Prezraď mi, prečo si sa stal strážcom?

Písmo: A- | A+

Nemôžem sa zbaviť pocitu, že status verejného činiteľa v tomto štáte požívajú stovky ľudí z dôvodov iných než nadštandardnej túžbe po právnom štáte.

Na brehu Liptovskej Mary, v záplavovej oblasti, ako huby po daždi rozsiate stany, automobily i karavány. Všeobecná veselosť umocnená alkoholom. A v anonymnom dave ukrytý miestny policajný funkcionár i dôležitý člen rybárskej stráže.  Zákon nad zákon.  

V lokalite Kaleník nad Liptovským Hrádkom, v priestore podhorských lúk, do vysokého neba sa škeriaca nelegálna skládka. Koľkokrát si tadiaľ prešiel na družstevnom traktore či v SÚVčku správcu a neurobil si nič – v súlade so zákonom i mimo jeho rámec.  Slepota.

V Račkovej doline drevuliak Yemnik s údivom počíta - deň za dňom - motorové vozidlá. V zákaze parkovania.  Nielen smrčina mlčí.

Na brehu Belej hundre bager. Lyžicou hryzie divočiacu rieku. A v neďalekej obci  pospáva ľahostajnosť.  

Po ranných sviežich lúkach nad Bobrovcom sa preháňajú trojkolky. Živel zneucťuje cudzí majetok, lebo takto nás to tu naučili.      

Sú vás tisíce. Predlžená ruka zákona strážiaca polia a lúky, lesy, vodné toky i chránené územia. Poľná, lesná, vodná a stráž ochrany prírody. Zákon o ochrane a využívaní  poľnohospodárskej pôdy, lesný zákon, zákon o vodách i ten o ochrane prírody a krajiny. A k tomu pyramídy súvisiacich právnych predpisov.   

V početnosti odznakov napriek tomu padajú stromy, krvácajú rieky a krajinu hyzdia nelegálne skládky, vedrá čučoriedok opúšťajú doliny a stovky kolies hrkocú zákazmi vjazdu. 

Preukaz vyťahujete na obhajobu kamarátov, nie v mene zákona.

Mnohí nadmieru požívate alkohol  i nevidíte, nepočujete a nehovoríte.  

Nikdy vás niet tam, kde je vás treba.

Aký štát, taká stráž. 

 

 

 

 

 

 

     

Skryť Zatvoriť reklamu