Liptovské stromoradia

Cestou pre efektívne čerpanie národných i európskych finančných zdrojov je nebyrokratická podpora malých lokálnych projektov realizovaných s ľuďmi a pre ľudí.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Podľa Územnej štúdie Slovenska o zmene klímy sa globálne otepľovanie môže prejaviť na našom území rastom priemerov teploty vzduchu do roku 2075 o 2 až 4C. Takéto klimatické zmeny neboli u nás zaznamenané počas celého holocénu a v praxi znamenajú presun teplotných pomerov Podunajskej nížiny na Liptov. Je vysoko pravdepodobné, že negatívne ovplyvnia vodnú bilanciu, biologické výroby ako sú poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rybárstvo, zvýšia ohrozenie biodiverzity a rovnako ohrozenie ľudského zdravia (Lapin et al., 2006). 

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Občianske združenie TATRY (OZ TATRY) v spolupráci s OZ LIPA – Liptovskí aktivisti sa dlhodobo špecializuje na humanizáciu a revitalizáciu verejných priestranstiev (intravilánov), ako aj výsadbu nelesnej drevinovej vegetácie v tzv. voľnej krajine (extravilány).

Ako organizácia sme prešli do štádia aktívneho vyhľadávania lokalít vhodných pre výsadbu drevín (stromov a krovín). Za týmto účelom sme začiatkom októbra 2020 oslovili všetky obce v okrese Liptovský Mikuláš, poľnohospodárske družstva i ďalšie subjekty (cca 70 právnických osôb) s ponukou výsadby sprievodnej zelene poľných a účelových komunikácií, enkláv vegetácie (biocentier) vo voľnej krajine i intravilánoch, ktorá by predstavovala istý hodnotový odkaz súčasníkov pre budúce generácie. Oslovené subjekty sme požiadali o identifikáciu vhodných lokalít pre výsadbu drevín v ich k.ú. Práve tento prístup vidíme z dlhodobého pohľadu ako perspektívny a výhodný pre všetky partnerské strany – obce (získanie skúseného a na cieľ zameraného partnera) i mimovládne organizácie (zmysluplnosť aktivít, rozvoj dobrovoľníctva). Tento koncept chceme v nasledujúcich rokoch ďalej rozvíjať a jednotlivé výsadby vzájomne prepájať. 

SkryťVypnúť reklamu

Našim zámerom je výsadba stromoradí, aleji, hlúčikov drevín v krajine i v intravilánoch sídel, ktoré by zvýšili jej atraktivitu z hľadiska turizmu (genius loci), posilnili jej ekologickú stabilitu aj v kontexte postupujúcej klimatickej zmeny, biodiverzitu, habitatové i trofické vzťahy.

Okrem veľmi zložitých pozemkových (majetkovo-právnych vzťahov) čelíme aj veľmi nízkej – napriek mediálnym deklaráciám – odozve zo strany oslovených subjektov a záujme podieľať sa na riešení projektov spojených s biodiverzitou, klimatickou stabilitou atď. Momentálne sme v živom kontakte s obcami Smrečany, Liptovský Ján, Jakubovany, Jamník a mestom Liptovský Mikuláš. 

SkryťVypnúť reklamu
Obrázok blogu

Stromoradie vysadené súkromným investorom na základe Návrhu renaturalizácie okolia ťažobnej jamy štrkopieskov „pod diaľnicou D1“ (Mgr. Rudolf Pado, jar 2020, realizácia – jeseň 2020) 

Napriek vládnym deklaráciám a početným mainstreamovým mediálnym výstupom ku klimatickým zmenám, adaptáciám sídelného prostredia a krajiny, neexistuje žiadna štátna ani eurofondová nebyrokratická schéma, ktorá by podporovala účasť občanov i samotnú revitalizáciu verejných priestranstiev i tzv. voľnej krajiny (MŽP SR na takýto návrh do dnešného dňa neodpovedalo). Aj naše projektové zdroje pochádzajú predovšetkým od súkromných nadácií resp. sú kumulované z darov bežných ľudí. Obdobne sú nútené postupovať aj iné lokálne komunity, ktoré sa venujú obdobnej agende. 

SkryťVypnúť reklamu

Štát umoruje európske finančné zdroje v centralistických a v mnohých prípadoch predražených národných projektoch, obdobné výstupy a projektové riadenie registrujeme aj na úrovní samospráv.

Obrázok blogu

To čo „vnášame“ do krajiny sú dreviny domácej proveniencie, s mohutným koreňovým balom a výškou min. 2 metre – nie kultiváry dovezené z Talianska či Holandska – od Lesov SR, š.p., Odštepného závodu Semenoles Liptovský Hrádok. Tento má pobočky: Stredisko genofondu a okrasných drevín Jochy (okres Liptovský Mikuláš), Škôlkarské stredisko (ŠS) Šajdíkové Humence (okres Senica), ŠS Trstice (okres Galanta), ŠS Hladomer (okres Zlaté Moravce), ŠS Drakšiar (okres Brezno), ŠS Brod (okres Žarnovica), ŠS Čermošná (okres Rožňava), ŠS Šariš (okres Prešov) a ŠS Sobranecké kúpele (okres Sobrance), ktoré len v roku 2020 dodali do zalesňovania skoro 17 miliónov sadeníc drevín. Pri kvalitnej výsadbe nedosahujeme mortalitu ani 5%. Okrem toho odberom sadbového materiálu podporujeme lokálne pracovné miesta obsadzované predovšetkým ženami v strednom a vyššom veku. 

Obrázok blogu

Stredisko genofondu a okrasných drevín Jochy (okres Liptovský Mikuláš)

Obrázok blogu

Ukážka z cenníka okrasných drevín (Lesy SR, š.p., OZ Semenoles Liptovský Hrádok)

Občianske združenie TATRY (OZ TATRY) a OZ LIPA – Liptovskí aktivisti sa domnievajú, že cestou pre efektívne čerpanie národných i európskych finančných zdrojov je nebyrokratická podpora malých lokálnych projektov realizovaných s ľuďmi a pre ľudí, nie prvoplánové megalomanstvo „čerpania“.

Rudolf Pado

Rudolf Pado

Bloger 
Populárny bloger
  • Počet článkov:  1 462
  •  | 
  • Páči sa:  1 529x

Prémioví blogeri

Martina Hilbertová

Martina Hilbertová

48 článkov
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

3 články
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
SkryťZatvoriť reklamu