Jedy v obciach a v Liptovskej Mare

Funkčnosť štátu, kvalita krízového riadenia i civilnej obrany sa pozná v čase reálneho ohrozenia. A pod Nízkymi Tatrami registrujeme bezradnosť.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (6)

V horách nad liptovskou obcou Dúbrava skolabovalo pred cca mesiacom odkalisko a tisíce ton flotačného kalu s obsahom antimónu a arzénu sa vybralo na cca desať kilometrovú cestu do VN Liptovská Mara. A všade tam, kde prúd narazil na prekážku a spomalil, na dvoroch a záhradách, v inundáciách, uložil toxické sedimenty ako predvianočné pripomenutie si doby nezodpovednosti. 

Laboratóriá už vyhodnotili vzorky vody aj sedimentov, ktoré odobral Slovenský vodohospodársky podnik pár dní po pretrhnutí odkaliska. Arzén, ktorý bol vedľajším produktom banskej činnosti, kontaminoval povrchové vody, pričom namerané hodnoty 30-násobne prekročili povolenú normu. V sedimentoch išlo o 10-násobné prekročenie normy.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Palúdžanka doplavila banský odpad až do Liptovskej Mary, jemného piesku je plné koryto potoka. Najhoršie je na tom Galovanská zátoka. "Na celom tom úseku, ktorý bol zaťažený tými kalmi, sme nenašli žiadny život, nenašli sme žiadnu živú rybu, nenašli sme žiadne planktonické organizmy," informoval média Tibor Iľavský, rybársky hospodár VD Liptovská Mara. 

Obce Dúbrava, Svätý Kríž i Galovany - kontaminované nánosmi – do dnešných dní čakajú na plán zabezpečenia odkalísk v horách i plán sanácie po krajine roznesených škodlivín. 

Kalmi je najviac zasiahnutá obec Svätý Kríž. Tunajší obyvatelia boli obcou informovaní, aby s naplaveninami nemanipulovali a aby chatári z Dúbravskej doliny nepoužívali vodu zo svojich studní. Pitná voda z vodovodov je bez závad.

SkryťVypnúť reklamu

OZ TATRY kontaktovalo pár dní po udalosti kanceláriu ministra životného prostredia, SAŽP, SIŽP, prednostku OÚ Liptovský Mikuláš, SVP š. p. – Správu povodia horného Váhu v Ružomberku. Odpovede sa dočkalo, až po urgencii, len zo strany ministerstva: „Dobrý deň, dňa 13. 11. boli v danej lokalite extrémne zrážky a došlo k vybreženiu miestneho vodného toku. Následne sa voda dostala od priestoru odkaliska a narušil sa aj hrádzový systém časti odkaliska. Okamžite nastúpili odborníci z rezortu životného prostredia, Vodohospodárskej výstavby, SVP a zástupcovia vlastníka odkaliska. Zrealizovalo sa provizórne opatrenie, aby sa zastavilo vtekanie vôd z potoka do odkaliska a samozrejme zvolalo sa stretnutie na úrovni obce a krízový štáb. V súčasnosti už k ďalšiemu zhoršovaniu stavu nedochádza, situácia je monitorovaná, no stav netreba podceňovať. Preto sa v súčinnosti s dotknutými realizujú operatívne práce a zhodnotenie dopadov a pripravuje sa riešenie na dlhodobú sanáciu lokality. S pozdravom Ľubica Kováčová, Kancelária ministra“

SkryťVypnúť reklamu
Obrázok blogu
Obrázok blogu

 Banské kaly sú stále v liptovských dedinách (Zdroj: www.myliptov.sme.sk)
 

Antimón a arzén sa v prírodnom prostredí vyskytujú v rôznom rozsahu koncentrácií a foriem, ich pôvod môže byť prirodzený alebo antropogénny. Zvýšené množstvá antimónu alebo arzénu môžu zapríčiniť výraznú kontamináciu ovzdušia, podzemných a povrchových vôd, pôd aj riečnych sedimentov. Obidva prvky majú karcinogénne a mutagénne účinky.

Podľa Nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu je medzná hodnota pre antimón stanovená na 0,005 mg/l a arzénu na 0,01 mg/l.

SkryťVypnúť reklamu

Nariadenie vlády SR č. 296/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd uvádza limitnú hodnotu pre arzén 0,03 mg/l, ale obsah antimónu pre tento druh vôd nie je stanovený. 

Obrázok blogu

Zdroj: Antimón a arzén vo vodách ovplyvnených banskou činnosťou vo vybraných oblastiach Slovenska

Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu

Protokol z analytickej skúšky odpadov z dňa 19.11.2019 – kal (Dúbrava), objednávateľ: obec Dúbrava 

Ak si predstavíme aké toxické svinstva ležia nad mnohými slovenskými obcami a sme konfrontovaný – prostredníctvom prípadu Dúbrava – s reálnou akčnosťou štátu, tak odriekaná modlitba nemusí byť ten najhorší nápad. 

Obrázok blogu

Gudrónové jamy nad obcou Predajná (Zdroj: www.bbonline.sk)

DOPLNENÉ DŇA 12.12.2019

Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Rudolf Pado

Rudolf Pado

Bloger 
Populárny bloger
  • Počet článkov:  1 462
  •  | 
  • Páči sa:  1 526x

Prémioví blogeri

Iveta Rall

Iveta Rall

56 článkov
Martina Hilbertová

Martina Hilbertová

47 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

723 článkov
Lívia Hlavačková

Lívia Hlavačková

43 článkov
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
SkryťZatvoriť reklamu