Prečo za riaditeľa NAPANTu nevymenujeme veveričku?

Písmo: A- | A+

Ak toto je výsledok verejného, transparentného a odborného výberového konania, je čas to tu zabaliť.

Po odvolanom riaditeľovi NAPANTu Ľubošovi Čillágovi a potom, čo prvotný víťaz výberového konania Peter Bačkor prehodnotil svoje rozhodnutie a tento post odmietol – asi v poslednej chvíli zistil hĺbku dlhodobo nečerpanej žumpy – sa nám vo funkcii objavila, po krátkom pobyte v kresle vedúcej odboru starostlivosti o životné prostredie na OÚ Liptovský Mikuláš, Sandra Popelářová.           

Útekom do novej funkcie – sa, okrem iného, navždy zbavila povinnosti odpovedať na list Občianskeho združenia TATRY (OZ TATRY) z mája 2021, zaslaný prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy,  nazvaný Procesná stránka správnych konaní – žiadosť o vysvetlenie. V ňom poukazujeme na to, akým spôsobom Ing. K (ne)zverejňuje oznámenia o konaniach o zamýšľaných výruboch drevín, čím – podľa nášho názoru – úmyselne maril možné účastníctvo iných osôb ako žiadateľa o výrub a zástupcu správneho orgánu. Prístup Ing. K k náhradnej výsadbe v krajine - jej kvantite i kvalite - by si vyžadoval samostatný blog.

Keď sme o tejto skutočnosti informovali generálneho riaditeľa Štátnej ochrany prírody SR Dušana Karasku, dostavila sa formálna úradnícka odpoveď: „Ďakujeme za Váš názor vo veci menovania riaditeľa Správy NAPANT. V tejto súvislosti Vám dávame na vedomie, že výber riaditeľa tohto organizačného útvaru ŠOP SR prebehol v riadnom výberovom konaní v súlade s relevantnou legislatívou a tiež zdôrazňujeme, že plne v súlade s etickými princípmi. Výber riaditeľa S-NAPANT uskutočnila nezávislá výberová komisia, ktorá sa jednoznačne zhodla na p. S. Popelářovej a jej menovanie odporučila generálnemu riaditeľovi ŠOP SR. Súčasne predchádzajúci súhlas na menovanie dotyčnej za riaditeľku S-NAPANT-u udelil aj pán minister Budaj.“

Minister Budaj i jeho štátny tajomník – ako vždy, keď ide o nepríjemnú konfrontáciu nezapadajúcu do vopred stanovenej komunikačnej stratégie ministerstva – sa nevyjadrili vôbec.

Iste si pamätáte ako bývalý premiér Matovič vyzýval verejnosť k „testovaniu“  navrhnutých prednostov okresných úradov a k zasielaniu výhrad. A potom s informáciami naložil použitím tlačidla delete. Ono totiž ani predstavitelia novej vlády nepochopili, že dôvera občanov – predovšetkým tých aktívnych a mienkotvorných – sa nevytvára početnosťou deklarácií a prezentáciou akýchsi formálnych aktov akože transparentnosti, ale akceptáciou faktu, že títo sú najlepšími znalcami lokálneho prostredia vrátane zložitosti miestnej pavučiny vzťahov a postojov.

Mám za to, že pri takto nastavených podmienkach výberových konaní, by bola najlepšie, vymenovať  za riaditeľa NAPANTu veveričku. Žije tu a preto veľmi dobré pozná prostredie, má korektné vzťahy s inými obyvateľmi lesných i nelesných biotopov, z titulu vertikálneho pôsobenia má prehľad  i nadhľad, a ostáva len veriť, že budúcnosť národného parku nevymení za hrsť orieškov.          

 

Skryť Zatvoriť reklamu