All for Jan, naozaj?

Písmo: A- | A+

Ježiš Kristus zomrel za nás všetkých, aby sme mohli žiť v štáte v ktorom vagabundi behajú po slobode a slušný človek sa strachuje o život. Iba smrť totiž vzbudzuje záujem.

Peter Valkovič, aktivista zo Žitaviec v okrese Nitra, oznámil nelegálnu skládku odpadov, aj s obsahom azbestu, so spôsobenou spoločenskou škodou 1,3 mil. eur, ktorá údajne vznikala s vedomím starostu obce a so známymi páchateľmi. Spoločenskou odpoveďou je psychický teror a zužujúci sa kruh vyhrážok. 

Obrázok blogu

Video

Poznajúc úskalia boja s environmentálnou kriminalitou, šokovaný obsahom dvoch videí (1, 2), ako aj z prirodzenej ľudskej solidarity som napísal článok „Mafia útočí, skončí čestný chlap v odpade?“ a požiadal o pomoc – ochranu, intervenciu vo veci, gesto solidarity napr. v podobe spoločného vyhlásenia – rôzne inštitúcie a spoločenské siete. 

Kanceláriu prezidentky SR. Bez odpovede.

Generálneho prokurátora SR. Namiesto okamžitého zásahu sa vec cez Krajskú prokuratúru Nitra, Okresnú prokuratúru Nitra a OR PZ v Nitre dostala tam, kde sa celé mesiace nechráni občan, ale páchatelia trestného činu Neoprávnené nakladanie s odpadmi (§ 302 Tr. zákona) so škodou mimoriadneho rozsahu.

Ekofórum. Bez reakcii.

Zelenú linku Ministerstva životného prostredia SR(MŽP SR). Prípad sa už rieši ... 

Nadáciu Zastavme korupciu. Odporúčame obrátiť sa na políciu ...

A iných.

Hra na nechápavých, formálnosť, nulová empatia ...

... a plné ústa prezidentky, prokuratúry, MŽP SR, mimovládnych organizácií o veciach verejných, nevyhnutnej občianskej statočnosti a ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Michal Hybský, aktivista zo Žitaviec v okrese Nitra, oznámil nelegálnu skládku odpadov, a ostal sám. Lebo iba smrť v tejto krajine plní námestia a vzbudzuje solidaritu. 

Skryť Zatvoriť reklamu