List ministrovi Budajovi a prezidentke Čaputovej

Písmo: A- | A+

Je farizejské vyzývať  ľudí  k občianskej statočnosti  a potom ich ponechať - osamelých a deptaných - v pazúroch politickej mafie napojenej na oligarchov.

Prológ

Mohol žiť život slepých, hluchých a mlčiacich - život občanov, ktorých sa nikdy významne nedotkla hodina občianskej, etickej či environmentálnej výchovy – život v ktorom sa „ja“ tak ľahko pretavuje do verejného záujmu a zodpovednosť vyžaduje len od politických špičiek.

Áno, v tejto krajine sa dá desaťročia sliepňať, nepočuť a otvárať ústa len v bezpečí rodinného kruhu a zároveň - schizofrenický - snívať o slušnom Slovensku. O Slovensku v ktorom šachová partia rodinných, politických a ekonomických väzieb - odohrávajúca sa v priestore Dark - tak zásadne neurčuje vaše budúce spoločenské postavenie, ignorujúc talent, vzdelanie i morálku, v ktorom je špina bez všadeprítomnej očisťujúcej občianskej aviváže zažratá v početných samosprávach i štátnych orgánoch. 

Občan Peter Valkovič - mám za to, že s istou dávkou naivity i bezhraničnej dôvery v štát - si však zvolil Kríž a dlhú cestu vlastnou Golgotou. A oznámil nelegálnu skládku odpadu mimoriadneho rozsahu. 

Aj preto sa v Žitavciach už viac ako dva roky odohráva príbeh ako vystrihnutý z dôb Mečiarizmu. Škoda na životnom prostredí vyše 1,3 milióna, otrávený kôň, zastrašovanie, vyfabulované trestné oznámenia vyťažujúce oznamovateľa, verejne známi páchatelia pobehujúci po slobode a naťahované vyšetrovanie. 

A ubíjajúca bezradnosť ...

Kapitola I.

Sme vo vojne. Každý deň - každým nádychom i výdychom - sa stávame účastníkmi nikým nevyhláseného zápasu o podobu Sveta, vo večnom boji DobraZla. A verejnými postojmi a činmi - nie anonymnými statusmi na tému kto, čo, kedy a ako by mal urobiť - pomáhame nakláňať misku váh na tu či onú stranu. 

„Nikto nie je ostrovom samým pre seba; každý je kusom pevniny, kusom súše; a ak more odmyje hrudu, Európa sa zmenší, akoby sa stratil výbežok zeme alebo sídlo tvojich priateľov či tvoje vlastné; smrť každého človeka umenší mňa, lebo ja som súčasťou človečenstva: a preto sa nikdy nepýtaj, komu zvonia do hrobu; zvonia Tebe“ ( Ernest Hemingway – Komu zvonia do hrobu).

Petra Valkoviča nepoznám a nikdy sme sa nestretli, ale po vzhliadnutí dvoch videí (1, 2) – spoznať človeka vyžaduje záujem, čas a pochopenie – sa naše hodnotové svety prepojili. 

A vstúpil som do rieky ...

Kapitola II.

Počas februára 2021 som – ako človek, občan i aktivista – požiadal generálneho prokurátora SR o ochranu občana Petra Valkoviča i o akútne a zákonné riešenie kauzy. A čakal som Zmenu ... , ktorá neprišla. 

Namiesto „ochrany“ - a tu nech si čitateľ spomenie na to, za akých okolností musel zomrieť novinár Ján Kuciak s partnerkou - žiadosť, ako suchý list v jesennom povetrí, začala padať nadol, až tam, kde sa už dva roky robí všetko preto, aby sa skutok nestal. 

Predvolebný opar sľubov sa rozplynul a v občianskych údoliach Zmeny niet ... 

Kapitola III.

Pomôž si človeče, aj Pán Boh ti pomôže... 

... a pritom aj ostalo.

Obrázok blogu

Ústredný portál verejnej správy: list ministrovi Budajovi a prezidentke Čaputovej (Zdroj: Občianske združenie TATRY)

Kapitola IV.

