Čo skrývajú pred verejnosťou ministri Budaj a Mikulec?

Písmo: A- | A+

Dopátrať sa k akémukoľvek výstupu z kontroly nakladania s odpadom z testovania občanov na Covid-19 sa stalo nezvládnuteľnou misiou.

Som človek ako Vy, len s tým rozdielom, že mi nie je ľahostajné dianie okolo nás a k tvrdeniam politikov i úradov pristupujem s istou rezervovanosťou. Myslím si – v zmysle ustanovení Ústavy SR – že medzi práva každého jednotlivca patrí aj možnosť obracať sa na štátne a samosprávne orgány s podaniami, postrehmi, návrhmi i za účelom získavania informácií.

Mám za to, že prvotným cieľom angažovaných ľudí nie je škodiť, otravovať, zaťažovať – takto si to totiž vykladajú mnohí predstavitelia verejnej moci napojení príjmami na štátnu kasu – ale brániť vychyľovaniu demokracie smerom ku korupčnému správaniu, rodinkárstvu, klientelizmu či nebodaj k štátnej diktatúre, ohrozovaniu životného prostredia či základných ľudských práv. 

V súlade s touto úvahovou líniou som sa pred časom začal zaujímať o to, akým spôsobom sa nakladá s odpadom, ktorý vznikol počas niekoľkých kôl celoplošného testovania, ktoré medzitým prerástlo do permanentného skríningu. Napísal som blog Kde sa túla zdravotnícky odpad z celoplošného testovania na Covid-19?, do ktorého som vložil všetky mne dostupné informácie, aby boli k dispozícii aj ďalším zvedavým občanom. Už v danom čase však článok sekundárne generoval viac otázok, než bolo doručených odpovedí. 

Po čase som sa obrátil na Ministerstvo životného prostredia SR s požiadavkou na zverejnenie výsledkov kontroly nakladania s odpadom z testovania vrátane jeho uskladnenia v lokalite Mokraď v okrese Liptovský Mikuláš, ktorú minister životného prostredia Ján Budaj sľúbil iniciovať. K môjmu veľkému prekvapeniu mi informácia poskytnutá nebola a dozvedel som sa, že ministerstvo nemá vedomosť o tom, kto by mohol takouto informáciou – protokolom z kontroly – disponovať.

Pre uvedenie čitateľa do kontextu si na tomto mieste opätovne dovoľujem zacitovať z článku „MŽP: OÚ Liptovský Mikuláš posudzuje zhromaždenie odpadu z plošného testovania“ zverejnenom na Eviroportály dňa 10.12.2020: „Okresný úrad (OÚ) Liptovský Mikuláš v súčasnosti posudzuje, či sa biologický odpad z celoplošného testovania zhromažďuje v súlade s právnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR. Ozbrojené sily SR uskladnili biologický odpad z testovania v priestoroch vojenského objektu Mokraď, okres Liptovský Mikuláš.“ 

Výstupom z tohto môjho kroku bol blog Ministerstvo netuší, kto skontroloval nakladanie s odpadom z testovania Covid-19. Obratom som požiadal o sprístupnenie výsledkov kontroly (protokolu) nakladania s biologickým odpadom z testovania na Covid-19 OÚ Liptovský Mikuláš. 

Obrázok blogu

Odpoveď OÚ Liptovský Mikuláš na žiadosť o informácie zaslanú OZ TATRY

V prebiehajúcom čase, vážení čitatelia, sedím nad odpoveďou štátneho úradu a pozerám do nej s vypleštenými očami: „... Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, neposkytuje informáciu, nakoľko požadovaná informácia sa na tunajšom úrade nenachádza. Okresnému úradu Liptovský Mikuláš, odboru starostlivosti o životné prostredie nie je známe, ktorú inštitúciu Ministerstvo ŽP SR poverilo vykonaním uvedenej kontroly.“

Ak ste to doteraz nepochopili, vážení spoluobčania, tak krajina sa nielenže aktuálne rozkladá v súboji eg politikov, ktorým ide o občanov výhradne len v kampaniach v predvolebnom čase, ale marazmus vládnutia dospel do štádia v ktorom vám ústredný orgán štátnej správy a inštitúcia podriadená MV SR nevedia odpovedať ani na jednoduchú a principiálnu otázku súvisiacu s ochranou ľudského zdravia i životného prostredia. A tu končí akákoľvek sranda i dôvera v štát a jeho tlačové vyhlásenia. 

Skryť Zatvoriť reklamu