Cyklistická trasa namiesto stromov – post scriptum

Ani Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) nevidí dôvod na plánovanie a budovanie cyklistických tras  - za financie EÚ - cez existujúcu funkčnú zeleň.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (5)

V Liptovskom Hrádku – meste šéfa Združenia miest a obcí Slovenska Branislava Trégera – naplánovali a vybudovali z prostriedkov EÚ cyklistickú trasu v línii 23 kusov zdravých stromov (1, 2, 3, 4), z toho 16 jedincov dlhovekej lipy malolistej, napriek protestom časti verejnosti a existencii alternatívneho návrhu, lebo v tomto štáte sa aj na samosprávnej úrovni stalo čerpanie fondov dôležitejším než rešpekt k názorom obyvateľov a principiálna ochrana životného prostredia vrátane zelene intravilánov. Klimatická aktivistka Gréta Thunberg by len – v prostredí mediálnych výkrikov o adaptácii miest na klimatickú zmenu a grantových výziev na štedro dotované fontánky i dažďové záhrady – len nechápavo pokrútila hlavou. Európska únia – so Slovenskom ako krajinou trvalo nastrčenej dlane - sa zmenila na falošný klub Doriana Graya. 

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
Obrázok blogu
Obrázok blogu

Na začiatku bolo stromoradie (Liptovský Hrádok, august 2020)

Obrázok blogu

... na konci víťazstvo budovateľov nad rozumom (Liptovský Hrádok, september 2020) 

Video z výrubu (Liptovský Hrádok, september 2020) 

Rozsiahly zákon o ochrane prírody a krajiny nás ochranárskych rojkov síce ubezpečuje v tom, že súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník, správca alebo nájomca a po vyznačení výrubu dreviny, ale žiadna slovenská autorita – vrátane Ústavného súdu – nepoučila odbornú i laickú verejnosť o tom, akým spôsobom aplikovať odôvodnenosť v praktickom výkone. 

SkryťVypnúť reklamu

§ 17 ods . 11 vyhlášky č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov síce taxatívne určuje, že odôvodnenosť  je preukázanie zlého zdravotného stavu dreviny, z hľadiska ktorého má drevina malú pravdepodobnosť prežitia, nevhodných hygienických podmienok v bytových a nebytových priestoroch, alebo narušenia stability stavby koreňovým systémom dreviny – ani zmienka o stavebnej činnosti - ,ale skúste tieto skutočnosti vysvetliť individuálnym či firemným budovateľom alebo ľuďom nerešpektujúcim štyri ročné obdobia vrátane padajúceho lístia. Každý žiadateľ o výrub dreviny je presvedčený o tom, že má na tento akt zákonný nárok a úrad je povinný mu vydať kladný súhlas. 

SkryťVypnúť reklamu

V prostredí právnej neistoty a pomiestnych výkladov zákona o ochrane prírody a krajiny v časti ochrany drevín, subjektívne determinovaných individuálnym vzťahom osoby vlastniacej okrúhlu pečiatku k životnému prostrediu i stromom, zo žumpy rozhodovania presakujú k verejnosti len najsmradľavejšie úniky typu výrubu na Drotárskej ulici v Bratislave.O stovkách správnych konaní a tisíckach znivočených drevín ročne – v tme úradných tabúľ i mimo nich a bez oponujúcich účastníkov konania – sa verejnosť nikdy nedozvie. 

Nedospelá a nevyzretá SR nie je Spojeným kráľovstvom s pevne ukotveným zvykovým právom ako jedného z prameňov práva v jurisdikcii. Mnohé rozhodnutia úradov sú síce procesne správne, ale sú jednoznačne nemorálne a deštruktívne vo vzťahu k spoločenskej atmosfére a zdieľaným hodnotám. 

SkryťVypnúť reklamu
Obrázok blogu

Cyklistická trasa v Liptovskom Hrádku, za státisíce eur, ktorá nič nespája (Liptovský Hrádok, marec 2021) ...

Obrázok blogu

... a nad ňou sa týčia atrapy stromov, každý za vyše 300 eur (Liptovský Hrádok, marec 2021)

Obrázok blogu

Tu došli peniaze (Liptovský Hrádok, marec 2021) ...

Obrázok blogu

... a tu tiež (Liptovský Hrádok, marec 2021)

Obrázok blogu

 Ukončenie liptovskohrádockej cyklotrasy na frekventovanej ceste a v križovatke (Liptovský Hrádok, marec 2021)

Obrázok blogu

Pohľad z bočnej ulice (Liptovský Hrádok, marec 2021)

Obrázok blogu

Šírka cyklistickej cesty 70 až 115 cm (Liptovský Hrádok, marec 2021)

Obrázok blogu

Z početných lavičiek, umiestnených v blate, sa naskytne takýto výhľad (Liptovský Hrádok, marec 2021) ...

