to pôsobí, že v októbri Kaliňákov rezort hlavne presúval ľudí v rámci ministerstva, resp. úradov, ktoré pod ministerstvo spadajú.

SkryťVypnúť reklamu
Typ VKPočet VK
užšie vnútorné výberové konanie100
vonkajšie výberové konanie69
širšie vnútorné výberové konanie3

Detailnejší prehľad do akých sekcií hľadá ľudí Ústredie práce.

Sekcia ústredia práceorganizačný útvarpočet VK
2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodinaOddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, Odbor sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava6
2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodinaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra, Odbor sociálnych vecí a rodiny, Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately4
2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodinaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa, odbor služieb zamestnanosti, oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF4
2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodinaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica, Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a PČ4
2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodinaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately4
2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodinaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica, Odbor sociálnych vecí a rodiny, Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately3
2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodinaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava, Odbor sociálnych vecí a rodiny, Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately3
2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodinaoddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZ a posudkových činností3
2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodinaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Oddelenie služieb pre občana3
2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodinaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda, Odbor služieb zamestnanosti, Agenda poradenstva a vzdelávania2

Aj tento mesiac pri Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny vidno, že hľadá zamestnancov rovnomerne v rámci organizačných útvarov, avšak oproti septembru viac prevládajú vnútorné výberové konania oproti vonkajším.

Typ VKPočet VK
užšie vnútorné výberové konanie86
vonkajšie výberové konanie74
širšie vnútorné výberové konanie24

Regióny

Pri pohľade na počet výberových konaní podľa krajov je opäť na čele dvojica Bratislavský kraj a Banskobystrický. Košický sa posunul už na tretiu priečku.

KrajPočet VK
Bratislavský435
Banskobystrický95
Košický61
Nitriansky60
Trnavský59
Prešovský54
Žilinský54
Trenčiansky40

Pri prehľade podľa okresov sa do top 10 opäť možno trošku prekvapivo dostal Lučenec.

OkresPočet VK
Bratislava417
Košice35
Banská Bystrica34
Nitra24
Žilina23
Trnava20
Prešov17
Lučenec12
Prievidza11
Dunajská Streda11

Vzdelanie 

Pri štatistike výberových konaní podľa vzdelania spravím výnimku a zobrazím všetky údaje, keďže ich je len 12. Opäť vidno, že bez vysokej školy sa v štátnej správe robí kariéra o niečo horšie.

SkryťVypnúť reklamu
VzdelaniePočet VK
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa465
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa230
úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie52
úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie vyššie odborné vzdelanie vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa43
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa40
úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie vyššie odborné vzdelanie13
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa7
neuvedené3
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa2
vyššie odborné vzdelanie1
vyššie odborné vzdelanie vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa1
úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa1

A ku koncu opäť smutný pohľad na to, ako stále dominujú výberové konania na pozície, pri ktorých nie je vyžadovaná znalosť žiadneho cudzieho jazyka. Avšak ak chcete vedieť aký jazyk sa naučiť v prípade, že by predsa len bol vyžadovaný pre prácu v štátnej správe, tak samozrejme anglický. 

Cudzí jazykPočet VK
Nie679
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá)64
Anglický (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)63
Anglický (C1 – Úroveň pokročilá)18
Anglický (A2 – Úroveň základná)13
Anglický (A1 – Úroveň začiatočník)7
jeden cudzí jazyk (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)2
Nemecký (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)2
Anglický (B1 – Úroveň mierne-pokročilá) Nemecký (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)2
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá) ďalší cudzí jazyk (B2 – Úroveň stredne-pokročilá)2

Platové triedy a typy konaní 

Platová triedaPočet VK
4/samostatný radca171
7/štátny radca156
5/odborný radca155
8/hlavný štátny radca139
6/hlavný radca97
3/radca75
2/hlavný referent28
9/generálny štátny radca24
1/odborný referent13

Pri sumárnom prehľade typu výberových konaní môžme vidieť, že v októbri štát viac presúval zamestnancov v rámci inštitúcií, než by prijímal nových.

Typ VKPočet VK
užšie vnútorné výberové konanie431
vonkajšie výberové konanie345
širšie vnútorné výberové konanie82

Zhrnutie 

Počet výberových konaní konštantne rastie každý mesiac, avšak v mesiaci október sa oproti septembru viac presúvali zamestnanci, než prijímali noví ľudia. V kategóriach ako celkové vzdelanie, či znalosť cudzích jazykov sa zatiaľ nič nemení k lepšiemu a ostáva to pri slovenskej klasike, vysokoškolský titul za každú cenu a bez znalosti jazyka.

SkryťVypnúť reklamu

Bonus

Kto dočítal až sem a mal by záujem sa danými výberovými konaniami prehrabávať sám, može to skúsiť na portále UVOstat.

Zároveň ak má niekto záujem o prácu v štátnej správe, portál ponúka funkciu notifikácii, ktoré vás budú informovať o aktuálne otvorených výberových konaniach, na základe vášho filtra.

Miroslav Babič

Miroslav Babič

Bloger 
  • Počet článkov:  205
  •  | 
  • Páči sa:  10x

...dusou cestovatel.. zakladateľ portálu UVOstat.sk Zoznam autorových rubrík:  Myšlienky z nevyspatej hlavyTour de Europe 2009Potulky EurópouPotulky svetomParódia na životSúkromnéFotkyOstatnéSprostostiŠtatistikyOpendata

Prémioví blogeri

Lívia Hlavačková

Lívia Hlavačková

44 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Iveta Rall

Iveta Rall

63 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
SkryťZatvoriť reklamu