Mlynica, Florida pod Tatrami, alebo po nás ...?

Pod Západnými i Vysokými Tatrami postupne a potupne strácame nenahraditeľnú voľnú krajinu polí, lúk, pasienkov, stromoradí a hlúčikov zelene, alejí, potokov a mokradí, v mene biznisu bez zodpovednosti i globálneho nadhľadu.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Koncepcia územného systému ekologickej stability bola prijatá na Slovensku v roku 1991 (Uznesenie vlády SR č. 394 zo dňa 23. júla 1991). Problematika ÚSES sa následne implementovala do legislatívnych predpisov v SR.

Územný systém ekologickej stability (ÚSES) vznikol ako potreba riešiť celoplošné zabezpečenie ekologickej stability krajiny na Slovensku, prepojenie prírodných území a ochranu biotopov a reprezentatívnych druhov v ich prirodzenom prostredí.

Podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je dokumentácia ÚSES dokumentáciou ochrany prírody a krajiny a vytváranie a udržiavanie územného systému ekologickej stability je verejným záujmom. Zákon definuje ÚSES nasledovne: ÚSES je taká celopriestorová štruktúra navzájom prepojených ekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktorá zabezpečuje rozmanitosť podmienok a foriem života v krajine. Základ tohto systému predstavujú biocentrá, biokoridory a interakčné prvky nadregionálneho, regionálneho alebo miestneho významu.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Biocentrum: ekosystém alebo skupina ekosystémov, ktorá vytvára trvalé podmienky na rozmnožovanie, úkryt a výživu živých organizmov a na zachovanie a prirodzený vývoj ich spoločenstiev.

Biokoridor: priestorovo prepojený súbor ekosystémov, ktorý spája biocentrá a umožňuje migráciu a výmenu genetických informácií živých organizmov a ich spoločenstiev, na ktorý priestorovo nadväzujú interakčné prvky.

Za ostatných 50 rokov pribudlo celosvetovo 10 mil. km2 krajiny s akútnym nedostatkom vody, 2,5 mil. km2 urbanizovanej a odkanalizovanej krajiny, viac ako 5 mil. km2 vyklčovaných lesov pretvorených na pastviny či poľnohospodársku pôdu.

SkryťVypnúť reklamu

Myslí globálne, konaj lokálne! Naozaj?

V tesnej blízkosti TANAPu, v k. ú. obce Mlynica (cca 500 obyvateľov), napriek všetkým tým rečiam o klimatickej zmene, udržateľnosti, ochrane pôdy a biodiverzity, sa zmenou územného plánu - za údajného ignorovania mnohých pripomienok občanov a vajatania štátnych ochranárov - zmenila nezastavateľná plocha na developerský sen „Medzi vodami“. A pripravuje sa ďalší záber voľného priestoru pre projekt „Pod lesom“. 

Intenzívny rozvoj požierajúci krajinu a jej zdroje tak nerušene pokračuje. V Mlynici, v Demänovskej doline, na brehoch Liptovskej Marynad pitnými vodami Šamorína – v súlade i nesúlade so zákonmi SR. Internalizácia ziskov a externalizácia spoločenských nákladov, súčasných i budúcich. 

SkryťVypnúť reklamu
Obrázok blogu

K. ú. obce Mlynica: V roku 2016 - podľa mÚSES 2007 - ešte nezastavateľná plocha, dnes tu prebieha realizácia developerského projektu, 135 nových domov (Zdroj: Slovenský ochranársky snem)

Obrázok blogu

K. ú. obce Mlynica: Medzi vodami - výstavba 135 nových domov, Pod Lesom - výstavba 65 nových domov (Zdroj: Slovenský ochranársky snem)

Obrázok blogu

K. ú. Mlynica: Zastavané plochy postupujú smerom k hranici TANAPu (po schválení zmien UP 2020) (Zdroj: Slovenský ochranársky snem)

Obrázok blogu

Tak začíname ... (Zdroj: Slovenský ochranársky snem)Požieranie voľnej krajiny ... (Zdroj: Slovenský ochranársky snem)

Obrázok blogu

Požieranie voľnej krajiny ... (Zdroj: Slovenský ochranársky snem)

SkryťVypnúť reklamu
Obrázok blogu

Po nás? (Zdroj: Slovenský ochranársky snem)

Súvisiace články:

Mlynica v rukách developerov

Rudolf Pado

Rudolf Pado

Bloger 
Populárny bloger
  • Počet článkov:  1 462
  •  | 
  • Páči sa:  1 526x

Prémioví blogeri

SkryťZatvoriť reklamu