Klamstvo sa stalo pracovnou metódou

Sú klamstvo a nevedomosť hrané alebo skutočné? Faktom je, že sa stali v našom Prešove pracovnou metódou niektorých úradníkov a poslancov. Ešte sa nezabudlo

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

na príklad z Pavlovičovho námestia, kde sa dodatočne povoľovala čierna stavba, a už sa ukazujú ďalšie a ďalšie úradnícke a poslanecké prešľapy. A to všetko za peniaze občanov - daňových poplatníkov.

Na septembrovom Mestskom zastupiteľstve riešili zámer predaja cca 30 metrov štvorcových (presná výmera bude známa po vyhotovení geometrického plánu) pozemku ostatnej plochy par. č. 14477/17 na účel vybudovania prístupu k rodinnému domu. Na uvedenej parcele sa nachádza mestská komunikácia s priľahlým pásom zelene. Tento predmetný dom je však už podľa vzhľadu dávno postavený. Tak sa pýtam stavebného úradu v Prešove a mesta vôbec, ako mohli dať súhlas na vybudovanie stavby bez prístupu k domu? Ako ho mohli skolaudovať? Až teraz sa rieši prístup k už vybudovanému domu?

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
Žiadal pozemok na prístup k rozostavanému domu
Žiadal pozemok na prístup k rozostavanému domu (zdroj: Emil Osavčuk)

Referentky mestského majetku Eva Sirotňáková a Zuzana Helou na základe žiadosti žiadateľa stavby vypracovali návrh na odpredaj časti mestského majetku evidovaného pod parcelným číslo 14477/17. Aby si na nej žiadateľ mohol vybudovať prístup a vjazd k jeho rodinnému domu. V skutočnosti už má na žiadanej ploche vybudovanú garáž pre dve autá. Iné žiada a iné je skutočnosť. Tomu sa hovorí transparentnosť a hospodárnosť.

Pozemok sa v zmysle návrhu má predávať podľa znaleckého posudku. Ten ale ešte ani nie je vypracovaný. Geometrický plán žiadanej plochy, tak isto ešte nie na svete.

Predkladateľka návrhu Martina Kolarčíková, poverená vedením odboru financií a mestského majetku, predložila návrh kolegýň Mestskému zastupiteľstvu 18. 9. 2019 v tom zmysle, že Mestské zastupiteľstvo zámer predaja schvaľuje. Návrh predložila bez toho, aby si overila skutkovú podstatu veci. Buď ona, alebo ktorýkoľvek z úradníkov alebo poslancov boli by zistili, že ide o majetkový prevod, ktorý de facto legalizuje "čiernu" stavbu. Celý prípad pred tým ale "prešiel" schvaľovacími procesmi mesta. Je veľmi dôležité a zaujímave, že členovia komisie pre disponovanie s mestským majetkom zámer predaja časti mestského pozemku na svojom zasadnutí 20. 6. 2019 svojim stanoviskom číslo 90/2019 neodporučili mestskému zastupiteľstvu schváliť. Na druhej strane pri hlasovaní predložený návrh z 25 prezentovaných poslancov schválilo 16: Miroslav Benko, Ľudovít Malaga, Emil Chlapeček, Michal Džupin, Vladimír Feľbaba, Zuzana Tkáčová, Štefánia Andraščiková, Juraj Hudáč, Rudolf Dupkala, Mikuláš Komanický, Slávka Čorejová, Richard Drutarovský, Igor Kivader, František Oľha, Daniela Mrouahová a Renáta Fedorčíková. Je zarážajúce a je mi smutno z toho, že členovia komisie pre disponovanie s majetkom mesta, ktorá Mestskému zastupiteľstvu  neodporučila schváliť zámer predaja, schizofrenicky hlasovali za jeho schválenie. Otázkou ostáva, či to bola z ich strany nevedomosť, či zámer. Veď komisia si predsa chodí overovať skutočnosti do terénu. V tomto prípade trpia slepotou? Pod rúškom prístupu a vstupu sa jednoznačne skrýva garáž.

SkryťVypnúť reklamu
Na miesto prístupu k domu vybudoval garáž
Na miesto prístupu k domu vybudoval garáž (zdroj: Emil Osavčuk)

Opakujem, že v čase samotného schvaľovania predaja dotknutej časti parcely v rokovacej sále, žiadateľ o kúpu mal na tento parcele č. 14477/17 už dávno vybudovanú dvoj garáž so schodišťovým vstupom k domu. Čiže o žiadaný vjazd ani o prístupovú cestu na pozemok sa nejednalo, ako Martina Kolarčíková poverená vedením odboru financií a mestského majetku na rokovanie poslancom predložila. 

