Kraj, kde nič nie je XI. Stará Ľubovňa. Posledný skanzen na tripe.

Dnes máme v rámci východného tripu posledný skanzen. Dávnejšie som spomínal, že na skanzeny mám slabosť. Máme ich na Slovensku 14, z toho v Kraji, kde nič nie je 5.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (18)

Tri z nich ste navštívili (vrátane dnešnej prehliadky) spolu s nami.

Aj dnes budeme informácie čerpať z knihy autorky Ivety Zuskinovej Skanzeny z edície Kultúrne krásy Slovenska, vydavateľstvo DAJAMA, Bratislava 2008.

Obrázok blogu

Táto publikácia uvádza 9 skanzenov, ktoré predstavujú minulosť všeobecne (Humenné, Nová Bystrica – Vychylovka, Pribilina, Bardejovské Kúpele, Zuberec – Brestová, Martin – Jahodnícke háje, Svidník, Stará Ľubovňa a menší gazdovský dvor Myjava – Turá Lúka) 5 skanzenov tematicky špecializovaných. (banské múzeum v Banskej Štiavnici, poľnohospodárske múzeum v Nitre, banský skanzen v Cigeli, lesnícky skanzen v Čiernom Balogu – Vydrove a včelárske múzeum v Kráľovej pri Senci).

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Mne do kompletnej zbierky chýba ešte trojlístok Humenné (teraz sme ho mali trocha „od cesty“), gazdovský dvor v Myjave a Nitra.

No ale vráťme sa pod hrad do Starej Ľubovne.

Myšlienka výstavby expozície ľudovej architektúry v Starej Ľubovni sa zrodila ešte začiatkom 70-tych rokov minulého storočia. Koncepciu výstavby expozície vypracovala Katedra urbanizmu a územného plánovania SVŠT v Bratislave pod vedením doc. Ing. arch. Rudolfa Steisa, CSc. Verejnosti bol skanzen sprístupnený v roku 1985.

Takže sa môžeme vydať cestičkou pomedzi roztrúsené stavby. Najprv si pozrime mapku pri vstupe do skanzenu. Je tam okrem popisu objektov je pod strieškou v zubatom tieni aj jeho stručná charakteristika. Čísla objektov na plániku zrejme nebudú čitateľné. Nevadí, väčšinu si predstavíme.

SkryťVypnúť reklamu
plánik skanzenu
plánik skanzenu (zdroj: -mg-)
stručné informácie o skanzene
stručné informácie o skanzene (zdroj: -mg-)
popis objektov (desina mi nesedí)
popis objektov (desina mi nesedí) (zdroj: -mg-)

Popri prechádzke medzi objektami si povieme pár informácií a zaujímavostí zo skanzenu.

Dominantou skanzenu je gréckokatolícky kostol z Matysovej, postavený v roku 1833, zasvätený Michalovi Archnjelovi.

Pravidelní účastníci nášho tripu vedia, že dreveným kostolíkom sme venovali dve časti. Tento ľubovniansky je deviatym do zbierky.

dominanta skanzenu
dominanta skanzenu (zdroj: -mg-)
kostol - bočný pohľad
kostol - bočný pohľad (zdroj: -mg-)
ikonostas
ikonostas (zdroj: -mg-)

Zhluk vidieckych domov pripomína malebnú podhradskú osadu a dokumentuje vývoj ľudového staviteľstva v okolitej oblasti. Zrubové drevené objekty pochádzajú prevažne z obdobia konca 19. až prvej polovice 20. storočia.

Desať obytných domov nachádzajúcich sa v expozícii dokumentuje rôzne architektonické a pôdorysné typy tejto oblasti. Najjednoduchší a najstarší pôdorysný typ bol dvojpriestorový dom, reprezentujúci dom pastiera v Litmanovej.

SkryťVypnúť reklamu
Dom pastiera v Litmanovej
Dom pastiera v Litmanovej  (zdroj: -mg-)
kuchynský kút
kuchynský kút (zdroj: -mg-)
izba
izba (zdroj: -mg-)

Najvýznamnejším znakom domu bolo jeho priečelie, preto ľudia v minulosti venovali veľkú pozornosť najmä vonkajšej výzdobe.

Jadrom domu, v ktorom sa sústreďoval život celej rodiny, bola izba. Spĺňala niekoľko funkcií: pripravovala sa tu strava, stolovalo sa tu, bola miestom denného aj nočného odpočinku.

obytný dom z Veľkého Lipníka
obytný dom z Veľkého Lipníka (zdroj: -mg-)
interiér
interiér (zdroj: -mg-)

Druhým priestorom domu bol pitvor s hlavným vchodom do domu. Pôvodne nevykurovaný priestor sa prenesením otvoreného ohniska, ústia chlebovej pece a neskôr aj postavením sporáka mení na kuchyňu.

