Egocentrická politika škodí jej adresátom

Písmo: A- | A+

„Žijeme v 21. storočí, ale srdce a ohľaduplnosť sme nechali v praveku.”

Exemplárne odsudzujem politiku opozície orientovanú na prospechárstvo. Časť opozície bola prizvaná do procesu prípravy a tvorby legislatívy vytvárajúcu podmienky pre životné partnerstva. Ziskuchtivosť a sledovanie si vlastného úžitku určitým členom opozície imponuje väčšmi, ako adresná a skutočná pomoc dotknutým osobám (LGBTI) príslušnou legislatívou a tak na septembrovej schôdzi predložili veľmi podobný návrh zákona o životnom partnerstve, samozrejme, čisto náhodne. Podotýkam, že rokovací poriadok výslovne zakazuje predložiť návrh zákona v tej istej veci v období do 180 dní, odo dňa neschválenia zákona. A tak hľadáme spôsoby ako sa legislatívne vysporiadať s uvádzanou skutočnosťou, aby sme mohli na nadchádzajúcej schôdzi predstaviť riadny návrh zákona podporujúci vytvorenie a rešpektovanie záväzku medzi osobami, či už rovnakého alebo opačného pohlavia.

Osobne dlhodobo presadzujem slobodu v rôznorodých sférach života a spoločenského diania, čo si však netreba zamieňať so svojvôľou. Nehovoriac o genéze pojmu sloboda, ktorá je zakotvená v samotnom názve mojej „alma mater“ politickej strane – SaS a preniesla sa i do hlavného programového dokumentu strany.

Tlmočím výrazný nesúhlas s legislatívnymi snahami a ústnymi vyjadreniami majúcich za cieľ obmedziť práva a slobody rôznych skupín ľudí na základe rasy, pohlavia, náboženského vyznania a sexuálnej orientácie. Pripomeňme si, že všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti a právach. Bez rozdielu, aj LGBTI+ osoby majú rovnaké ľudské práva ako všetci ostatní ľudia vrátane práva na to, aby pri uplatňovaní týchto práv neboli diskriminovaní a diskriminované. No na to častokrát zabúdame.

Predstavitelia jednej z mnohých cirkvi oznamujú znepokojenie nad tzv. „gender ideológiou.“ Populisticky s cieľom získať priazeň oslovujú širokú verejnosť napríklad vo svojom pastierskom liste nevybraným spôsobom: „Stúpenci kultúry smrti prichádzajú s novou gender ideológiou.“

„Stúpenci kultúry smrti prichádzajú s novou gender ideológiou.“ - znie z pastierskeho listu. Katolícka cirkev ho na Slovensku spopularizovala. Referendum o rodine z roku 2015 ho udržalo pri živote, vytrvalá práca konšpiračných médií dostala k širokému publiku a politici mu otvorili cestu do parlamentu. Vedecké poznanie z oblasti rodových štúdií práveže pomôže a pomáha porozumieť pojmu rod. Prestížna London school of Economics publikovala paper poukazujúci na skupiny stavajúce sa proti „gender ideoĺógií.“ Pre tieto skupiny je charakteristické, že svoje názory častokrát obhajujú za pomoci neprácnych interpretácií, odborníkov nemajúcich kvalifikáciu v predmetnej oblasti. Títo zástancovia „tradičnej rodiny“ sú pre vedeckú komunitu ťažký oriešok. Niečo obdobné ako je téma očkovania.

Problematika uznania práv osôb rovnakého pohlavia nesúvisí s „gender ideológiou,“ alebo rozpadom tradičnej rodiny, ako to niektoré skupiny zo zištných dôvodov proklamujú. To znamená, že právne uznanie a právna ochrana partnerstva osôb rovnakého pohlavia je súčasťou práva na súkromný a rodinný život. Tak to konštatuje ustanovenie Európskeho dohovoru o ľudských právach ,na ktoré sa vo svojej judikatúre odvoláva Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“). Vývoj judikatúry ESĽP a samotné konštatovanie ESĽP uznáva že neexistujú kvalitatívne rozdiely medzi partnerským vzťahom heterosexuálnych párov a párov rovnakého pohlavia. Aj Slovensku vyplýva pozitívny záväzok vytvoriť právny rámec chrániaci a uznávajúci rodinné a súkromné právo párov osôb rovnakého pohlavia. Cieľom teda je dosiahnuť zlepšenie právneho postavenia a životnej situácie párov rovnakého pohlavia. Ubezpečujem Vás, že vyvíjam a budem vyvíjať aktívne kroky smerujúce k povýšeniu sekularizmu nad náboženským štátom, rovnosti nad diskrimináciou a racionality nad predsudkami. 


Skryť Zatvoriť reklamu