Liptovské stromoradia, príbeh pokračuje

Liptovské stromoradia, príbeh pokračuje
Písmo: A- | A+

Každý z Vás má teraz možnosť podporiť ľudí, ktorí sa pozerajú až za hranu vlastného bytia.

Páči sa Vám Liptov? Chceme ho urobiť ešte krajším. Vysadiť stromoradia, aleje i remízky okolo poľných a účelových komunikácií, aby bola krajina príjemná oku a lákala nohy turistu, bežca či cyklistu.      

DARCOVSKÝ PORTÁL PROJEKTU.

Čo sú Liptovské stromoradia? 

Je to vízia. Pohľad do časopriestoru, podľa mnohých do doby zásadnej klimatickej zmeny i straty biodiverzity.

Od trinástich rokov – na úrovni zodpovedajúcej veku, dosiahnutému vzdelaniu i nadobudnutým skúsenostiam – sa venujem ochrane a tvorbe životného prostredia.  Som aktívny skeptik milujúci hory nenaučený to vzdávať, aj keď duša i telo bolia. Už roky preto - s ľuďmi prichádzajúcimi i odchádzajúcimi v čase i priestore -  skrášľujem verejné priestranstvá i obklopujúcu krajinu. Pre vodu, klímu, zvieratá i vtáctvo, úživnosť i srdcia romantikov či rojkov, pre ľudí a s ľuďmi. Chcem po sebe niečo zanechať, rovnako ako súputníci na mojej ceste. 

Liptovské stromoradia sú o environmentálnej pozitivite, o spolupráci. Partnermi sú nám obce, poľnohospodárske družstvá i súkromne hospodáriaci roľníci, urbáre, každý človek s nefalšovanou úctou k dedovizni a so schopnosťou pozerať sa cez okraj vlastnej existencie. 

Ako umelec skladá mozaiku z tisícov kamienkov - a len on vidí jej výslednú podobu - my sadíme remízky, vetrolamy,  aleje, stromoradia, brehové porasty, vidiac budúcu mozaiku života.

Obrázok blogu

Cieľ projektu

Výsadba min. 100 ks vzrastlých stromov vo voľnej  krajine Liptova t. j.  cca 1 – 1,2 km nového stromoradia.

V prípade, že je minimálna suma prekročená, nedajte sa odradiť od darcovstva. Viac finančných zdrojov = viac vysadených drevín = krajší Liptov.      

Aj vďaka Vašej štedrosti môžu vyrásť nové stromoradie v k. ú. Liptovský Ondrej (okres Liptovský Mikuláš, pozemky obce po komasácii, cyklotrasa Liptovský Ondrej – rázcestie pri bývalej osade Sv. Štefan) i v k. ú. Žiar (okres Liptovský Mikuláš, stromoradie oddeľujúce parcely so súhlasom PD Smrečany a obce Žiar).   

Obrázok blogu
Obrázok blogu

Pre ľudí, ktorým z darovania nestačí len dobrý pocit máme pripravené rôzne odmeny napr. certifikát vystavený na meno:

Obrázok blogu

Ďakujeme za Vašu láskavosť, finančnú podporu i zdieľanie zámeru Liptovské stromoradia. 

DARCOVSKÝ PORTÁL PROJEKTU.

 

 

 

 

Skryť Zatvoriť reklamu