"Boží zákon" Šaría: O vene

V skratke: Islamský právny systém má mnoho vetiev: v prvom rade sa delia Šíti a Sunniti. Tieto sa ďalej rozdeľujú na právne školy. Pre obrovský rozsah materiálu sa budem venovať iba sunitskému právnemu systému (fikh). Ten sa delí na štyri základné právne školy/ náuky (Madhab): Hanafi (južná a stredná Ázia, Kaukaz, Blakán, Turecko), Sháfi (Jemen, Eritrea, Palestína, Sýria, Somália, Kurdistan, Malajzia, Indonézia, čiastočne v Saudskej Arábii, Vietname, Thajsku, Egypte, Južnej Afrike), Maliki (severná a západná Afrika, Emiráty, Saudská Arábia, kedysi v islamskom Španielsku) a Hanbali (Saudská Arábia, Sýria, Irak; tento prúd nasleduje väčšina Salafistov).

Písmo: A- | A+
Diskusia  (8)

Zdrojom islamskej právnej náuky je samozrejme Korán, nasleduje Prorokova Sunna (Bukhari, Muslim, Dawud, Hajjaj, Thirmidi,...), konsenzus učencov (idžma) a nakoniec analógia / dedukcia (quijas, idžtihad). Napriek rôznym prúdom je Šaría považovaná za boží zákon, perfektný a nemenný odraz božej vôle pre celé jeho stvorené ľudstvo. Zahŕňa absolútne všetky aspekty života: od vecí verejných a politiky, cez trestné a rodinné právo až po súkromnú sféru, náboženské rituály, hygiena, výživa, odievanie, správanie, každodenný život. Každý ľudský čin je možné zaradiť do jednej z nasledujúcich kategórií: fard- povinný, mustahab- odporúčaný, mubah- neutrálny, makruh- neodporúčaný a harrám- zakázaný. Jednotlivé právne školy sa líšia práve v tomto delení; čo jeden smer považuje za povinnosť, iný to môže uvádzať ako odporúčanie a ďalšia škola ako neutrálny čin.

Jediný kompletný zákonník Šaríe preložený do európskeho jazyka, ktorý sa mi zatiaľ dostal do rúk je  Reliance of the Traveller . Je to manuál islamského práva Shafi školy zostavený učencom Shihabuddin Abu al-Abbás Ahmad ibn an Naqib al Misri v 14.storočí na základe práce immámov Nawawi a Abu Ishaq as Shirazi. Jeho práca bola preložená do angličtiny v roku 1991 americkým moslimom Nuh Ha Mim Kellerom, schválená Univerzitou Al-Azhar.
Kvôli veľkému rozsahu sa nemôžem venovať všetkým bodom obsiahnutým v zákonníku v jednom blogu. Ako prvú tému som zvolila islamský Mahr, ďalšie budem pridávať postupne. Ak má niekto záujem o špecifickú oblasť, stačí napísať správu alebo komentár, budem sa snažiť spracovať požadované témy medzi prvými. Nasledujúci text je preklad z anglického originálu voľne dostupného na internete.

