Aby so Slávikom neodletela aj občianska spoločnosť

Písmo: A- | A+

V prípade devastácie fyzickej krajiny a životného prostredia rôznymi firmami nevidím také nasadenie ministerstiev aké aktuálne generujú voči Marcelovi Slávikovi a jeho Združeniu domových samospráv.

Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) - premiérov fackovací panák - bez rešpektovania prezumpcie neviny verejne oznámil, že sa rozhodol podať trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru (GP) SR v prípade Marcela Slávika a jeho združenia, ktorý mal nezmyselnými podmienkami a požiadavkami zdržiavať proces výstavby a spôsobovať problémy developerom. Tému okamžite a bez rešpektovania osobnostných práv nielenže prebrali praktický všetky slovenské média (1, 2, 3, video, 4), ale v diskusiách sa objavovali početné príspevky anonymov vyzývajúce k obmedzovaniu účasti verejnosti na rozhodovaní. 

Ústava SR v čl. 29 deklaruje - Právo slobodne sa združovať sa zaručuje. Každý má právo spolu s inými sa združovať v spolkoch, spoločnostiach alebo iných združeniach – čo je premietnuté do zákona č. 83/1990 Z. z. v znení neskorších predpisov o združovaní občanov. 

Účasť verejnosti – osôb, iniciatív či občianskych združení – garantuje Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (Aarhuský dohovor), ktorý pozostáva z troch pilierov: práva verejnosti na prístup k informáciám o životnom prostredí, účasti verejnosti na rozhodovacom procese, prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia.

Na základe vyššie uvedeného majú občania SR právo zapájať sa napr. do procesov hodnotenia dopadov na životné prostredie či vyrúbových (správnych) konaní, podávať námietky a pripomienky, iniciovať petície atď. Fakt kto pripomienku, námietku či odvolanie podal, že bola uplatnená v posledný deň zákonnej lehoty je irelevantný (tu si spomeňte na to, koľko obštrukcii vyprodokujú advokáti a ich klienti v trestnoprávnych veciach, bez akýchkoľvek konzekvencií a mediálneho lynču či podávania trestných oznámení ministrami). Mimochodom, za celý čas posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) – a tu sa bavíme o niekoľkých tisíckach projektoch (zámeroch) – nedostalo kladné záverečné stanovisko asi tridsať z nich. Boli také bezproblémové alebo to skôr poukazuje na „kvalitu“ hodnotenia v podmienkach skorumpovaného Slovenska? 

Obrázok blogu

V prostredí, v ktorom investor platí každého kto mu pomáha dosiahnuť naplánovaný výsledok vrátane úhrady za dokumentáciu EIA – a tu sa v mnohých prípadoch bavíme o desiatkach tisíc eur pre „vedcov“ a rôzne „agentúry“ – stojí občianka spoločnosť ako zlé vyzbrojená a podfinancovaná armáda proti značnej presile, je malým zázrakom, že sa ešte nájdu ľudia a organizácie, ktoré sa principiálne zaujímajú o veci verejné. Aktivista = aktívny človek, nie poloboh či človek neobmedzených možností. 

Mám za to, že Marcel Slávik, ktorého poznám len z rozdeľovníkov doručovaných materiálov, iba našiel v zle nastavenom systéme priestor pre „fundraising“, ktorý – zdá sa – dlhodobo akceptovala aj druhá strana. Tiež bude trestne stíhaná? 

Obrázok blogu

Z vyše 8 000 nelegálnych skládok odpadov ohlásených od roku 2012 občanmi SR prostredníctvom aplikácie TrashOut je vyčistených 21%, v danom prípade však žiadne ministerstvo nepodáva na samosprávy a štátnych úradníkov tr. oznámenia na marenie úlohy verejným činiteľom 

V love na Slávika a evidentnej snahe osekať práva občanov na rozhodovaní v záležitostiach životného prostredia - a raz sa dozvieme, kde bola zdrojová oblasť týchto myšlienok – sa prostredníctvom ministra Sulíka z developerov stali anjeli a všetci okolo sa akosi zabudli pýtať. Kde bolo a je ministerstvo hospodárstva či ministerstvo životného prostredia v prípade Demänovskej doliny, v ktorej neabsolvovali vyšetrovaciu väzbu ani osoby spojené s manipulovaním komunálnych volieb, sprznenej VN Liptovská Mara, východoslovenských PCB-čiek s vyškierajúcimi sa páchateľmi, presadzovania plazmového reaktora pod Tatrami, pri navážaní odpadov v Žitavciach či kšeftoch s komínovými úletmi na Orave, azbeste v recykláte Liptova, devastácii cenných sprašových pôd Západného Slovenska premenou vidieka na mestá a poľnohospodárstva na logistické centrá atď. 

Mám za to, že minister hospodárstva Richard Sulík – v opojení vlastnými percentami a idealizáciou podnikateľského sektora a jeho morálneho nastavenia – si osvojil Klausovský pohľad na krajinu ako neregulované ihrisko podnikania. Na to si spomeňte v momente v ktorom vám desať metrov za domom niekto naplánuje priemyselný park, budete volať po spravodlivosti a dožadovať sa zásahu občianskej spoločnosti. 

Obrázok blogu

Slovenský trvalo udržateľný rozvoj: k. ú. Hamuliakovo, vysoko bonitná pôda, plán zastavať územie cca 1 x 1 km 

Obrázok blogu

Liptovský Mikuláš (Liptovské noviny č. 3) 

Skryť Zatvoriť reklamu