Špeciálne deti?

Písmo: A- | A+

Pred časom zverejnila verejná ochrankyňa práv správu o psychologickom testovaní detí a následnom nadmernom zaraďovaní rómskych detí do špeciálneho vzdelávania. V nadväznosti na túto správu s cieľom otvoriť diskusiu na odbornej úrovni, zorganizovala Nadácia otvorenej spoločnosti s pani ombudsmankou sériu diskusií, kde sa v paneloch predstavujú rôzne pohľady zo škôl, psychologickej praxe, či skúsenosti komunitných centier.

Minulotýždňovú atmosféru diskusie v Spišskej Novej Vsi, druhej v poradí série, si zúčastnení pochvaľovali. V paneli bola zastúpená celá škála názorov: verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová, psychologička z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Levoči Katarína Vozárová, komunitná pracovníčka z komunitného centra v Moldave nad Bodvou Irma Horváthová a ľudskoprávny pohľad za Nadáciu otvorenej spoločnosti som odprezentoval ja, Stano Daniel.

Zostava diskutujúcich predpokladala ostrú výmenu názorov, no každému neprajníkovi vyrazila dych vysoká miera odbornosti diskusie. Tu a tam sa občas objavila kritika neobjektívnosti sondy, z ktorej verejná ochrankyňa práv vychádzala – a predsalen musíme priznať, že informácie z dvoch desiatok poradenských zariadení nemožno považovať za reprezentatívny výskum – no odprezentovaných bolo viacero štatistík, ktoré jasne poukazovali na zlyhávania systému. Pri štatisticky dokázanom niekoľkonásobne vyššom zaraďovaní rómskych detí do špeciálnych škôl a tried niet pochýb, že už nejde o zlyhávanie jednotlivcov.

V roku 2009 publikoval Rómsky vzdelávací fond štúdiu s názvom: Škola ako geto – systematické nadmerné zastúpenie Rómov v špeciálnom vzdelávaní na Slovensku. V rámci reprezentatívneho výskumu na špeciálnych školách a v špeciálnych triedach bežných škôl výskumníci a výskumníčky zistili, že medzi žiakmi na špeciálnych školách tvorili Rómovia 59,4 percenta a v špeciálnych triedach bol ich pomer až 85,8 percenta. Pri priemernom zastúpení Rómov v spoločnosti okolo ôsmych percent indikujú tieto čísla zásadný problém. A to aj pri zohľadnení vyššieho zastúpenia medzi deťmi a s prípadným vyšším regionálnym zastúpením.

Diskusia v Spišskej Novej Vsi viacerých prekvapila tým, že sa zúčastnení viacmenej zhodli na troch zásadných aspektoch vzdelávania rómskych detí:

1) systém nie je dobre nastavený a dá sa s ním manipulovať

2) je potrebné, aby deti mali väčšiu podporu z domu

3) s predškolskou výchovou treba začať čo najskôr

Zhoda panovala aj v tom, že tam, kde to funguje, je to skôr zhodou priaznivých okolností než systémovým nastavením.

Medzi učiteľmi a učiteľkami prevláda názor, že ich potreby v regiónoch nie sú v metodikách “z Bratislavy” dostatočne reflektované. A keď ide o vzdelávanie rómskych detí, platí to dvojnásobne. Preto je mimoriadne dôležité podobné diskusie prinášať bližšie ku školám, k praktickej realizácii opatrení. Po skúsenostiach s prvými dvomi diskusiami v Prešove a Spišskej Novej Vsi cítime, že naše rozhodnutie bolo správne. Tešíme sa na posledné stretnutie v tejto sérii 20. októbra v Banskej Bystrici a už teraz pripravujeme ďalšie akcie v regiónoch Slovenska.

Stanislav Daniel

project manager NOS - OSF 

Fotografie z diskusií, ako aj pozvánku na ďalšie diskusie nájdete na našej facebookovej stránke

Skryť Zatvoriť reklamu