List ministrovi životného prostredia SR Jánovi Budajovi: 

Ministerstvo životného prostredia SR

Nám. Ľ. Štúra 1

Bratislava

812 35

Liptovský Mikuláš, 30.04.2020

VEC: Kauza „Nelegálna skládka Žitavce“ – žiadosť o intervenciu 

  Vážený pán minister,

ako je Vám iste známe, tak pred viac ako dvomi rokmi poukázal p. Peter Valkovič zo Žitaviec v okrese Nitra na nelegálnu skládku odpadov, aj s nebezpečnými zložkami, s dnes už vyčíslenou spoločenskou škodou vo výške 1,3 mil. eur.

Odpoveďou „systému“ na tento jeho počin sú šikanózne trestné oznámenia generované dotknutými osobami (a bez následných konzekvencií v podobe začatého tr. stíhania vo veci krivého obvinenia), naťahovanie trestného stíhania zodpovedných osôb a subjektov, pričom sa stalo verejným tajomstvom, že minimálne okres Nitra – orgány činné v trestnom stíhaní (polícia, prokuratúra i súdy) – sú v područí „partičky“ Bődőrovcov a SMERu-SD.

Výsledkom týchto dejov je fakt, že k dnešnému dňu nie je nelegálna skládka odpadov odstránená, ako by to verejnosť očakávala, a zatknutí páchatelia, ale pokračuje deštruktívny tlak na oznamovateľa skutku i formálne vyšetrovanie: 

Video I.

Video II.

Ako občan Rudolf Pado som sa pred časom obrátil na Generálnu prokuratúru SR a požiadal o ochranu p. Petra Valkoviča. 

Namiesto intervencie zo strany vtedajšieho generálneho prokurátora SR vo veci zameraného na ochranu osoby a ad hoc riešenie prípadu – ak už ideme naozaj principiálne čistiť tento slovenský chliev – sa moja neformálna žiadosť, ktorá sa bez môjho vedomia „premenila“ na trestné oznámenie, odstupovala až na úroveň policajného oddelenia a okresu, ktorý nepredstavujú záruku objektívneho a „pozadím“ neovplyvňovaného vyšetrovania. Apropo, v krátkom telefonickom rozhovore s mne neznámou vyšetrovateľkou túto zaujímalo len to, či im viem dodať video na CD a z dikcie komunikácie vyžarovalo totálne nepochopenie faktu, prečo podaním intervenujem za úplne neznámeho človeka. 

Na tomto mieste podotýkam, že p. Petra Valkoviča osobne nepoznám, nikdy sme sa nestretli, ale mám za to, že ako občan SR sa „previnil“ len tým, že v zmysle Ústavy SR, Trestného zákona i zákona o odpadoch, výziev politikov vrátane prezidentky SR Zuzany Čaputovej i živého odkazu Jána Kuciaka, nezatvoril očí a necúval pred protiprávnym konaním samosprávy a jej nápomocným osobám a oznámil nelegálne ukladanie odpadu na neďalekých pozemkoch. 

Dnešný telefonický rozhovor s p. Petrom Valkovičom – to bol náš prvý kontakt – má ubezpečil v tom, že namiesto zaoberania sa mojim podaním, ochranou osoby p. Petra Valkoviča, sa opätovne manipuluje s cieľom môjho podania a vyťažuje osoba p. Valkoviča. 

Mám a máme ako mimovládna organizácia za to, že ani aktivita Zelenej linky MŽP SR vec nenasmerovala k jej spoločenský priateľnému riešeniu.

Mám a máme ako mimovládna organizácia za to, že na kauzách tohto typu sa láme dôvera občanov k právnemu štátu a jeho inštitúciám, ako aj ochota v budúcnosti oznamovať akékoľvek protiprávne konanie. 

Ako ministra životného prostredia SR Vás preto žiadame o osobnú i politickú intervenciu v danej veci, a to: 

- Zrealizovanie ministerskej tlačovej konferencie na ktorej ako minister, politik a zároveň občan poukážete na kauzu „Nelegálna skládka Žitavce“ a tým morálne i odborne podporíte p. Petra Valkoviča.