Z priloženej mestskej dokumentácie okrem uvedeného jasne vidieť, že asi 30 metrov štvorcových stoji na verejnom plynovom potrubí! Aj laik už v našom meste i celej republike asi tuší, že stavba na plynovode je sotva prípustná.

SkryťVypnúť reklamu
Obrázok blogu

Kladiem si otázku: Načo sú nám prešovčanom, úradníci a poslanci? Veď ani za odmenu, akú nemá mnoho pracujúcich po celomesačnej práci, neodvádzajú seriózne výkony v úradníckych a poslaneckých laviciach. Pritom sa poslanci svojimi predvolebnými sľubmi sebavedome núkali na poriadnu prácu pre obyvateľov a mesto Prešov, a my sme ich opäť naivne zvolili. V rozpravách často opakujú, že chránia majetok mesta Prešov, ich skutky ale jasnou rečou hovoria, že šafária od buka do buka.

Máme si všetci zvyknúť, že v Prešove je to bežná vec? Mestský úrad, zo zákona povinný garantovať dodržiavania práva, akceptuje, že na ešte ani nekúpenom a nepredanom pozemku stojí garáž? A bez stavebného povolenia a súhlasu k stavbe mohli dať plynárne odobrenie bez toho, aby žiadateľ preukázal vlastníctvo k pozemku? A vôbec vedeli o tom? Zjavne žijeme v Kocúrkove. Zásluhou demokraticky volených poslancov, mestského úradu aj dotknutých vlastníkov či správcov sieti. Dobre by bolo vedieť, na základe akých kritérií vychádzajú svojim ľuďom v ústrety.

SkryťVypnúť reklamu

Prešovská dlhoročná prax na mestskom úrade je taká, že kto má peniaze známosti, na mestskom pozemku vybuduje stavbu bez súhlasu vlastníka a dodatočne žiada o legalizáciu. Som toho názoru, že sa na mestskom úrade pracuje v korupčnom prostredí. Taký istý prípad bol na Pavlovičovom námestí. Majiteľ reštaurácie v roku 2017 začal budovať herňu ako polyfunkčný objekt na mestskom pozemku, bez stavebného povolenia a súhlasu dotknutých vlastníkov bytov. Stavebný úrad mu stavbu dodatočne zlegalizoval v neprospech vlastníkov bytov.

Občania sa proti rozhodnutiu mestského stavebného úradu odvolali a okresný úrad potvrdil, že rozhodnutie mestského stavebného úradu nebolo v súlade s požiadavkami vlastníkov bytov a zmenil rozhodnutie mestského úradu v zmysle, že v objekte nesmie byť herňa, ale služby pre občanov.

Jednou z najznámejších "čiernych" stavieb v Prešove je stále polyfunkčný dom " skleník" na Hlavnej ulici. Celý spor sa na súdoch ťahal vyše päť rokov, až kým nepadol rozsudok Najvyššieho súdu SR zo dňa 10. apríla 2012. Ten bol jednoznačný. Vlastník mal polyfunkčný dom dať do pôvodného stavu v zmysle záväzného stanoviska Pamiatkového úradu a Stavebného úradu v Prešove. Stojí však dodnes v rovnakom stave ako pred siedmimi rokmi

Foto Emil Osavčuk
Foto Emil Osavčuk 

Vlastníci sa len celé roky snažia spochybňovať rozhodnutie NS SR, robia prieťahy a žiadajú ďalšie posudky. A úrad sa prizerá. V Prešove je to tak, Stavebný zákon je pre vyvolených iba zdrap papiera! Opakovane sa pýtam: Za čo? Komu to vyhovuje?

Emil Osavčuk

Emil Osavčuk

Bloger 
  • Počet článkov:  35
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Som vyučený typograf. Počas svojho pôsobenia vo výrobnej sfére som zastaval rôzne hospodárske a spoločenské funkcie. Toho času som na dôchodku. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Iveta Rall

Iveta Rall

53 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Lívia Hlavačková

Lívia Hlavačková

43 článkov
SkryťZatvoriť reklamu