Čáry–máry s odpadmi, nielen v Turci

Písmo: A- | A+

Aj z odstraňovania nelegálnych skládok odpadov je možné vytvoriť biznis samospráv, prapodivných podnikateľov a správcu fondu.

„Papánek hneď na začiatku povedal, že chce od neho, aby mu naťahovali hodiny. Podstata celej jeho roboty v Kláštore pod Znievom pre Papáneka bola taká, že tam prišiel najskôr s bagrom, s ktorým sa väčšinou stálo, a sem tam zahrabol, upravil, cestu upravil, a to len preto, aby niečo robil a nenudil sa v stojacom bagri.“

Reportéri RTVS odvysielali publicistický príspevok Čáry-máry s odpadmi: Traja starostovia z martinského okresu sa podľa polície podieľali na dotačnom podvode. V kauze, v ktorej vystupujú prapodivní konatelia ako aj biele kone z asociálneho prostredia, habkajúci predstavitelia verejnej správy obhajujúci nadhodnotené množstvá „odstráneného odpadu", Recyklačný fond akceptujúci falošné doklady za „zneškodnenie odpadu", sa vynára plná nahota fungovania štátu. A mám za to, že v tomto „biznise" nebol namočený len Turiec.

Obrázok blogu
Obrázok blogu

Aj na nelegálnych skládkach odpadov sa dá zarobiť (Zdroj: Reportéri RTVS)

Občianske združenie TATRY (OZ TATRY) zaslalo v rokoch 2014 a 2015 OÚ Bardejov - odboru starostlivosti o životné prostredie podnety (podania) na 387 nelegálnych skládok odpadov zistených monitoringom v časti bardejovského okresu.

OÚ Bardejov nám, napriek našej žiadosti uvedenej v predmetných podnetoch, dlhodobo nezasielal kópie rozhodnutí v danej veci a ani iné doklady dokumentujúce odstránenie nelegálnych skládok z týchto lokalít. V roku 2016 sme preto požiadali úrad o poskytnutie informácií - v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám - ktoré sa týkali nami zaslaných podnetov. Následne sme náhodne vybrali niekoľko desiatok lokalít a fyzicky ich skontrolovali. 

Na základe porovnávania úradných rozhodnutí či zápisníc poskytnutých OÚ Bardejov s fyzickým stavom vybratých lokalít, sme zistili, že značná časť úradných tvrdení napr. skládka nebola zistená sa nezakladá na pravde.

Vo veci bolo začaté trestné stíhanie za trestný čin Zneužívanie právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a/, ktorého výsledok ako oznamovateľ nepoznáme. 

To však nebránilo Bardejovskej televízii odvysielať  polhodinový monológ pracovníka odd. životného prostredia MsÚ Bardejov Milana Klimeka z ktorého sa divák nedozvedel nič o zahájenom trestnom stíhaní, ale bol informovaný o tom, že OZ TATRY ohlasuje niekoľko vreciek. 

Situácia sa zásadne zmenila po vyhlásení kampane Veľké upratovanie Slovenska, ktoré bolo spojené aj s mohutne živenou dotačnou schémou Recyklačného fondu. 

Keď OÚ v Bardejove riešil podnety OZ TATRY, pred spustením peňazovodu, tak ohlásené skládky boli malé, nevýznamné alebo neexistovali  a náklady na ich vyčistenie neboli vyššie ako 266 € (hranica trestného činu), po spustení dotačnej schémy sa tie isté lokality zrazu čistili za tisícky eur. Len mesto Bardejov takto získalo vyše 60 000 eur. 

Obrázok blogu

Bardejov – trestné stíhanie za trestný čin Zneužívanie právomoci verejného činiteľa

Obdobná schéma sa objavila aj na Orave, kde obce, okresný úrad a údajný „vybavovač,“ dnes bezpečne zakomponovaný do štruktúr verejnej správy, tiež vytvorilo „konzorcium“ na získavanie dotácií na odstraňovanie čiernych skládok.

Rozsah zneužívania financií z kampane Veľké upratovanie Slovenska, do ktorého bolo len v rokoch 2015 a 2016 napumpovaných cca 17 mil. eur, do dnešného dňa nikto nezmapoval. Slovensko tým neprišlo len o významný objem finančných zdrojov, ale vďaka špekulantom sa nevyčistilo násobne viac lokalít.

Obrázok blogu

Osobitou kapitolou je prístup orgánov štátu i samospráv k plneniu si zákonných povinností – mimo rôznych dotačných schém – vo vzťahu k zodpovednosti za komunálne a drobné stavebné odpady a vytvárané nelegálne skládky v k. ú. obcí. Od roku 2012, kedy bratislavský úrad naznačil pretrvávajúci postoj k občanmi ohlasovaným čiernym skládkam, sa v aplikácii TrashOut objavilo vyše 8 000 lokalít s aktuálnou 21%-nou mierou ich vyčistenia. Mám za to, že opäť sa čaká na dotácie, ktoré tu stoja - zdá sa - nad zákonom. 

Skryť Zatvoriť reklamu