O čom Sulík pod Tatrami decentne mlčí

Písmo: A- | A+

O tom aké metódy práce používajú ministrom hospodárstva glorifikovaní developeri, o životnom prostredí len ako kulise pre formálne regulovaný rozvoj.

Počas poľovačky na Slávika – neštandardnej to postavičky environmentálneho tretieho sektora – síce minister životného prostredia Ján Budaj ubezpečuje verejnosť o tom, že právo občanov a verejnosti aktívne vstupovať do konaní o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a ostatných povoľovacích procesov nebude dotknuté, ale akosi sa pozabudlo na to, že demontáž či oslabovanie postavenia občianskej spoločnosti si strana Sloboda a solidarita (SaS) vytýčila už v programovom dokumente, ktoré vzletne nazvala  „Návod na lepšie Slovensko – 1144 konkrétnych riešení, aby sa tu oplatilo pracovať, podnikať a žiť,“ kde v časti Prosperujúce hospodárstvo, časť stavebníctvo a bývanie sľubuje „Zabránime, aby „slávici“ mohli vypaľovať stavebníkov, ide najmä o proces EIA. Nastavíme pravidlá tak, aby nemohol ktokoľvek podávať odvolania a sťažnosti na ktorýkoľvek projekt a investičný zámer. Z praxe vieme, že existujú „výpalníci“, ktorí sa živia tým, že automaticky podávajú sťažnosti na akýkoľvek projekt, v ktorom je potrebné mať stanovisko EIA.“

Minister hospodárstva SR Richard Sulík dokázal v priebehu niekoľkých dní obsadiť mediálny priestor kauzou Slávik a odkloniť tým pozornosť verejnosti od početných káuz developerov dlhodobo retušovaných politickou mocou a verifikovaných direktívne manažovanými úradmi.

Čo znamená nemohol ktokoľvek ukáže čas, ale mám za to, že slovenský liberalizmu, ktorý reprezentuje SaS má podobu neregulovanej exploatácie životného prostredia a nevymáhanej zodpovednosti, ako aj neustálych pokusov o oslabovanie práv zamestnancov v prospech zamestnávateľov (exploatácia ľudských zdrojov), a to všetko v obale odstraňovania prekážok podnikania.

Preto si Richad Sulík namiesto plnenia iných deklarácii - s početnými konfliktami, očakávaným odporom lobistov a možným poklesom preferencií - napr. „Zakročíme proti čiernym stavbám. Dnešná právna legislatíva umožňuje zbúranie čiernej stavby, avšak je prakticky nevykonateľná: je potrebný právoplatný rozsudok súdu a súdy idú poruke stavebníkom. Navrhujeme stanoviť minimálnu pokutu za čiernu stavbu vo výške 25 % investičných nákladov, najmenej však vo výške 25 000 eur“  resp. dynamického napĺňania volebného programu SaS v časti Zelená krajina obsahom, vybral prvoplánový a mediálne zaujímavý populizmus. 

A práve preto som sa rozhodol prezentovať len pár čriepok z toho, čo dokážu vyprodukovať Sulíkom glorifikovaní developeri pod Tatrami. 

Obrázok blogu

Zelený tím Slobody a solidarity

I.

Tlak na Demänovskú dolinu, okolie VN Liptovská Mara i nezastavanú tzv. voľnú krajinu neustáva. V uplynulých dňoch sa uskutočnila obhliadka na mieste vo veci žiadosti spoločnosti Agroturistika a. s. – Liptovský Mikuláš - s konateľom Milanom Štricom figurujúcom v desiatkach firiem - na vykonanie výrubu drevín v k. ú. obce Demänová. Dôvodom výrubu – na trvalom trávnom poraste – bola obnova poľnohospodárskej činnosti, pasenia dobytka a oviec.

Nakoľko máme skúseností s takto prezentovanou činnosťou napr. na kóte Háj – Nicovô nad Liptovským Mikulášom (1, 2, 3, 4, 5), ktorá skončila nezákonným výrubom, trestným stíhaním a dodnes po ovciach ani chýru – ani slychu, tak sme do procesu vstúpili ako účastníci konania. 

Na mieste konania tradične nervózny zástupca žiadateľa o vydanie povolenie na výrub drevín a na dlhodobo neudržiavaných parcelách v strmine – v rozpore so zákonom o ochrane využívaní poľnohospodárskej pôdy – vysoký a stabilizovaný les, ktorý môžeme vnímať aj ako biocentrum, bez reálnej potreby zmeny aktuálneho stavu, poškodené stromy už prebiehajúcou výstavbou a neprehliadnuteľné stopy po krádežiach drevnej hmoty. 

