Lesníci ničia vodný zdroj pre 7 149 obyvateľov!

Písmo: A- | A+

V čase postupujúcej klimatickej zmeny a početných deklarácií politikov sa ďalej bezohľadne drancujú prírodne zdroje.

Obrázok blogu

Zdroj: Lesoochranárske zoskupenie VLK

Čergov je krásne pohorie. Flyšové. A má nádherné jedľovobukové závery horských dolín, ktoré sú zdrojom pitnej vody pre podhorské obce. Preto by práve tieto územia mali byť extrémne chránené pred ťažbou. Opak je však realitou.

Nad odberným objektom v obci Hertník prebieha intenzívna ťažba dreva obhospodarovateľom lesa Lesy SR, š. p. Ťažba spôsobuje vysoký zákal vody v priebehu dňa, čo ma následne vplyv na kvalitu surovej vody a zníženie množstva vody upravenej a dodávanej odberateľom. V tejto lokalite ide o jediný zdroj pitnej vody pre niekoľko tisíc obyvateľov: vodný zdroj Vieska v správe Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti , a.s, závod Bardejov, ktorý je súčasťou Podčergovského skupinového vodovodu, a ktorý zabezpečuje dodávku pitnej vody pre obce Hertník, Bartošovce, Fričkovce, Osikov, Vaniškovce, Raslavice, Abrahámovce a Buclovany.

Situácia dospela do tak závažného štádia, že Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., závod Bardejov bola nútená osloviť dotknuté obce listom Nedostatok vody a ohrozenie vodárenského zdroja informácia:

Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu

Zdroj: Lesoochranárske zoskupenie VLK

Lesoochranárske zoskupenie VLK(LZ VLK) podalo niekoľko trestných oznámení pre podozrenie poškodzovania I., II. a III. stupňa ochranného pásma vodárenského zdroja povrchových vôd a vodného zdroja v k. ú. Hertník, zároveň požaduje o okamžité zastavenie ťažby a o prešetrenie dôvodov, prečo Lesy š.p. nereagovali na sťažnosti dodávateľa pitnej vody pre menované obce.

Obrázok blogu

Zároveň sa organizácia obrátila s podnetmi na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, napísala listy generálnemu riaditeľovi Lesov SR, š.p., ministrovi životného prostredia Jánovi Budajovi a ministrovi pôdohospodárstva Jánovi Mičovskému.

Obrázok blogu

LZ VLK zároveň navrhuje – nakoľko ide o lesy v štátnom vlastníctve – okamžite vyhlásenie prírodnej rezervácie Salamandria. Tá by chránila nielen dôležitý zdroj pitnej vody pre tisíce občanov, ale aj prirodzené prírodné procesy v unikátnom jedľovobukovom lese.

Obrázok blogu

Prírodná rezervácia Salamandria (Zdroj: Lesoochranárske zoskupenie VLK)

Boj o Hertnícku dolinu i samotný Čergov môžete sledovať TU. 

Ťažba v Čergove ohrozuje vodný zdroj pre tisíce ľudí. Chránené vtáčie územie aj územie európskeho významu, hovorí ochranárka z VLK-a 

Skryť Zatvoriť reklamu