1 592 mŕtvych ročne, bez varovania

Písmo: A- | A+

Slovensko čelí žalobe zo strany Európskej komisie (EK) za nedostatočné prevedenie právnych predpisov Európskej únie v oblasti kvality ovzdušia a za vysokú úroveň vystavenia obyvateľstva znečisťujúcim látkam.

Dlhodobé pôsobenie prachových častíc na človeka zvyšuje výskyt astmy, kardiovaskulárnych problémov, pľúcnych chorôb a dokonca vedie k predčasnej smrti. Najvyššia koncentrácia znečisťujúcich látok v ovzduší je v okolí Žiliny, Košíc a Ružomberka, v týchto oblastiach im možno pripísať viac ako 5 % úmrtí. Podľa štúdie Inštitútu environmentálnej politiky (IEP), vypracovanej v spolupráci so Svetovou bankou (World Bank) aktuálne vysoké koncentrácie PM2,5, PM10 a NO2 sú na Slovensku príčinou asi 1 592 predčasných úmrtí ročne. Slovenský komentár Niečo je vo vzduchu sa nachádza TU.

Ak by sme za referenčnú úroveň považovaná nulovú úroveň znečistenia (ako sa používa napríklad v správach EEA Air Quality in Europe) celkový odhad stúpne až na 4 375 predčasných úmrtí. Takáto referenčná hodnota je však skôr teoretická, pretože koncentrácie najmä pre prirodzenú prašnosť nikdy neklesnú na nulu.

Obrázok blogu
Obrázok blogu

Zdroj: Niečo je vo vzduchu

Úmrtiam by sa zabránilo, ak by sa koncentrácia škodlivín znížila na hodnotu pod hodnoty akceptované Svetovou zdravotníckou organizáciou (10 μg/m3 pre PM2,5 a 20 μg/m3 pre PM10).

Ekonomické náklady predčasných úmrtí odhadujeme na 5,3 miliárd eur ročne. V závislosti od zvolenej metodiky sa náklady môžu hýbať v intervale 1,1 do 8 miliárd eur. Priame náklady obmedzenej aktivity a vyššieho výskytu chronických chorôb sa vo všetkých scenároch pohybujú okolo 549 miliónov eur. Celkové náklady spojené s nadmernou úmrtnosťou a chorobnosťou spojenou s ovzduším tak predstavujú zhruba 6,9 % ročného HDP Slovenska.

Najväčším zdrojom veľmi malých prachových častíc je vykurovanie v domácnostiach.

Národný program kontroly znečistenia ovzdušia by do roku 2030 mohol zachrániť asi 116 životov ročne a chorobnosť. Program pozostáva z opatrení na zníženie emisií PM2,5, NOx, SO2 a NH3 v odvetviach dopravy, vykurovania domácností a poľnohospodárstva do roku 2030. Hodnota týchto prínosov pre zdravie v roku 2030 môže dosiahnuť 204 miliónov až 1,4 miliardy eur ročne.

Zásadnou zmenou, ktorú v súčasnosti Ministerstvo životného prostredia SR plánuje, je novela zákona o ovzduší, ktorou upraví mechanizmus povoľovania zdrojov znečistenia ovzdušia. V príprave sú aj viaceré opatrenia na zlepšenie súčasnej situácie:

- Komplexná obnova rodinných domov vrátane výmeny zastaraných kotlov.

- Zvýšenie poplatkov za znečisťovanie ovzdušia pre podniky.

- Zavedenie pravidelnej kontroly kotlov v domácnostiach a zákaz kotlov nízkej emisnej triedy v novom zákone o vzduší.

 - Návrh nového indexu kvality ovzdušia pre slovenské podmienky - lepšia informovanosť občanov o aktuálnej kvalite ovzdušia (prehľadný semaforový systém).

Skryť Zatvoriť reklamu