Dvadsaťdva inšpektorov a jeden politik

Písmo: A- | A+

Vtáka poznáš po perí a štát i jeho politikov podľa konkrétnych činov. A zdá sa, že posilňovanie  boja s environmentálnou kriminalitou ostalo len vo verbálnej rovine.

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) v roku 2020 ukončila 2 328 kontrol, porušenie právnych predpisov bolo zistené v 994 prípadoch a udelila 613 pokút v kumulatívnej výške cca 2 mil. eur. 

SIŽP v uplynulom roku prijala 1 802 podnetov na možné porušenie environmentálnych predpisov. Z uvedeného počtu bolo preskúmaných 990 podnetov, porušenie predpisov bolo zistené v 558 prípadoch. V 432 prípadoch sa porušenie predpisov nepreukázalo, 462 podnetov sa stále vyšetruje. Pre mimoriadnu závažnosť bolo polícii postúpených 350 podnetov.

Napriek tomu, že podľa Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) je SIŽP dlhodobo personálne poddimenzovaná, koncom roka 2020 musela čeliť plošnému znižovaniu stavov, opustilo ju 22 zamestnancov.

Minister hospodárstva a predseda SaS Richard Sulík zaslal ministerstvu životného prostredia list, v ktorom žiada o zdôvodnenie 135-tisícovej pokuty pre Hriňovskú mliekareň Koliba. Pokutu udelila v decembri 2020 SIŽP za opakované znečisťovanie rieky Slatina. 

V krajine tisícok čiernych stavieb bez výraznej tendencie ich odstraňovania sa pripravuje nový stavebný zákon, ktorý má byť postavený na týchto zásadách: všetky obce budú musieť mať územný plán, územné plánovanie sa zjednoduší a sprofesionalizuje, podkladom stavebného rozhodnutia bude stavebný zámer, obec bude vydávať územné stanovisko k stavebnému zámeru, zavedenie zásady „jedna stavba – jedno konanie“,  prenesený výkon štátnej správy by sa mal z obcí vrátiť na štát, zmení sa kategorizácia stavieb na: drobné, jednoduché a ostatné vrátane vyhradených – napr. mostov, diaľnic a pod., nelegálne stavby nebude možné spätne legalizovať. K verejnosti však zatiaľ presakuje len snaha o zmäkčovanie posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). 

Takto si tu žijeme v čase pandémie: navonok deklarujeme principiálnu a zásadnú ochranu životného prostredia a popritom oslabujeme snáď jej jedinú efektívnu represívnu zložku či lobujeme – z postu ministra – za záujmy znečisťovateľa.

 

 

Skryť Zatvoriť reklamu