Platforma mimovládnych neziskových organizácií Mosty z generačnej chudoby

Úvodom poznamenajme, že pomáhať slabším sa oplatí aj pre silných. Prospech z pomoci slabším majú nielen slabí, ale aj silní.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Dôvod je veľmi jednoduchý. Ak zosilnejú slabí, silnejším sa stane celé spoločenstvo, ktorého súčasťou sú slabí aj silní. V silnejšom spoločenstve sa lepšie cítia nielen slabí, ale aj silní. Pod silným spoločenstvom myslíme spoločenstvo sociálne, kultúrne a ekonomicky zrelé na to, aby v ňom vedeli uskutočňovať všetci jeho členovia svoje priania v závislosti od svojich talentov a cieľov v prospech seba, svojej komunity a v konečnom dôsledku aj v prospech celej spoločnosti.

Pomáhať slabším môžeme z rôznych konkrétnych príčin a popudov. Môže to byť ľudskosť alebo láska k blížnemu, môže to byť úcta k životu a dôstojnosti človeka, môžu to byť sociálne dôvody a princípy spravodlivosti, môžu to byť zdravotné dôvody a prevencia pred chorobami, môžu to byť ekonomické dôvody a odpor k chudobe, môže to byť potreba bezpečnosti a zníženie rizika násilia a prejavov sily, môže to byť dokonca aj vlastné sebectvo a lepší pocit v istote na rozdiel od sociálneho napätia, ale môže to byť aj jednoduchá celkom obyčajná ľudská slušnosť.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Medzi najslabších patria malé deti, chudobné rodiny, seniori, bezdomovci, chorí a všetci tí, ktorí sú odkázaní na cudziu pomoc z najrôznejších dôvodov. Mnohí najslabší, mnohí odkázaní na cudziu pomoc žijú v generačnej chudobe.

Bližšie o platforme

Platforma mimovládnych neziskových organizácií s názvom Mosty z generačnej chudoby (platforma) vznikla v roku 2018 za účelom dosiahnutia lepších výsledkov pri odstraňovaní generačnej chudoby na Slovensku. Všetky mimovládne neziskové organizácie, ktoré sú členmi platformy, realizujú svoje aktivity a projekty v prostredí rôznych sociálne znevýhodnených skupín, najmä v prostredí marginalizovaných rómskych komunít v rôznych lokalitách Slovenska. Cieľom platformy je zvýšiť vzájomnú informovanosť členských organizácií, posilniť odborné kapacity pracovníkov týchto organizácií, vzájomne si vypomôcť v prípade potreby a možností a spoločnými aktivitami dosiahnuť väčšie a lepšie výsledky v boji proti chudobe, najmä generačnej chudobe. Platforma je súčasťou medzinárodnej organizácie s názvom Karpatská platforma občianskej spoločnosti, ktorá bola založená v júni 2019 (viac na https://miroslavpollak.blog.sme.sk/c/511069/karpatska-platforma-obcianskej-spolocnosti.html ).

SkryťVypnúť reklamu

Vzhľadom na zhoršenie celkovej zdravotnej situácie na Slovensku od druhej polovice marca tohto roku, ktoré prepukli až do rozsahu celosvetovej pandémie, sa rozhodli členovia platformy zvýšiť svoju vzájomnú informovanosť a koncentrovať svoje aktivity s väčším nasadením na problémy vyplývajúce z dôsledkov pandémie koronavírusu v prostredí najchudobnejších skupín obyvateľstva.

V prvej etape od cca 15. 3. do 10. 4. 2020 vykonávala každá organizácia samostatne čo mohla a vládala v rámci svojich možností, síl a rozbehnutých aktivít a projektov, ktoré pretrvávali z obdobia pred pandémiou.

Na podnet neziskovej organizácie ETP Slovensko sa dňa 14. 4. 2020 uskutočnila prvá video konferencia (zoom konferencia) zástupcov mimovládnych neziskových organizácií, ktorí sú členmi platformy. Podklady k tejto videokonferencii tvorili vyplnené údaje o činnostiach a spolupráci jednotlivých organizácií na lokálnej, regionálnej aj celoštátnej úrovni. Účastníci video konferencie vytypovali najdôležitejšie problémy a oblasti činností organizácií platformy v období prvých mesiacov pandémie:

SkryťVypnúť reklamu
  • humanitná pomoc a prospešné aktivity v teréne,

  • problémy vzdelávania detí a mládeže v čase obmedzeného stretávania sa a odstavenia školskej výučby,

  • rastúce nebezpečenstvo protirómskych nálad a postojov,

  • potreba advokačných aktivít,

  • potreba informovanosti o činnosti organizácií platformy.

Dňa 28. 4. 2020 bola uskutočnená druhá video konferencia, ktorá potvrdila nutnosť mediálnej informovanosti členov platformy s dôrazom na ich pravdivosť a pozitívne príklady, ktoré nepobúria a nepodráždia nesympatizantov prorómskych aktivít, ale naopak, otupia ich agresiu a vyvolajú súhlas s humánnym prístupom platformy v prospech najzraniteľnejších a najslabších, napr. matiek s malými deťmi.

Na tretej video konferencii 12. 5. 2020 sa organizácie platformy cielene zamerali na oblasť vzdelávania detí v čase kritickej situácie zatvorených škôl. Osobitnou témou tejto veľkej oblasti, ktorá zažíva svoju skúšku pravdy, boli metódy online školenia a vzdelávania. Zástupcovia organizácií platformy si vymenili dobré aj zlé skúsenosti s týmto novým, zatiaľ nie veľmi častým, spôsobom výučby. V súčasnej situácií považujú novú formu online vzdelávania za vhodnú doplnkovú formu, ktorej špecifické nastavenie veľmi závisí od konkrétnej situácie a možnosti samotnej školy, komunity a celkových ľudských, odborných a sociálnych kapacít prostredia, v ktorom sa škola nachádza a v ktorom žijú žiaci a ich rodičia.

SkryťVypnúť reklamu

Vyššie vytypované problémy platformy je možné úspešne riešiť iba zvýšenou spoluprácou členov platformy, spoluprácou organizácií platformy s ďalšími mimovládnymi neziskovými organizáciami a tiež spoluprácou so zástupcami iných sektorov na lokálnej, regionálnej aj celoštátnej úrovni. Spolupráca je najjednoduchším prejavom solidarity každej organizácie. Solidarita vyjadrená vo forme spolupráce presahuje vnútorný vlastný svet solidarizujúcej organizácie rôznymi smermi do rôznych vzdialeností. Bez solidarity nie je možné dosiahnuť úspešné výsledky v náročných podmienkach a súčasné obdobie vírusovej pandémie medzi takéto sťažené obdobia určite patrí.

Tento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.

Miroslav Pollák

Miroslav Pollák

Bloger 
  • Počet článkov:  83
  •  | 
  • Páči sa:  112x

Som presvedčený, že žiadna generácia nie je dokonalá, neomylná a imúnna voči pokušeniu ku kolektívnym a definitívnym riešeniam svojich problémov na úkor menšín. Pred každou generáciou stojí jednoduchá a ťažká úloha zároveň: nepodľahnúť týmto pokušeniam! Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

723 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Lívia Hlavačková

Lívia Hlavačková

43 článkov
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Iveta Rall

Iveta Rall

56 článkov
SkryťZatvoriť reklamu