reklama

Slovenské národné noviny - hádajte kto ich dotuje?

Matica slovenská (MS) je verejnoprávna ustanovizeň a jedna z najstarších národných kultúrnych i vedeckých organizácií s pôsobnosťou na území SR. Čo však naozaj taká MS robí?

Písmo: A- | A+
Diskusia  (4)

Cieľom MS je okrem iného rozširovať slovenské vlastenectvo u svojich členov a vzťah k vlasti, prehlbovať vzťah občanov k slovenskej štátnosti, posilňovať vzťah kultúr občanov hlásiacich sa k národnostným a etnickým menšinám so slovenskou kultúrou a podobne.

Pôsobenie MS v prostredí SR malo / má svoje opodstatnenie. To ale neznamená, že jej aktivity sú vyňate spod pôsobnosť zákonov, ktoré musí rešpektovať a konať v ich súlade a medziach. Zákon o MS upravuje v jednotlivých ustanoveniach principiálne úlohy, ktoré vychádzajú na jednej strane z jej tradičných historických úloh a súčasne jej štát stanovuje práva a povinnosti ako verejnoprávnej inštitúcií. Pôsobenie MS musí zohľadňovať:

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
  • právny predpis na základe, ktorého je konštituovaná,

  • osobitné právne predpisy (napr. zákon o účtovníctve, zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy),

  •  zákon o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií, ktorý ma postavenie lex generalis (...). 

Každé vynaložené euro musí mať svoj zmysel a preto o efektivite a zmysluplnosti vydávať SNN je opodstatnené viesť polemiku, ktorú určite s kompetentnými otvorím. Činnosť MS je financovaná z verejných zdrojov a na každé 1 € výdavkov získa od štátu 82 centov. Vykázaný výsledok hospodárenia za jednotlivé tri predchádzajúce roky predstavoval kumulovanú stratu v hodnote presahujúcej 400 000 EUR. Treba rešpektovať, že zriadenie a pôsobnosť MS sa odvodzuje jednak z historickej tradície, ale najmä z pohľadu právomoci a pôsobnosti, ktoré jej zveril štát s cieľom plniť verejné úlohy. Otázkou ostáva, v akej kvalite a rozsahu sú tieto úlohy zabezpečované a poskytované zo strany MS? Nezabúdajme, že cieľom verejnoprávnych inštitúcií nie je dosahovať zisk.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Slovenské národné noviny (SNN) sú publikované niekoľko rokov, pričom sa na ne všetci skladáme z verejných zdrojov. Len v roku 2019 na ich činnosť išlo z verejných zdrojov 170 000 € a zarobili zanedbateľných 40 000 €. Obdobne tomu bolo aj v predchádzajúce roky. Len uvedená vydavateľská činnosť (vydávanie SNN) je v strate 130 00 EUR/ročne. Ak by ste obdobným spôsobom podnikali ako subjekt súkromného práva, tak prinajmenšom by ste mohli vyhlasovať osobný bankrot a možno by Vás čakali žaloby zamestnancov, ktorým ste nevyplatili mzdy.

Čo ma nenechá chladným je skutočnosť, že sú z verejných zdrojov financované noviny, ktorých niektoré pasáže obsahujú rétoriku idúcu proti sexuálnym a národnostným menšinám, čo je v príkrom rozpore so zákonom, ktorý jej určuje základný rámec právomoci a pôsobnosti (viď prvý odsek), nehovoriac o nerešpektovaní základných ľudských práv, ktoré sa vyznačujú univerzálnosťou a sú priznané akejkoľvek ľudskej bytosti bez ohľadu na pohlavie, rasu, etnicitu, alebo iné postavenie. 

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Uvediem Vám štyri ilustratívne príklady, kde MS prekračuje prípustnú mieru

1. Karikatúra vyjadrujúca postoj k rómom, kde sa Anička pýta, či zákony pre rómov neplatia? Jurko odpovedá, platia, teraz dostanú 333 EUR na každé dieťa...