odstavec m8.0  Svadobná odmena pre nevestu (Mahr) (Svadobná odmena/poplatok je suma alebo majetok, ktorý manžel musí vyplatiť žene, aby sa s ňou mohol oženiť.)
m8.1 Je sunna určiť hodnotu mahru v manželskej zmluve (aby sa zabránilo nezhodám). Ak táto hodnota určená nie je, neruší platnosť (manželstva, hoci sa hodnota nespomína v zmluve; v takom prípade sa výška mahru stanovuje na základe mahru vyplácaného  podobným nevestám- definícia m8.8 ) Učenci sa zhodli na platnosti zmluvy, ktorá nestanovuje výšku mahru (hoci je proti pravidlám ak ju nestanovuje).
m8.2 Poručník nesmie vydať svoju predpubertálnu dcéru za menšiu čiastku, než sa zvykne platiť ako svadobný poplatok takýmto nevestám; a taktiež nesmie oženiť svojho predpubertálneho syna so ženou a vyplatiť viac než je zvykom. Ak poručník vykoná jedno alebo druhé, dohodnutá suma sa ruší a miesto nej je vyplatený mahr typickej výšky v podobných okolnostiach (v oboch prípadoch je tento postup nevyhnutnou podmienkou platnosti manželskej zmluvy).
m8.3 Taktiež trúfalý muž (definícia k13.1(A)) sa nesmie oženiť so ženou za sumu väčšiu než je suma zvyčajne vyplácaná podobným nevestám.
m8.4 Čokoľvek čo môže byť legálne považované ako hodnota (definícia k2), môže byť vyplatené ako svadobná odmena neveste. Môže to byť vyplatené ihneď alebo rozložené na menšie čiastky, môže to byť súkromný predmet (ayn), finančný záväzok (dayn), alebo používanie či úžitok z niečoho.
m8.5 Nevesta sa stáva vlastníčkou svadobnej odmeny ak je odmena jasne dohodnutá (v svadobnej zmluve, či už je jej výška platná alebo nie. Ak je platná, nevesta vlastní uvedený obnos, ak je neplatná, dostane obnos ktorý sa zvykne vyplácať podobným nevestám.) S týmto majetkom môže svojvoľne nakladať ak akceptovala jeho výšku, a jej vlastníctvo je zavŕšené keď keď s ňou manžel má pohlavný styk (vtedy už nie je možné majetok ani časť vrátiť), alebo keď jeden z partnerov zomrie než stihli mať pohlavný styk.
m8.6 Ak je možné odmenu vyplatiť okamžite, nevesta môže odmietnuť pohlavný styk než dostane dohodnutý obnos, ale ak vopred súhlasí so stykom pred vyplatením čiastky, nemôže styk odmietnuť (môže požadovať vyplatenie mahru).
m8.7 Ak sa pár rozíde (ak zrušia manželstvo, pozri m7.4) než dôjde k pohlavnému styku kvôli neveste, napríklad ak sa stane moslimkou (a manžel je nemoslim), ak opustí islam (a manžel ostane moslimom), vtedy nemá nárok na nič z dohodnutej čiastky. Ale ak sa rozídu kvôli manželovi, napríklad ak sa stane moslimom, ak opustí islam, alebo sa s ňou rozvedie, vtedy nevesta dostane polovicu dohodnutej sumy alebo manžel požiada polovicu späť (ak už obdržala dohodnutý obnos), pod podmienkou že daný majetok ešte existuje. Ak je upotrebený, manžel dostane polovicu najnižšej trhovej hodnoty daného alebo podobného predmetu v čase od podpísania svadobnej zmluvy po spotrebu odmeny. Ak je predmet/majetok znehodnotený/poškodený, muž má možnosť voľby, či si ho vezme späť v danom stave alebo požaduje vyplatenie polovice jeho hodnoty.
Výška zvyčajne vyplácaného vena podobným nevestám m8.8 Výška mahru ktorý sa zvyčajne vypláca podobným nevestám (mahr al-mithl) je hodnota, ktorá by bola bežne vhodná pre ženu v situácii danej ženy (ženy ako nevesty za normálnych okolností), to jest pre ženu podobných charakteristík ako je vek, inteligencia, krása, bohatstvo, panenstvo alebo nie, pôvod (jej príbuzní/zázemie je považované za merítko pre výšku odmeny, keďže zvyčajne vyplácané odmeny sa líšia v závislosti od regiónu. Rafi'i tvrdí, že ak jej príbuzní žijú v inom meste, sú stále považovaní za vhodnejší štandard pre určenie obnosu než ženy z mesta kde sa nevesta nachádza.) Ak je nevesta na vyššej úrovni (vzhľadom k uvedeným kritériám) alebo na nižšej, musí to byť zohľadnené (to znamená že zasluhuje mahr ktorý sa sluší pre ženu jej postavenia). Ak nemá žiadne príbuzné z otcovej strany, vtedy sa berie do úvahy postavenie príbuzných ženského pohlavia z matkinej strany ako referencia pre určenie výšky mahru (príbuzné z matkinej strany, napr. stará matka, matkine sestry). Ak nemá žiadnych príbuzných, ako štandard sa berú ženy z nevestinho okolia, ktoré sú jej podobné.
Ak manžel nemôže vyplatiť veno m8.9 Ak je manžel insolventný a nemôže vyplatiť svadobnú odmenu (ak čiastka nebola rozložená) než dôjde k pohlavnému styku, nevesta môže zrušiť manželstvo, no ak sa ukáže insolventný po styku, už ho zrušiť nemôže. Ak manžel a manželka tvrdia opak (pred súdom, keď ani jeden ani druhý nemá dôkaz) o tom či bol mahr vyplatený (všetko alebo časť), manželkino tvrdenie je uprednostnené pred manželovým.
m8.10 Muž je povinný vyplatiť žene mahr vo výške vyplácanej podobným nevestám ak manželstvo bolo (konzumované) ale neplatné, alebo ak muž prinúti ženu scudzoložiť s ním. Ak žena scudzoloží s mužom dobrovoľne, nemá nárok na žiadnu svadobnú odmenu.

