Miesto pre vašu tvorbu. Staňte sa súčasťou komunity
Ingrid Nahácka

Ingrid Nahácka

Bloger 
 • Počet článkov:  5
 •  | 
 • Páči sa:  0x

Obyčajný človek Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

Nezaradené

Protiústavnosť poplatku za námietky voči exekúcii a náhrada škody

Ingrid Nahácka

Protiústavnosť poplatku za námietky voči exekúcii a náhrada škody

V zmysle ustanovenia § 50 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v platnom a účinnom znení môže povinný subjekt vzniesť u exekútora povereného vykonaním exekúcie do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie námietky proti exekúcii, ak po vzniku exekučného titulu nastali okolnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhaného nároku alebo bránia jeho vymáhateľnosti, alebo ak sú tu iné dôvody, pre ktoré je exekúcia neprípustná. To isté platí, ak sa namieta, že oprávnený alebo povinný nie sú právnymi nástupcami osoby uvedenej v exekučnom titule. Námietky musia byť odôvodnené a na dodatočne uvedené dôvody sa neprihliadne. Ak po podaní námietok exekútor upustil od vykonania exekúcie (§ 46), o námietkach netreba rozhodnúť.

 • 22. máj 2013
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 388x
 • 1
Ústny príkaz na odstránenie stavby podľa § 91 Stavebného zákona

Ingrid Nahácka

Ústny príkaz na odstránenie stavby podľa § 91 Stavebného zákona

V zmysle § 91 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej aj „stavebný poriadok“), pokiaľ sú závadným stavom stavby bezprostredne ohrozené životy osôb a ak stavbu nemožno zachovať, môže stavebný úrad výnimočne vydať ústny príkaz na odstránenie stavby a zabezpečiť odstránenie stavby bez prerokovania s vlastníkmi stavby. Stavebný úrad najneskoršie do 3 dní písomne oznámi rozhodnutie vlastníkovi stavby a dôvody, pre ktoré bol príkaz vydaný, a rozhodne o úhrade nákladov na odstránenie stavby. Pôsobnosť stavebného úradu v zmysle ustanovenia § 117 stavebného poriadku vykonáva obec, pričom ide o tzv. prenesený výkon štátnej správy.

 • 30. apr 2013
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 345x
 • 3
K dobrovoľnému poisteniu v nezamestnanosti (Pokračovanie)

Ingrid Nahácka

K dobrovoľnému poisteniu v nezamestnanosti (Pokračovanie)

Tento článok je pokračovaním môjho posledného článku s titulom "O nesúlade prechodného ustanovenia § 293cb zák. č. 461/2003 Z.z. s Ústavou Slovenskej republiky a princípom právnej istoty alebo novela zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení účinná od 1. februára 2012 je v časti o zániku dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti protiústavná (Podnet verejnému ochrancovi práv)"Čítajte viac: http://nahacka.blog.sme.sk/c/305959/O-nesulade-prechodneho-ustanovenia-293cb-zak-c-4612003-Zz.html#ixzz2Q29c4IYp

 • 10. apr 2013
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 041x
 • 8
O nesúlade prechodného ustanovenia § 293cb zák. č. 461/2003 Z.z...

Ingrid Nahácka

O nesúlade prechodného ustanovenia § 293cb zák. č. 461/2003 Z.z...

s princípom právnej istoty alebo novela zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení účinná od 1. februára 2012 je v časti o zániku dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti protiústavná (Podnet verejnému ochrancovi práv)

 • 20. aug 2012
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 119x
 • 4
SkryťZatvoriť reklamu