Štatút študenta v ponímaní ZSSK...

V jedno ku mne nie celkom spravodlivé prázdninové ráno som sama pred sebou, a tiež hŕstkou spolucestujúcich vo vlaku dala prísľub, že sa posťažujem :). To som ešte nemala ani len tušenie, že sa v tejto veci o niekoľko minút vytočím podstatne viac... Ruku na srdce, nenahnevalo by Vás stať sa obeťou nerovnakého metra uplatneného na rovnakú situáciu ? Preto v nasledovnej veci a takto...:)

Písmo: A- | A+
Diskusia  (4)

ZSSK som v úvode ozrejmila, že moja sťažnosť smeruje voči súčasnej úprave žiackych časových (predplatných) cestovných lístkov obsiahnutej v článku B. 6, bodoch B.6.12 a B.6.13 Prepravného poriadku ZSSK (Všeobecné prepravné podmienky) platného pre vnútroštátnu osobnú dopravu s účinnosťou od 01.11.2011 a spôsobu jej uplatňovania samotnými zamestnancami ZSSK.

Podľa úpravy žiackych časových cestovných lístkov obsiahnutej v článku B. 6, bode B.6.12 Prepravného poriadku ZSSK žiacke časové cestovné lístky platia len v dňoch školského vyučovania. Cez voľné soboty, nedele, sviatky a v čase školských prázdnin a hlavných školských prázdnin platia iba v prípade, ak žiak alebo študent predloží k žiackemu preukazu platnému do 31.08. potvrdenie školy o školskej akcii, o školskom vyučovaní alebo o vykonávanej praxi spolu s rozvrhom hodín školského alebo praktického vyučovania. Žiacke časové cestovné lístky platia aj v prípade, ak je prax vykonávaná na rôznych miestach. Pričom však podľa B.6.13 Prepravného poriadku ZSSK jednorazové žiacke cestovné lístky platia aj cez voľné soboty, nedele, sviatky, v čase školských prázdnin a hlavných školských prázdnin.

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Je nesporné, že takouto rozdielnou úpravou poskytovania študentských cestovných lístkov počas školských prázdnin je sledovaný jedine ekonomický účel zo strany ZSSK, keďže prepravný poriadok ZSSK robí vyššie naznačený rozdiel medzi časovými a jednorazovými študentskými lístkami (na štatúte študenta sa pritom ani počas školských prázdnin nič nemení a tento štatút nie je vo všeobecnosti viazaný iba na obdobie prebiehajúceho školského vyučovania). Mám za to, že o týchto skutočnostiach by bolo zo strany ZSSK viac ako vhodné informovať cestujúcu verejnosť v predajných miestach, nakoľko táto úprava má osobitnú povahu a je relevantná z hľadiska zakúpenia si vhodného cestovného lístka. Avšak ZSSK zrejme nateraz nemá záujem o poskytovanie kvalitného informačného servisu cestujúcej verejnosti, ktorý by mohol prispieť k predchádzaniu konfliktným situáciám počas prepravy.

Skryť Vypnúť reklamu

Zarážajúcejšou je však skutočnosť, že zamestnanci ZSSK nepristupujú k uplatňovaniu úpravy obsiahnutej v článku B. 6, bodoch B.6.12 a B.6.13 Prepravného poriadku ZSSK jednotne. Nakoľko je mi známych niekoľko prípadov (sama som po uložení pokuty dňa 11.07.2012 cielene naďalej predkladala študentský časový lístok s platnosťou od 9.7. – 15.07. 2012, pričom následne ma na jeho údajnú neplatnosť v zmysle článku B. 6, bodu B.6.12 prepravného poriadku žiaden zo zamestnancov ZSSK už neupozornil), kedy zamestnanci ZSSK riešili niektoré (t.j. nie všetky v tom zmysle, že väčšina takýchto prípadov riešená vôbec nebola a takéto časové cestovné lístky boli považované za riadne platné) prípady cestovania so študentským časovým cestovným lístkom bez súčasného predloženia potvrdenia o školskom vyučovaní alebo o vykonávanej praxi iba ústnym dohovorom, a nie aj uložením pokuty, nie je mi zrejmý praktický zmysel tohto ustanovenia prepravného poriadku. Považujem toto ustanovenie tiež za diskriminačné a nespravodlivé, nakoľko mi zamestnancami ZSSK bola sprostredkovaná informácia, že v takýchto prípadoch údajne rozhoduje sprievodca o ne/udelení pokuty podľa vlastného uváženia (ev. osobných sympatií), a teda neriadi sa striktne Prepravným poriadkom ZSSK.

Skryť Vypnúť reklamu

V súlade so všeobecnými zákonitosťami logického myslenia by sa toto ustanovenie prepravného poriadku malo uplatňovať jednotne, t.j. za rovnakých podmienok na každého cestujúceho, preto by som touto cestou rada apelovala na obchodné vedenie ZSSK, aby sa najprv samo pokúsilo ujasniť si koncepciu praktického uplatňovania problematických ustanovení vlastného prepravného poriadku a v tomto zmysle preškolilo všetkých svojich zamestnancov, a až následne pristupovalo spolu so svojimi zamestnancami k ich praktickému uplatňovaniu a vyvodzovaniu dôsledkov voči cestujúcim v podobe ukladania pokút. Takýto nenáležitý prístup k uplatňovaniu vlastných obchodných (prepravných) podmienok by v nijakej normálnym spôsobom prevádzkovanej obchodnej spoločnosti nemohol byť považovaný za žiaduci a akceptovateľný.

Skryť Vypnúť reklamu

A tak si teraz počkám 30 dní, ako sa "milé" ZSSK k mojej sťažnosti argumentačne postavia... :) Moje peniaze mi však zrejme nevrátia....

Ingrid Nahácka

Ingrid Nahácka

Bloger 
  • Počet článkov:  5
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Obyčajný človek Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Skryť Zatvoriť reklamu