Ministerstvo netuší, kto skontroloval nakladanie s odpadom z testovania Covid-19

Písmo: A- | A+

Na najjednoduchšiu otázku – aké sú výsledky kontroly nakladania s odpadov z celoplošných testovaní na Covid-19 – som nenašiel odpoveď.

Hneď na začiatku uvediem – pre neznalých problematiky – ako zákon o odpadoch v § 3 ods.2 definuje nakladanie s odpadom: Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie vrátane triedenia a zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie obchodníka alebo sprostredkovateľa.“ 

Pred časom som verejne položil sugestívnu otázku Kde sa túla zdravotnícky odpad z celoplošného testovania na covid-19?, aby som sa nič zásadné – napriek naťahovaniu času na poskytnutie odpovede – od Generálneho štábu ozbrojených síl SR nedozvedel. Následne zistenie, že likvidácia tohto odpadu – rozumej spaľovanie – postupuje slimačím tempom, už ani neprekvapilo.

V danom čase – aj pod prvoplánovým verbálnym tlakom Hlasu - sociálnej demokracie voči vláde Zmeny - ministerstvo životného prostredia, v rámci povinnej jazdy, prisľúbilo, že sa otázkou nakladania s biologickým odpadom z celoplošných testovaní sa bude vážne zaoberať t. j. nakladanie s ním dá preveriť. 

O to prekvapujúcejšia je odpoveď rezortu životného prostredia na žiadosť o informácie zaslanú Občianskym združením TATRY (OZ TATRY) v ktorej sme požadovali zaslanie protokolu či iného dokumentu z takejto kontroly: žiadosť sa zamieta nakoľko po preskúmaní jej obsahu sa zistilo, že ministerstvo takouto informáciou nedisponuje a ani netuší, kto by takouto informáciou mohol disponovať.

Obrázok blogu

Časť odpovede MŽP SR na žiadosť o informácie zaslanú OZ TATRY  

Google však po pár sekundách vyhľadávania vypľulo - okrem iných zdrojov - mediálny výstup z dňa 10. decembra 2020 z ktorého citujem: Okresný úrad (OÚ) Liptovský Mikuláš v súčasnosti posudzuje, či sa biologický odpad z celoplošného testovania zhromažďuje v súlade s právnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR. Ozbrojené sily SR uskladnili biologický odpad z testovania v priestoroch vojenského objektu Mokraď, okres Liptovský Mikuláš,“  ktorý odpoveď ministerstva dostáva do iného svetla. Zvedavosť nie je v tomto štáte žiaduca. 

Pre korektnosť uvediem, že ministerstvo sa aspoň posunulo k odpovediam na základné otázky súvisiace s odpadom z testovania na Covid-19 a k zoznamu subjektov oprávnených na prepravu tohto druhu odpadov. Nad tým ostatným stále ležia verbálne hmly. 

Obrázok blogu
Skryť Zatvoriť reklamu