Keď štátna inštitúcia vyzdvihuje diskriminovaných

Písmo: A- | A+

Keď na konci môjho 5. ročníka triedna pani učiteľka rozdávala vysvedčenia a vyznamenaným žiakom aj veľké obrázkové knihy, ja (hoci čistá jedničkárka) som tú veľkú knihu nedostala.

Pani učiteľka ma pozvala ku katedre ako poslednú a kvôli tomu, že som chodila na náboženstvo, mi veľkú knihu nemohla dať. Dala mi však do ruky maličkú knihu od Denise Legrix „Taká som sa narodila“. Som presvedčená, že tú knihu mi kúpila ona sama zo svojich peňazí. Knihu som si prečítala a dodnes si jej názov i myšlienku pamätám. Ktovie, ako by to bolo dopadlo s tou veľkou obrázkovou knihou...

V srdci si dodnes nosím spomienku na Denise Legrix – na to, aká bola húževnatá, silná, cieľavedomá a hoci jej osud nedoprial narodiť sa s rukami a nohami ako väčšine z nás, ona sa naučila chodiť, jesť, písať, maľovať, presadiť sa medzi zdravými... Ale v srdci si nosím aj myšlienku na moju Pani učiteľku. Je to veľká žena, na ktorú spomínam s láskou a úctou.

Takýchto veľkých ľudí – učiteľov - som vo svojom živote stretla viac. I dnes ich stretávam pri mojich deťoch. Moje deti chodia do štátnej (verejnej) základnej umeleckej školy a ich učiteľky sú tak vzácne ženy, že na nich hľadím s úctou i bázňou. Poznám pani riaditeľku i zástupkyňu z našej „obecnej“ základnej školy, ktoré sú fantastické po ľudskej i odbornej stránke. Mám úctu i obdiv k mojej sestre – učiteľke v štátnej škole...

Ale dnes sa chcem pristaviť pri toľkokrát zatracovaných a diskriminovaných cirkevných školách. Prinútila ma k tomu Tlačová správa Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). Táto správa hodnotí výsledky Monitoru 9, kde o.i. píše: priemerná úspešnosť testu z matematiky bola 54,67 %, pričom štátne školy dosiahli priemer 54,4 %, súkromné 56 % a cirkevné 58,7 %. Priemerná úspešnosť zo slovenského jazyka a literatúry bola 62 %: žiaci v štátnych školách dosiahli priemerný výsledok 61,8 %, žiaci v súkromných školách 63,8 % a žiaci cirkevných škôl 65,6 %. Správa NÚCEM-u ďalej konštatuje: Najlepšie výsledky dosiahli žiaci z cirkevných škôl. A to hovoríme o školách, ktoré sú prenasledované samosprávou alebo sú to školy a školské zariadenia diskriminované štátom (dvojnásobné krátenie financií – od štátu i od samosprávy) alebo sú voči nim iné predsudky.

Monitor 9 však hovorí „len“ o kvalite vzdelávania. Nehovorí nič o pridanej hodnote cirkevných škôl: o tom, že deti sa tam okrem odborných predmetov učia vzťahom nielen medzi sebou navzájom, ale aj so Stvoriteľom; nehovorí sa o tom, že deti sa v cirkevnej škôlke naučia takým veciam o Dobre v nás, že to potom učia nás, rodičov... nehovorí sa o tom, že cirkevné školy fungujú ako spoločenstvo priateľov a rodín a svojou účasťou na chode školy a otvoreným prístupom riaditeľov prispievajú k zvýšenej kvalite výchovy a vzdelávania... Žeby bola pre cirkevné školy určená cesta podobná ceste Denise Legrix? Napriek tomu, že im osud upiera rovnakú štartovaciu čiaru s ostatnými školami, dokázali sa presadiť na prvé priečky...

Ale keby tak liberálno-ľavicoví poslanci v národnom, európskom (či komunálnom) parlamente či ministerskí úradníci v niektorých výboroch pri Rade vlády tušili, že podporou riadnych a kvalitných vzdelávacích inštitúcií a v nich - podporou hodnotových predmetov a tém podporujú to najdrahšie v našom národe – DETI – ich charaktery a um, možno by odvrátili pozornosť od financovania "Publicity a propagácie problematiky inštitútu rodovej rovnosti" (na ktorú štát vyčlenil takmer 552 tis. eur!) a priklonili by sa k spravodlivému a transparentnému financovaniu v školstve. Možno by sa odklonili od investovania do 400-stranovej Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR plnej absurdností napríklad v oblasti riešenia problematiky etnických skupín a radšej by peniaze zainvestovali do všetkých ochotných misionárov typu Maroša Kuffu. A vtedy by ináč vyzerali aj riešenia problematiky rómskej menšiny, aj ľudských práv, aj naše školstvo.

TESTOVANIE 9 ‐ 2014

8 najúspešnejších ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským podľa krajov v SR z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry

Tabuľka
Tabuľka 

Zdroj: TS NÚCEM

PS: moje deti chodia do tej prvej školy:)

Skryť Zatvoriť reklamu