Tretím priestorom bola komora, ktorá slúžila na odkladanie potravín, domáceho náradia a šatstva.

dom z Jarabiny s figurálnymi úľmi
dom z Jarabiny s figurálnymi úľmi (zdroj: -mg-)
bočný pohľad
bočný pohľad (zdroj: -mg-)
interiér
interiér (zdroj: -mg-)

Goralský dom z Veľkej Lesnej patril obecnému richtárovi. Patril medzi bohatších gazdov, vlastnil kone a bričku, ktorou dopravoval záujemcov z okolia na najbližšiu železničnú stanicu do Podolínca.

SkryťVypnúť reklamu
dom obecného richtára z Veľkej Lesnej
dom obecného richtára z Veľkej Lesnej (zdroj: -mg-)
zariadenie s krosnami
zariadenie s krosnami (zdroj: -mg-)
interiér
interiér (zdroj: -mg-)

Okrem roľníckych domov približujúcich tradičnú kultúru bývania a hospodárenia boli do skanzenu umiestnené i sezónne využívané objekty.

sezónne poľné obydlie z Litmanovej
sezónne poľné obydlie z Litmanovej (zdroj: -mg-)
interiér
interiér (zdroj: -mg-)

Narodenie dieťatka.

Rodička s dieťaťom ležala v posteli, ktorá bola od ostatného priestoru oddelená tzv. kútnou plachtou. Červená výzdoba a na nej napichané ihly mali dieťa a matku ochrániť pred zlými silami. Dieťatko kúpali v drevenom korýtku, do prvého kúpeľa prilievali babice svätenú vodu, aby ho ochránili pred všetkým zlým, čo by ho mohlo v živote ohroziť. Vodu z prvého kúpeľa vylievali na pekný stromček, aby dieťatko dobre rástlo. Okúpané natreli maslom, zavinuli do plátennej plienky a vankúša. S narodením dieťaťa súviselo množstvo povier a zvykov, ktoré mali dieťaťu zabezpečiť zdravý rast, šťastie a bohatstvo.

roľnícka udalosť z Údola
roľnícka udalosť z Údola (zdroj: -mg-)
interiér
interiér (zdroj: -mg-)
hospodársky trakt z Ruskej Vole
hospodársky trakt z Ruskej Vole (zdroj: -mg-)
dom z Veľkého Lipníka
dom z Veľkého Lipníka (zdroj: -mg-)

Vraveli sme si o zvyklostiach pri narodení dieťaťa. Po pár rokoch deti nastúpili do školy. Pokiaľ som spomínal, že skanzeny sú moja srdcovka, tak školy v nich zvlášť. Tu je to objekt číslo 10, ktorý je ale na tabuli označený ako „Rodinný dom z Údola“. Je až štvorpriestorový z roku 1947 a predstavuje posledné štádium dreveného domu v tejto oblasti. Možné je, že na školu bol prebudovaný neskôr.

rodinný dom z Údola (podľa popisku na vstupnej tabuli). V skutočnosti škola
rodinný dom z Údola (podľa popisku na vstupnej tabuli). V skutočnosti škola (zdroj: -mg-)
trieda
trieda (zdroj: -mg-)
biologické pomôcky
biologické pomôcky (zdroj: -mg-)
pracovňa
pracovňa (zdroj: -mg-)
spálňa
spálňa (zdroj: -mg-)

Úmrtie

Od chvíle úmrtia sa v dome zastavujú hodiny, zastiera zrkadlo a pozostalí pripravujú svojho nebožtíka na poslednú cestu. V Kamienke žene obliekali odevné súčiastky zo sobáša, verili, že odev nevinnosti ochráni dušu pred ohňom očistca. Mŕtvemu do ruky vkladali peniaze, do truhly modlitebnú knižku a prípadne ďalšie osobné veci.

obytný dom z Jakubian
obytný dom z Jakubian (zdroj: -mg-)
tanierová výzdoba
tanierová výzdoba (zdroj: -mg-)
interiér
interiér (zdroj: -mg-)
Obrázok blogu
(zdroj: -mg-)
pracovňa etnografa Jána Olejníka
pracovňa etnografa Jána Olejníka (zdroj: -mg-)