Obrázok blogu

... alebo takýto výhľad (Liptovský Hrádok, marec 2021)

Obrázok blogu

Pohľad z lavičiek na druhej strane trasy, mimochodom, pri vystretých nohách zasahujete cyklistom do trasy (Liptovský Hrádok, marec 2021)

Na základe podania Občianskeho združenia TATRY (OZ TATRY) Slovenská inšpekcia životného prostredia – IŽP Žilina očakávane konštatuje, že výkonom štátneho dozoru nezistila porušenie podmienok vykonania výrubu predmetných drevín určených podľa § 82 ods. 12 zákona č. 543/2002 Z. z. v rozhodnutí Obce Kráľova Lehota č. j. OcÚKL/2019/164 zo dňa 03.05.2019, ale na druhej strane sa nestotožňuje s dôvodmi výrubu i samotným postojom Okresnej prokuratúry Liptovský Mikuláš a dáva tento preveriť Krajskej prokuratúre v Žiline, citujem: 

„Na druhej strane inšpekcia zastáva názor, že rozhodnutie Obce Kráľova Lehota č. j. OcÚKL/2019/164 zo dňa 03.05.2019, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 23 ks stromov a 120 m2 krovitých porastov vo verejnej zeleni z dôvodu plánovanej výstavby „Cyklotrasa Liptovský Hrádok – II. etapa“, mohlo byť vydané v rozpore s ustanovením § 47 ods. 3 druhá veta zákona č. 543/2002 Z. z., podľa ktorého súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu. V rozhodnutí orgánu ochrany prírody úplne absentuje akékoľvek posúdenie ekologických a estetických funkcií drevín. Inšpekcia sa prikláňa k názoru, že orgán ochrany prírody si pred vydaním rozhodnutia, teda ešte počas správneho konania, mal požiadať o vypracovanie dendrologického posudku, v ktorom by sa posúdil zdravotný stav predmetných drevín.

Po preskúmaní videozáznamu uvádzaného v podnete, na ktorom je zachytený priebeh výrubu drevín druhu lipa malolistá (Tilia cordata) a sú zreteľne viditeľné rezné rany, ktoré nevykazujú známky suchej alebo mokrej hniloby, dokonca pne a kmene drevín sú prevažne bez dutín, inšpekcia dospela k názoru, že tieto stromy nevykazovali známky výrazného alebo zlého zdravotného stavu. Nakoľko Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš na tieto skutočnosti pri vybavovaní podnetu LIPA Občianske združenie Liptovskí aktivisti neprihliadla, inšpekcia požiadala Krajskú prokuratúru v Žiline o preskúmanie postupu a zákonnosti rozhodnutia Okresnej prokuratúry Liptovský Mikuláš v konaní vedenom pod spis. zn. Pd 102/20/5505-8 a opätovné preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Obce Kráľova Lehota č. j. OcÚKL/2019/164 zo dňa 03.05.2019.“

Obrázok blogu
Obrázok blogu

Časť odpovede SIŽP – IŽP Žilina na podnet OZ TATRY z dňa 25.09.2020 

Vo svete početných virtuálnych milovníkov prírody – statusových i petičných – stopercentne zaznie povzdych nad tým, že pokračovanie procesu hľadania pravdy už vyrúbaným stromom nepomôže. A to je ich základný životný omyl.

Každá priama akcia, každý verejný čin či postoj, formujú prostredie v ktorom prežívame naše individuálne životy a zanechávajú drobnú spoločenskú pamäťovú stopu. Odvaha produkuje odvahu, ľahostajnosť len prehlbuje bažinu ľahostajnosti. Ak chceme zmeniť obec, mesto či štát, zastaviť ľudí klientelizmu, rodinkárstva a korupcie, tak musíme kráčať v šľapajach nebohého Jána Kuciaka a pýtať sa vždy, priamo a nástojčivo, tu a teraz. 

P.S:

Podporte činnosť OZ TATRY – v týchto náročných časoch – pravidelným mesačným príspevkom prostredníctvom trvalého príkazu či venovaním 2%-nej asignácie dane.

Rudolf Pado

Rudolf Pado

Bloger 
Populárny bloger
  • Počet článkov:  1 462
  •  | 
  • Páči sa:  1 529x

Prémioví blogeri

Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

744 článkov
Juraj Karpiš

Juraj Karpiš

1 článok
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

3 články
SkryťZatvoriť reklamu