Obrázok blogu

A prekvapenie na záver: až na mieste z poverenej osoby vypadlo, že až tak o pasenie dobytka nejde, lebo les chcú kompletne vyrúbať a plochu zastavať, čo by riešili následným doplnením prvotnej žiadosti. Organ ochrany prírody, OÚ Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, prirodzene konanie zastavil a vydal výzvu na doplnenie podkladov žiadosti, citujem: „...Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie vyzýva žiadateľa o doplnenie žiadosti o dôvody výrubu, keďže zástupca žiadateľa vyjadril iný dôvod výrubu, ako uvádza v žiadosti ... Na danom mieste je potrebné zdôrazniť, že každú žiadosť je nevyhnutné posúdiť striktne individuálne, a to najmä vzhľadom na záujmy ochrany prírody a krajiny v dotknutom území. Samotná stavebná činnosť nepredstavuje opodstatnený dôvod na výrub drevín holorubným spôsobom. Ak žiadateľ požaduje výrub z dôvodu výstavby, orgán ochrany prírody požaduje na predmetných parcelách jasne a nezameniteľne vytýčiť umiestnenie plánovaných stavebných objektov“.

Obrázok blogu

Tento vysoký les, so 120-ročnými stromami v strmom svahu, v ústí Demänovskej Doliny má nenávratne zmiznúť a plocha ma byť zastavaná domami 

Obrázok blogu

Pohľad na les, ktorý má byť odstránený 

Obrázok blogu

Pod lampou sa najlepšie kradne - drevo 

Obrázok blogu

Už prebiehajúca výstavba v severnej časti ohrozeného lesa (I.)

Obrázok blogu

Už prebiehajúca výstavba v severnej časti ohrozeného lesa (II.)

Tu mi nedá nespomenúť, že v programe žiadnej politickej strany nenájdete presadenie zákazu reťazenia firiem t. j. neustáleho zakladania a „po splnení misie“ zrušenia subjektu v zmysle zdravej zásady jeden život = jeden subjekt. A tak tu máme podnikateľov za ktorými sú desiatky spoločnosti bez jediného zamestnanca a so sublimujúcou zodpovednosťou.

II.

Niet lepšej prihrávky k téme, ako aktuálny článok „Za plotom mu vyrástli bytovky bez stavebného povolenia“ zverejneného v My Liptovské noviny č. 3, ktorý dokumentuje akým spôsobom beztrestne konajú developeri v podmienkach nášho nesvojprávneho štátu.

Obrázok blogu

III.

Akoby nestačilo, že Liptov – už dávno sa vymkol z mantinelov trvalo udržateľného rozvoja – sa stal oázou nevkusu a podnikateľského gýču, že niekomu náramne vyhovuje stav v Demänovskej doline i okolo VN Liptovská Mara, opäť tu bol nenápadný pokus prostredníctvom navrhovanej zmeny č. 6 ÚP o zrušenie ochranného lesa Ráztockej zátoky. 

IV.

A k zájdeme k susedom, do vedľajšieho okresu, k Reinholdom Mesnerom promovanej náučno – vyhliadkovej veži, proti výstavbe ktorej sa postavilo vyše 8 000 ľudí, ktorá získala anticenu za architektúru, tak registrujeme – v rámci na Slovensku tolerovanej taktiky salámovej metódy – žiadosť o zmenu stavby pred dokončením, namiesto múzea gastroprevádzka.

Obrázok blogu

Vizualizácia náučno-vyhliadkovej veže na Štrbskom plese

Zo strany SaS, ktorá pri aktuálnom terorizovaní obyvateľstva a totálnej devastácii podnikateľského prostredia (od akože štátnej pomoci až po Hegerové nezmysly)zo strany premiéra Igora Matoviča iba zľahka hryzká, s vláčnou a nekonfliktnou tím líderkou za životné prostredie Annou Zemanovou, akousi ženskou to obdobou bývalého ministra životného prostredia Lászlóa Miklósa, ktorý veciam verejným spojeným neublížil a ani nepomohol, tu nezaznel žiadny zásadný názor na devastáciu slovenskej krajiny vrátane prísne chránených území a neboli vykonané žiadne konkrétne a rýchle kroky napr. legislatívne, trestnoprávne na zmenu tohto stavu.

Slávik pohybujúci sa ako šťuka vo vodách správnych konaní je problém, ale účelová slepota vládnej politickej strany je do neba volajúca nehoráznosť.

P.S:

Viete o nekalom konaní developerov vo vašom okolí, máte vedomosť o stretávaní sa politikov - komunálnych i z NR SR - s toxickými ľuďmi v regiónoch, napíšte nám (dokumenty, fotografie, videá atď.).

Skryť Zatvoriť reklamu