Súčasťou expozície sú aj technické stavby, ktoré reprezentujú zrubová kováčska vyhňa z Torysy, mlyn s valcovou stolicou z Malého Sulína a stolárska dielňa z osady Piľhovčík patriacej k obci Mníšek nad Popradom.

stolárska dielňa
stolárska dielňa (zdroj: -mg-)
interiér
interiér (zdroj: -mg-)
kováčska vyhňa
kováčska vyhňa (zdroj: -mg-)
kováč pri práci
kováč pri práci (zdroj: -mg-)

Mlyn zo Sulína

Pozostáva z mlynice a bytu mlynára. Expozícia mlynského zariadenia je z obdobia po jeho modernizácii, kedy v 30-tuch rokoch 20. storočia polo pôvodné zariadenie kamenného mlyna prebudované na valcový mlyn.

mlyn
mlyn (zdroj: -mg-)
interiér
interiér (zdroj: -mg-)

Samotná mlynica je drevená stavba s jedným podzemným a dvoma nadzemnými podlažiami. V suteréne je umiestnené prevodové a hnacie zariadenie, zabezpečujúce chod celého mlyna. Na prízemí je samotné technické mlynské vybavenie – valcová stolica a lúpačka na krúpy. Uprostred priestoru je násypný kôš na obilie, z ktorého sa výťahom v drevených rúrach prepravovalo obilie hore do koša, odkiaľ padalo na valce. Valcami sa melivo viackrát premieľalo a potom v osievacích skriniach v podkroví a na prízemí preosievalo na múku a šrot.

Mlyn pracoval po celý rok a mlel múku pre široké okolie. Len v čase žatvy mlynár urobil krátku prestávku nevyhnutnú na údržbu technického zariadenia.

múku treba odvážiť
múku treba odvážiť (zdroj: -mg-)
kolo kolo mlynske
kolo kolo mlynske (zdroj: -mg-)
Obrázok blogu
(zdroj: -mg-)

Z číslovaných objektov nám ostal ešte jeden obytný dom a Kaplnka sv. Jozefa. Nech sa páči.

obytný dom z Kremnej
obytný dom z Kremnej (zdroj: -mg-)
interiér
interiér (zdroj: -mg-)
kaplnka sv. Jozefa
kaplnka sv. Jozefa (zdroj: -mg-)
interiér
interiér (zdroj: -mg-)

Iste ste si na vstupnej tabuli všimli, že niektoré objekty nie sú číslované ale označené veľkými písmenami. Mnohé z nich majú praktické využite – pokladňa, predajňa suvenírov, detský kútik či tvorivé dielne. Niektoré z nich si predstavíme.

písmenko B - sýpka
písmenko B - sýpka (zdroj: -mg-)
detský kútik
detský kútik (zdroj: -mg-)
písmenko C - dom z údolia ako tvorivá dieňa
písmenko C - dom z údolia ako tvorivá dieňa (zdroj: -mg-)
písmenko D - kaplnka z Úlože
písmenko D - kaplnka z Úlože (zdroj: -mg-)
písmenko E - sýpka z Hromoša
písmenko E - sýpka z Hromoša (zdroj: -mg-)
vnútri sýpky
vnútri sýpky (zdroj: -mg-)

Celkom na záver sme si nechali vecičky nečíslované ani nepísmenkované. Zvieratká, bylinky i detské zábavky.

ovečky,
ovečky, (zdroj: -mg-)
včeličky,
včeličky, (zdroj: -mg-)
aj bylinky (s popisom, na čo slúžia)
aj bylinky (s popisom, na čo slúžia) (zdroj: -mg-)
kolotoč
kolotoč (zdroj: -mg-)

Dúfam, že sa vám v Starej Ľubovni páčilo. Či už na hrade alebo v skanzene. Čo sme si nepozreli, je replika historického vojenského tábora, kde sa počas roka odohrávajú viaceré dobové predstavenia a rytierske turnaje.

Nabudúce uvidíte:

Čaká nás najrozľahlejší hrad strednej Európy – Spišský hrad. A keďže je rozľahlý, rozdelíme si prehliadku na dve časti. Najprv sa poprechádzame v exteriéri.

Spišský hrad
Spišský hrad (zdroj: -mg-)
Miroslav Galovič

Miroslav Galovič

Bloger 
  • Počet článkov:  163
  •  | 
  • Páči sa:  599x

Od mala som spojený so školou. Po absolvovaní základnej, strednej a vysokej školy som "prestúpil" za katedru a všetky stupne si zopakoval, tentoraz v opačnom poradí. A občas ma kopne aj spisovateľská múza :-)... Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

710 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
SkryťZatvoriť reklamu