Genocída prírodného prostredia VD Liptovská Mara

Písmo: A- | A+

Kto a kedy vystaví účet ľuďom, ktorí v okrese Liptovský Mikuláš, na pozemkoch okolo vodného diela, rozohrali súkromné hry na úkor celej spoločnosti?

Vodné dielo Liptovská Mara, vybudované v rokoch 1969 – 1975 so zádržným objemom cca 360 mil. m3, s hlavnou funkciou protipovodňovej ochrany a výroby elektrickej energie, krváca z rán spoločenského alibizmu a bagatelizovania diania na jej brehoch i vodnej hladine zo strany štátnych i samosprávnych orgánov. Neodvratne tak kráča cestou Demänovskej doliny v NAPANTe.

Od roku 2018 aktivisti z Občianske združenie TATRY (OZ TATRY) i OZ LIPA – Liptovskí aktivisti, za rôznych vlád a ministrov, absolvovali množstvo pracovných stretnutí, kontrolných plavieb i monitoringov stavu a postupu deštrukcie okolitého prírodného prostredia, spísali stohy zistení smerovaných k početným štátnym orgánom a inštitúciám.

My – ľudia bez okrúhlej pečiatky, pre ktorých nie je ochrana a tvorba životného prostredia len módnou vlnou či nezáživnou pracovnou povinnosťou, sme nielenže vopred avizovali v tichosti pripravovaný rozklad zeleného pásu pod vlajkou chamtivosti, ale nástojčivo – a bez odpovede – už niekoľko rokov kladieme ústredným orgánom štátnej správy najtriviálnejšiu otázku: Akým procesom sa ochranné lesy vodnej nádrže, ktoré boli úmyselne vysádzané ako súčasť budovania vodnej nádrže s funkciou protiabráznou, protieróznou, rekreačno – oddychovou, pufračnou vo vzťahu k okolitej poľnohospodárskej krajine, na vykúpených či násilne vyvlastnených pozemkoch, ktoré sa po roku 1989 nevrátili do portfólia pôvodných majiteľov, zrazu ocitli v súkromných rukách rôznych „vybavovačov“, kto takéto prevody podpísal a akú trestno-právnu zodpovednosť za to ponesie? A výsledkom je ticho.

Kým na Domaši štát razantne udrel do stola a v súčinnosti s vodohospodármi v priebehu jediného roka odstránil cca 300 (!!!) nelegálnych „objektov“, na brehoch Liptovskej Mary zahníva mŕtvola právneho štátu. Legitímnou sa potom stáva otázka, koľko slovutných sudcov, prokurátorov, policajtov, štátnych zamestnancov, developerských bossov i komunálnych politikov s patričnými stykmi má v tomto priestore majetkové portfólio a individuálne záujmy, lebo iným spôsobom sa toto vajatanie vysvetliť nedá.

Kým aktivisti vynakladajú čas a energiu, aby očistili brehy Liptovskej Mary od civilizačných nánosov ľudských hyen, tak papaláši bez okolkov požierajú prírodné prostredie vodného diela  

„Boli sme dnes na Mare pozrieť, ako to tam vyzerá a čo sa deje s brehovými porastami. Je to riadny masaker. Zdevastované brehy - vyrúbané stromy, hlboké terénne úpravy, cesty až k vode (asi na prístup pre lode), spevňovanie brehov balvanmi, lebo po výrube sa zosúvajú brehy. Našli sme zakopané kanalizačné rúry smerujúce do vody, nádoby na zachytávanie odpadovej vody, ktorá bude zrejme vypúšťaná tiež do vody, suché záchody ...,“ píše rozhorčená občianka.

A ja posúvam jej postrehy a fotografie formou listu, s mojim krátkym komentárom, v čase a priestore, ministrovi životného prostredia Jánovi Budajovi a ďalším inštitúciám a ľuďom. Už nikdy nebudú môcť povedať, že o tom nevedeli.

Obrázok blogu

Kocky sú hodené ...

Okrúhle pečiatky ležia na inom stole.

Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu

Za poskytnuté fotodokumentácie ďakujem Romanovi Běhalovi z OZ LIPA – Liptovskí aktivisti (stav 28.05.2021)

Súvisiace články

Liptovská Mara kráča podľa aktivistov cestou Demänovskej doliny

Skryť Zatvoriť reklamu