"Niekde sa stala chyba"

Písmo: A- | A+

Nerozumiem tomu. Páni „naj“, ktorí sa hrdia znalosťami z vyššej matematiky a logiky a hovoria o aritmetike, ako o suteréne. Dokážu vyslovovať neoverené závery k mojím príspevkom.

Neoverene tvrdia, že v Pytagorovej vete prepojenie vety s reálnym súčtom vždy neplatí a častujú ma ešte hlúpymi urážkami. Je to nezmysel.. 

Zamýšľam sa iba nad tým, že ak majú títo ľudia trhliny, tak ako tvrdia“, v učive ZŠ, ako môžu správne tvoriť a predpokladať niečo na najvyššom poschodí mrakodrapu?

Natíska sa mi otázka: „Kam spejeme?“ Ľudia, človeka, ktorý sa niečo snaží odovzdať druhým, namiesto podpory, bez hanby posudzujú a svojím konaním si ani neuvedomujú, čo konajú. A to ešte tvrdia, že budú bojovať proti popísaným hlúpostiam, ak im dobre nerozumejú

Bez zodpovednosti vo vyrieknutých slovách tvrdia neoverené veci a snažia sa obracať každé napísané slovo. Áno, dnes je taká doba. Ale okolnosti doby vytvárajú ľudia.

Uvedomte si láskavo, že bez zodpovednosti v slovách, nemôže existovať pravda a spravodlivosť. To chcete?

Nespytujem sa to pre seba, ale pre budúcnosť Vašich detí, Vašich potomkov.

Smutné však na tom celom je, že realitu doby, chcú „všeobecne“ vytvárať krikľúni bez väčšieho rozhľadu a správneho pohľadu na okolitý svet.

Ale poďme vyjadriť neoverené závery „naj“ odborníkov.

Ak si niekto myslí, že v mojom príspevku pre pochopenie témy chýbalo akurát znenie, že a; b; c sú z radu „N“ čísel, alebo, že c je väčšie ako b; a b je väčšie ako a, nebodaj že a^2 + b^2 = c^2, je to podľa mňa prejav veľkej stupidity.

Zo zápisu v číslach to bolo zrejmé. Spytovať sa, že prečo vyjadrujem B s použitím jeho hodnoty, je nepochopením toho, že trojicu Pytagorových čísel poznáme. Tieto máme prepísať do formy súčtu, kde je číselná hodnota A a C nemenná. 

Preto opäť apelujem na diskutujúcich, čítajte medzi riadkami, čítajte s porozumením. Oblasť matematiky je oblasťou na premýšľanie a následné pochopenie témy. Nie je to mimovoľné čítanie románu.

Ja zapisujem malým a; b; c sčítance a súčet, cez ktorý vyjadrujem číselné hodnoty A; B; C platiace v Pytagorovej vete.

Tu je uvedený vzorec existujúcich prepojení medzi A; B; C v Pytagorovej vete:

A + [[ A – (C – B) ] / 2 / [ A + (C – B) ] / 2 ]* B = C
 

Robte si s ním čo chcete, rozprávajte, že je to objav, alebo hlúposť. Tvrďte čo chcete, len netvrďte, že to neplatí vždy.....

Vaše tvrdenie je len Vaším osobným názorom.

Skryť Zatvoriť reklamu