Boj proti násiliu na ženách blokujú na Slovensku a teraz aj v EÚ

Písmo: A- | A+

Všetci si dobre pamätáme, ako prednedávnom vrcholil politický boj proti ratifikácii Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (tzv. Istanbulský dohovor).

Róbert Fico v marci tohto roku vyhlasoval, že Dohovor podľa neho nie je v súlade s Ústavou SR. Tento nesúlad dodnes nepreukázal ani on, ani nik iný. Keď poslanci Národnej rady prijali uznesenie, ktorým vyzvali vládu, aby odstúpila od Dohovoru, povedal Fico sebe vlastným cynizmom, že “liberalizmus dostal po papuli.”

Tieto zavrhnutia hodné postoje teraz používajú niektorí kresťanskí politici, aby sabotovali ďalší postup ratifikácie Dohovoru aj na úrovni EÚ.

Je to možno menej známa skutočnosť, ale k Dohovoru sa 13. júna 2017 podpisom pripojila aj EÚ ako celok. Podpis Dohovoru pre EÚ znamená, že jeho ustanovenia sa vzťahujú na oblasti, ktoré členské štáty ako svoje kompetencie delegovali na EÚ. Konkrétne v tomto prípade ide o justičnú spoluprácu v trestných veciach, azylových otázkach a uplatňovanie zásady nevydávania utečencov do krajín, ktoré pre nich nie sú bezpečné (tzv. non-refoulement).

Teraz beží postup ratifikácie a v rámci neho členské štáty EÚ môžu vyjadriť svoje pripomienky.

Vážim si, že ministerstvo spravodlivosti SR nepredložilo žiadne pripomienky a prispelo tak k urýchleniu ratifikácie Dohovoru na účely spolupráce členských štátov EÚ vo vyššie uvedených oblastiach.

Pokladám za nebezpečné a Slovenskú republiku kompromitujúce, keď teraz niektorí slovenskí opoziční politici kritizujú ministra Gála a žiadajú ho, aby v oddelenom procese ratifikácie na úrovni EÚ vznášal úplne irelevantné námietky o údajom nesúlade Dohovoru s Ústavou SR.

Násilie na ženách je neprípustné. Nielen v podmienkach Slovenska, ale aj tam, kde spolupracujeme s ostatnými krajinami na zlepšení podmienok ľudí na úteku. Práve tam sú ženy najviac zraniteľné a vystavované násiliu.

Keď sa niekto politicky priživuje na tom, že brzdí prijatie medzinárodného dohovoru, ktorý zefektívni potieranie rodovo podmieneného násilia, treba mu nahlas a jasne povedať NIE! Toto NIE som spolu s ostatnými povedal aj vo februári tohto roka a hovorím ho dnes znova. (Viac tu: Osobnosti nesúhlasia s vyhlásením najvyšších predstaviteľov cirkví k Istanbulskému dohovoru.)

Som rád, že koalícia PS/Spolu chce presadiť ratifikáciu Istanbulského dohovoru a pokladá ho za efektívny nástroj na boj proti násiliu na ženách a deťoch.

(Foto: Total Croatia News)

Skryť Zatvoriť reklamu