Fotoreportáž: Liptovskí aktivisti odstraňujú nelegálne skládky

Písmo: A- | A+

V TrashOut 8 731 nahlásených čiernych skládok, zákonná zodpovednosť samospráv i štátu, ale Slovensko proaktívne čistia dobrovoľníci.

Zákon o odpadoch (§ 15) – oznamovacia možnosť občanov a oznamovacia povinnosť vlastníkov, správcov a nájomcov nehnuteľnosti:

Obrázok blogu

Zákon o odpadoch § 15 ods. 18: Obec je oprávnená zabezpečiť v súlade s týmto zákonom zhodnotenie alebo zneškodnenie nezákonne umiestneného odpadu, ktorý je komunálnym odpadom alebo drobným stavebným odpadom, bezodkladne po jeho zistení, pričom v tomto prípade sa postup podľa odsekov 3 až 17 neuplatní; obec je povinná o tom informovať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva najneskôr do troch pracovných dní.“

TrashOut – stav k 16.04.2021 – 8 731 nelegálnych skládok oznámených prostredníctvom aplikácie (nemá oporu v zákone) a 22% vyčistených lokalít (A ako je na tom Vaša obec?):

Obrázok blogu

Občianske združenie TATRY (OZ TATRY) dlhodobo ponúka aktívnym občanom, ktorí sa túlajú terénom a sú schopní dodržať jednoduchý metodický postup, spoluprácu pri ohlasovaní nelegálnych skládok odpadov pri zachovaní ich anonymity.

Občianske združenia a poriadkumilovní ľudia nie sú smetiari (!!!), ani zo zákona zodpovedné osoby, ako si to mnohí myslia, ale ...

... napriek tomu Občianske združenie LIPA – Liptovskí aktivisti v priebehu týždňa vyčistili dve lokality Liptova. 

K. ú. Liptovského Hrádku a Liptovskej Porúbky a spolupráca OZ LIPA – Liptovskí aktivisti a OZ Porúbčania (Foto: OZ LIPA) 

Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu

K. ú. obce Ľubela a spolupráca OZ LIPA – Liptovskí aktivisti so starostom obce (Foto: OZ LIPA): 

Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Skryť Zatvoriť reklamu