- Mobilizáciu všetkých dostupných odborných kapacít ministerstva v kauze „Nelegálna skládka Žitavce“.

- Odstránenie nelegálnej skládky Žitavce na náklady páchateľov. Máme za to, že doba dvoch rokov bola dostatočná na to, aby Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie uplatnil postup podľa § 15 zákona o odpadoch a vydal rozhodnutie o odstránení skládky s konečným termínom jeho realizácie a sankciou za nesplnenie tejto povinnosti.

- Očistenie okresu Nitra od tzv. vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcov. 

Mám a máme za to ako mimovládna organizácia, že to čo sa deje v predmetnej kauze je existenciálnou ukážkou toho, ako sa v regiónoch stále nerozpadli – od vyšetrovateľov, cez prokuratúru až po súdy – väzby na politikov korupcie, klientelizmu, rodinkárstva a zastrašovania. 

Pokiaľ necháme padnúť občanov typu p. Petra Valkoviča a dovolíme ponechať odpad na mieste, tak zabudnime na zmysluplný život v krajine zvanej Slovenská republika. 

Kapitola V.

List prezidentke SR Zuzane Čaputovej prostredníctvom Kancelárie prezidenta SR: 

 Vážená pani prezidentka,

v prílohe vám zasielame list adresovaný ministrovi životného prostredia SR Jánovi Budajovi v kauze rozsiahlej nelegálnej skládky odpadov situovanej v k. ú. obce Žitavce.

Ako človeka, ktorý sa dlhodobo angažoval v obdobnej kauze v Pezinku a ktorý z postu prezidentky SR vyzýva pravidelne verejnosť k občianskej angažovanosti a statočnosti Vás žiadame, aby ste váhou vlastnej osobnosti i spoločenského postavenia podporili ad hoc riešenie celej kauzy v prospech všetkých obyvateľov SR.

Občan p. Peter Valkovič potrebuje našu logistickú, mediálnu i morálnu podporu.

Kapitola VI.

Informácia o kauze zaslaná novinárskej obci: denník Sme (Beáta Balogová, Tomáš Prokopčák, Jakub Filo), denník N (Lukáš Fila, Matúš Kostolný, Konštantín Čikovský), denník Pravda (všeobecný kontakt), denník Nový čas (všeobecný kontakt), TV Markíza (somreportér), RTVS (všeobecný kontakt), aktuality.sk (Jana Kubisová), ako aj mimovládnym organizáciám zaoberajúcim sa monitoringom rôzneho protispoločenského konania (VIA IURIS, Nadácia Zastavme korupciu, Transparency International Slovensko).

A to ticho je ohlušujúce ...

Obrázok blogu

Už nikdy nebudú môcť tvrdiť, že o tom nevedeli ...

Kapitola VII.

Informácia o kauze zaslaná do kancelárií politických strán OĽaNO, SaS, Za ľudí, Sme rodina, KDH, SPOLU, Progresívne Slovensko a všetkým poslancom NR SR súčasnej vládnej koalície.

A čaká sa ...

Epilóg

Mt 25, 31-46: Ježiš povedal svojim učeníkom: Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce si postaví sprava a capov zľava.

Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: „Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.“

Vtedy mu spravodliví povedia: „Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?“

Kráľ im odpovie: „Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“

Potom povie aj tým, čo budú zľava: „Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom! Lebo som bol hladný, a nedali ste mi jesť; bol som smädný, a nedali ste mi piť; bol som pocestný, a nepritúlili ste ma; bol som nahý, a nepriodeli ste ma; bol som chorý a vo väzení, a nenavštívili ste ma.“

Vtedy mu aj oni povedia: „Pane, a kedy sme ťa videli hladného alebo smädného, alebo ako pocestného, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo väzení a neposlúžili sme ti?‘ Vtedy im on odpovie: „Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili.“

„A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života.“

Súvisiace články:

Mafia útočí, skončí čestný chlap v odpade?

All for Jan, naozaj?

DOPLNENÉ DŇA 09.06.2021

Obrázok blogu
Skryť Zatvoriť reklamu