Toľko k venu pre nevestu.
Než som konvertovala na islam, vysvetlili mi, ako islam úžasne vyzdvihol ženu. Po konverzii som sa učila, ako islam ženu chráni. Ako jej dal možnosti pred islamom neslýchané. Ako islam chráni práva žien. Povedali mi, aký je smiešny boj feministiek na západe, moslimská žena má istoty o ktorých sa im nesnívalo.
Nikto mi nepovedal, že islamské veno (mahr) je cena za ženino telo, ktoré sa zaplatením stáva hallal pre muža. Manželka nemá právo odmietnuť manžela, ak má práve chtíče, lebo si za jej telo zaplatil. Nikto mi nepovedal, že manželstvo je obchod: nejaký ten obnos a vydržiavanie za ohrievanie v posteli. Nikto mi nepovedal, že Šaría povoľuje otcovi vydať svoju neplnoletú dcéru, jedinou podmienkou je zaplatiť dostatočnú sumu za jej mladé mäsko. Nikto mi nepovedal, že ak muž znásilní ženu, musí jej vyplatiť mahr. V Maroku demonštrovali ženy proti zákonu, ktorý hovorí, že ak sa násilník ožení so svojou obeťou (a riadne jej za svoje potešenie zaplatí), nebude potrestaný. Demonštrácia vypukla po tom, čo sa jedna z takýchto "šťastných mladúch" zavraždila.
Aký to božský zákon. Človek sa čuduje, že túto dokonalosť ešte neprebrali ostatné vlády a krajiny. Človek sa čuduje, že ľudia v islamských krajinách bojujú proti zavedeniu islamskej šaríe.
Samozrejme žartujem.
Človekyňa sa čuduje, ako mohla spapať tak hlúpu a nespravodlivú ideológiu i s navijakom. Vďakabohu za bolebruch, ktorý človekyni otvoril oči a pekne sa vygrckala.

Aisha Moková

Aisha Moková

Bloger 
  • Počet článkov:  47
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Nepociťujem nenávisť voči moslimom, nemám prečo byť voči nim zatrpknutá. Keď ma niekto sklamal, či bol moslim, kresťan, ateista, atď je pre mňa irelevantné. Jednoducho viac nedôverujem tomu konkrétnemu človeku. Zoznam autorových rubrík:  Islamské právoIslam a vedaKoránSunnaIslam a ženaSúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

717 článkov
Iveta Rall

Iveta Rall

53 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
SkryťZatvoriť reklamu