Proti elektrine pre Demänovskú dolinu sa postavili vlastníci pozemkov

Písmo: A- | A+

Dvadsaťštyri vlastníkov pozemkov podalo hromadné odvolanie proti  stavbe vysokonapäťového vedenia do Demänovskej doliny, nevidia v ňom verejný záujem.

V čase reinkarnácie lyžovačky v Demänovskej doline - Jasnej sa na úradnej tabuli Liptovského Mikuláša objavila verejná vyhláška o podaní hromadného odvolania proti rozhodnutiu Obecného úradu Demänovská Dolina zo dňa 12.03.2021 stavby „Demänovská Dolina — Pavčina Lehota —Lazisko — Rozšírenie VN vedenia“ na pozemku: líniová stavba v k. ú. Demänová, Bodice, Pavčina Lehota, Demänovská Dolina vydaného pre navrhovateľa Stredoslovenská distribučná a.s. – Žilina. 

Dvadsaťštyri vlastníkov dotknutých parciel, konajúcich v zastúpení, v úvode odvolania uvádza, citujem: „Na základe komunikácie v štádiu projektovania pripravovanej stavby so stavebníkom konštatujeme, že stavebník sa ani nepokúšal nájsť iné riešenie, ktorým by nedošlo k znehodnoteniu našich pozemkov aj keď takéto riešenie existuje. Zároveň sme na ústnom pojednávaní v predmetnom územnom konaní upozorňovali stavebný úrad, že navrhované riešenie v k. ú. Pavčina Lehota je nad rámec nevyhnutného rozsahu na dotknutých súkromných pozemkoch a pripravovaná stavba nemá verejnoprospešný účel. Preto máme‚ za to, že stavebný úrad neskúmal a nevysporiadal sa s námietkami ...“ 

Odvolávajúci sa spochybňujú verejnoprospešný účel stavby citujúc z Územného plánu obce Demänovská Dolina:

Obrázok blogu

,ako aj vyjadrenie hovorcu Stredoslovenskej distribučnej, a. s., p. Miroslava Gejdoša v článku „Lyžiarske stredisko Jasná si na dostatok elektriny ešte musí počkať“:

Obrázok blogu

Ďalej komunikujú, že z uvedeného je zrejmé, že Stredoslovenská distribučná, a.s. reaguje na požiadavku pokryť zvýšené potreby súkromného lyžiarskeho strediska Jasná a projekty súkromných investorov v oblasti Demänovskej Doliny, pričom v odvolaní citujú aj ďalšie mediálne výstupy obce a dokumenty napr. Zoznam navrhovaných stavieb v k. ú. Demänovská Dolina. 

Na 28 stranách textu a príloh taktiež spochybňujú procesnú stránku rozhodovania vo veci t. j. spôsob zverejňovania informácií a rozhodnutí obcou Demänovská Dolina.

Zdá sa, že mnohým ľuďom sa začínajú otvárať očí a zisťujú, že v Demänovskej doline v NAPANTe verejný záujem už dávno splynul so záujmami úzkeho okruhu podnikateľov, ktorým sa „spoločenský“ - v miere nebývalej - vychádza v ústrety.

Súvisiace články:

Demänovská dolina: Herichovci štekajú a obecná karavána ide ďalej

Vojna slov v Demänovskej doline

Skryť Zatvoriť reklamu