Čo vyjadruje konštanta Pí?

Písmo: A- | A+

Prednedávnom som na wikipédii čítal niečo o konštante Pí. Našiel som tam aj vzorec na jej výpočet, ktorý ma veľmi zaujal. V nadväznosti na jeden príspevok sa chcem podeliť s mojimi myšlienkami o súvislostiach s týmto vzorcom.

Príspevok jedného človeka, ktorý skúma podobné záležitosti je v úvodzovkách:

"Po 10 rokoch osobného výskumu hypotetickej existencie éterického poľa sa toto nikdy predtým nevidené znenie konštanty Pi odhalilo.

Celá krása tejto matematiky spočíva v tom, že je formovaná koncepčnou trajektóriou v porovnaní s najvyššou stupnicou. Tento údaj ukazuje, že Pi konštanta, by bola oveľa viac než číslo, pretože by išlo o energetické žiarenie typu skalár.

Toto radiálne energetické pole by spôsobilo nadčasovú podporu umožňujúcu elektromagnetickej energii prejaviť sa. Inak povedané: Táto energia produkujúca skalárne vlny by bola éterom zodpovedným za šírenie svetla."

Jeden zo spôsobov ako Pí vypočítať je uvedený na stránke:

https://sk.wikipedia.org/wiki/Ludolfovo_%C4%8D%C3%ADslo

Je to podiel čísla 4 s nekonečným radom nepárnych čísel.

V mojej "teórii všetkého" - základnej geometrii vesmíru, sa číselné hodnoty v menovateli nachádzajú na dvoch polpriamkach, ktoré znázorňujú pôsobenie elektrickej energie z kozmu. Čísla vytvárajú dva rady, z ktorých sa pomyselnou špirálou spájajú jednotlivé číselné hodnoty. Číslo 4 v čitateli označuje rozdiel medzi jednotlivými číslami idúcimi v postupnosti po poradí.

Postupnosť:

-1; -5; -9; -13; - 17; -21.....atď. 

Postupnosť:

3; 7; 11; 15; 19; 23.....atď. 

V zlomkoch sú iba opačné znamienka.

Z toho vyplýva, že Pí nie je len konštantou na výpočet obvodu kruhu, ale že ovplyvňuje omnoho viacej záležitostí......

Apropo: Geometria vesmíru obsahuje postupne v jednotlivých vrstvách počet pravouhlých trojuholníkov z radu nepárnych čísel. Výška trojuholníka je 4.

V "príspevku" je ďalej jpoznamenané, že to súvisí s Pytagorovou vetou.

Čísla zo spomínaných postupností zastupujú v trojiciach Pytagorových čísel s posunom jednu z odvesien, a tou je "b".

Skryť Zatvoriť reklamu