Aká je realita? Nárok na jednorazový príspevok vo výške 333 EUR budú mať tie rodiny, ktoré začali poberať dávky v hmotnej núdzi od vlaňajšieho marca do apríla tohto roka. Teda presne v období, kedy dopady koronakrízy boli na Slovensku cítiť najviac. Pamätajme si, že úloha zverená Matice slovenskej štátom okrem iného je aj: posilňovať vzťahy kultúr občanov hlásiacich sa k národnostným menšinám a etnickým skupinám na území Slovenskej republiky so slovenskou národnou kultúrou,

SkryťVypnúť reklamu
reklama

2. poskytuje sa priestor mons. Bábekovi, ktorý vníma zákaz bohoslužieb ako presahovanie kompetencií štátu, pričom argumentuje ľudskými právami a slobodami jednotlivca. Ďalej v texte poskytuje svoj názor na ľudsko-právne témy v oblasti sexuálnych menšín. Uvádza, že komunizmus bol voči súčasnej liberálno – svetoobčianskej propagande slabý odvar. Univerzalitu ľudských práv aj pre sexuálne menšiny vníma ako zlo za ktorým je samotný diabol.

3. Autor v článku ponúka názor s podtónom, že verejná podpora smerujúca k menšinám, najmä sexuálnej, je vysoko problematická a nežiadúca. Autor pri svojich úvahách nevyužíva akékoľvek dôkazy o nežiadúcich projektoch, ktoré by podporili jeho argumentáciu. Autor si na podporu svojich názorov prizval člena Aliancie za rodinu (odporca , ktorý sa o podpore organizácií angažujúcich sa v téme verejných práv vyjadril v zmysle, že poskytnutie podpory je zneužitie verejných zdrojov... Nevyváženosť obsahu a názorových protipólov, absencia poznania základných ľudských práv, nevedomosť schém podpory.

4. Napríklad ich názor v súvislosti s výchovou a vzdelávaním, kedy podľa nich je v súčasnosti presadzovanie moderných tendencii, ako je agenda LGBTI, ale i multikulturalizmus a iné, „prenikané“ do výchovno-vzdelávacieho procesu na úkor zdôrazňovania výchovy k tradičným hodnotám a tiež upevňovaniu pocitu národnej hrdosti a národnej identity. Hlavne u nastupujúcej mladej generácie dospievajúcich chlapcov a dievčat. Podľa nich u nás prevládne liberálna pedagogika radosti a slnka..

Treba pripomenúť, že ľudské práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych (LGBTI) ľudí sú súčasťou univerzálnych ľudských práv. Sexuálna orientácia a rodová identita sú neoddeliteľnou súčasťou dôstojnosti a ľudskosti každého človeka a nesmú byť dôvodom diskriminácie ani zneužívania. Sú veci, do ktorých by sa štát ani verejne inštitúcie nemali starať. A toto sú jedny z nich.

Byť predmetom útokov / konfrontácií za to, koho miluješ, ako sa obliekaš a to kým si, je nemysliteľné. Rešpektujme sa navzájom. Aspoň na tomto by sme sa už mohli zhodnúť. Na rešpekte a tolerancii.

Miroslav Žiak

Miroslav Žiak

Bloger 
  • Počet článkov:  119
  •  | 
  • Páči sa:  110x

Mladý človek, ktorému nie je ľahostajný osud našej krajiny, expert na potravinárstvo SaS a futbalový rozhodca, ktorý vyštudoval Bezpečnosť a kontrolu potravín na Slovenskej Poľnohospodárskej Univerzite v Nitre. Taktiež župný poslanec TSK a poslanec NRSR.Kontaktovať ma môžete: miroslav.ziak@strana-sas.skMobil: 0907 536 155web: http://miroziak.sk/ Zoznam autorových rubrík:  Nezaradené

Prémioví blogeri

Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

744 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Martina Hilbertová

Martina Hilbertová

48 článkov
reklama
reklama
SkryťZatvoriť reklamu