Drevorubači opäť v Liptovskom Hrádku

Písmo: A- | A+

Skúste mi láskavo vysvetliť akým spôsobom zdravá lipa malolistá a jaseň štíhly znižujú estetickú hodnotu lipovej aleje?

V meste zanedbaného arboréta, cyklistickej trasy nakreslenej a realizovanej cez zdravé lipové stromoradie, SOŠ lesníckej a drevárskej opäť zavrčali motorové píly. 

Na základe žiadosti Lesov SR, š. p., odštepného závodu Liptovský Hrádok, v zastúpení mestom Liptovský Hrádok, s požehnaním Krajského pamiatkového úradu v Žiline, vydal orgán ochrany prírody – obec Kráľová Lehota súhlas na výrub drevín, lebo predstavujú cudzorodí prvok, ktorý znižuje estetickú hodnotu aleje. 

Netuším, čo je na zdravej lipe malolistej s obvodom kmeňa 60 cm a 224 cm hrubom jaseni štíhlom cudzorodé a neestetické, lebo vkus je čisto subjektívna veličina, viem však, že v meste lesníkov nevidíme rovnaké nasadenie proti nelegálne umiestnenému odpadu či jeho rozfúkavaniu po okolí, v rozpore s integrovaným povolením, zo skládky TKO Žadovica, prípadne iných environmentálnych témach, aké registrujeme v prípade ťaženia proti verejnej zeleni.

A hlavným cieľom sa stalo, žiaľ, v sublimujúcich rečiach o spolupráci, dôsledne ukrývanie naplánovaných výrubov - na cudzích úradných tabuliach - pred očami kriticky zmýšľajúcej verejnosti i mimovládnych organizácií. 

Obrázok blogu

Z rozhodnutia orgánu ochrany prírody – obce Kráľová Lehota

Obrázok blogu

Pamätník M. R. Štefánika, miesto výrubu

Obrázok blogu

Pohľad na plochu s vyrúbanými drevinami

Obrázok blogu

Peň vyrúbanej dreviny

Obrázok blogu

P.S:

Podporte činnosť OZ TATRY – v týchto náročných časoch – pravidelným mesačným príspevkom prostredníctvom trvalého príkazu či venovaním 2%-nej asignácie dane.

Skryť Zatvoriť reklamu