Voľby 2016: Tip pre nevoličov a nerozhodnutých, prečo predsa voliť a koho

Písmo: A- | A+

Dopracovať sa k účinnému a na faktoch založenému tipu, prečo predsa ísť voliť a koho, nám môžu veľmi účinne dopomôcť nasledovné skutočnosti.

Demokratizácia vyjadruje stav zdokonaľovania zvrchovanej vlády ľudu, občanov, a vykonávacieho nástroja ich moci: občianskej iniciatívy a referenda nevyhnutného k rozhodovaniu o dôležitých spoločenských veciach v obci, kraji a krajine.

Merateľnosť demokratizácie poskytuje Štatistický úrad SR. Za 23 ročnú dobu samostatnosti Slovenska uvádza jedno platné celoštátne referendum zo siedmich, neuskutočnilo sa žiadne krajské (VÚC) referendum, pričom o konaní miestnych referend nevedie žiadne údaje, lebo mu to zákon nepredpisuje. Štúdia občianskeho združenia Priama demokracia o Stave referend 1993-2016 hovorí o 23 platných miestnych referendách zo 63 (pri 3000 obciach) za 23 rokov. Bilancia 1 : 0 : 23 ukazuje na príčinu nefunkčnosti inštitútu referenda: zákon vyžaduje príliš vysoký počet podpisov pod petíciu na vyvolanie referenda a tým, že platnosť referenda je podmienená nadpolovičnej účasťou voličov na referende. 

Aby proces demokratizácie mohol pokračovať, je potrebné urobiť zásadné zákonné zmeny v ústave a v príslušných zákonoch k sfunkčneniu týkajúcich sa zrušenia kvóra účasti na hlasovaní a výrazného zníženia počtov podpisov pod petíciu potrebnú na vyvolanie referenda.

Tieto zmeny je možné uskutočniť v parlamente, alebo občianskou iniciatívou v referende.

Štatistické údaje NR SR za volebné obdobie 2012-2016 registrujú 11 referendových návrhov zákonov, z toho deväť skutočne aj vedú k jeho sfunkčneniu. Z návrhov a hlasovaní vyplýva, kto zo zákonodarných poslancov inicioval zákony, ktorá parlamentná politická strana, hnutie a ich poslanci, či nezávislí poslanci, hlasovali za ne a boli ochotní svojimi hlasmi podporiť demokratizáciu Slovenska. 

CELOŠTÁTNE REFERENDUM

Skupina poslancov NR SR z klubu OĽaNO predložila vo volebnom období 2012-2016 opakovane päť návrhov na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov: zrušením účasti nadpolovičnej väčšiny voličov v celoštátnom referende. V hlasovaní č. 124 (pozri graf č.1) z roku 2012 získal návrh celkovo 25 hlasov, chýbalo 65 hlasov, aby prešiel.

Návrh sa v nasledujúcich rokov 2013-2016 opakovane predkladal týmito poslancami či už s doplnením o zníženie počtu podpisov pod petíciu, alebo pre povzbudenie poslancov kompromisným návrh so znížením účasti voličov na 20%. Neprešiel ani v hlasovaní č. 266 , hlasovaní č. 240 , hlasovaní č. 154 a hlasovaní č. 358 .

Graf č.1
Graf č.1  (zdroj: spracovalo: o.z. Priama demokracia, feb 2016))

MIESTNE A KRAJSKÉ (VÚC) REFERENDUM

Skupina poslancov NR SR z OĽaNO, SAS a nezaradenej poslankyne Jany Žitňanskej vo volebnom období 2012-2016 navrhla zníženie podpisov pod petíciu pre vyhlásenie miestneho referenda z 30% na 20%, krajského z 30% na 10%, zrušenie účasti nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov, vydaním zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch). V hlasovaní č. 174 (pozri graf č.2) získal návrh 30 hlasov, chýbalo 40 hlasov, aby prešiel. Opakovane bol predložený k hlasovaniu č. 106 v roku 2014, kedy získal 38 hlasov a chýbalo len 28 hlasov ochotných poslancov, aby návrh zákona prešiel.

Graf č.1 (spracovalo: o.z. Priama demokracia, feb. 2016)
Graf č.1 (spracovalo: o.z. Priama demokracia, feb. 2016) 

Taktiež neprešiel návrh zákona o záväznej platnosti referenda v hlasovaní č. 426 , hlasovaní č. 427 v roku 2015.

Ústava SR v čl. 2, ods.1 na jednej strane zaručuje zvrchovanú štátnu moc občanom a jej priame vykonávanie, ale na druhej strane ju popiera nefunkčnými zákonmi. Len sfunkčnené referendum a primeraná osveta v spoločnosti umožní pokračovať v demokratizácii Slovenska a zabráni diktatúre zvolených zástupcov. Otázka na nás znie: chceme žiť ako otroci v diktatúre, alebo ako zvrchovaní občania v demokracii?

Z grafov vyplýva, že dve strany OĽaNO a SaS plne podporujú sfunkčnenie referenda a majú to tiež vo volebnom programe. Z nových kandidujúcich politických strán len SKOK a PRIAMA DEMOKRACIA plne podporujú sfunkčnenie referenda a prehlasujú to vo svojich volebných programoch.

Tip prečo a koho voliť tu máme. A ak máte stále vnútorný odpor nezabúdajte na príslovie: Nebráň čertovi konať dobro.

Obrázok blogu
(zdroj: Foto: autor článku Paul Pirovits, člen o.z. Priama demokracia)
demokracia-diktatúra
demokracia-diktatúra  (zdroj: autor: Paul Pirovits, o.z. Priama demokracia)
Skryť Zatvoriť reklamu