Starosta píše verejnosti, zožerie nás rakovina výstavby

Písmo: A- | A+

Tsunami investičných zámerov, ktoré sa valí podtatranskou krajinou od Kežmarku po Liptovský Trnovec, je frontálnym útokom na voľnú nezastavanú krajinu.

Veľký Slavkov s 350 domami sa má rozrásť o 500 rodinných a 150 rekreačných domov, ďalšie projekty sú pritom stále predkladané. 

Starosta obce Slavomír Pucci píše verejnosti: Obec nemá dostatočnú kapacitu ČOV na odkanalizovanie nových lokalít, vodovodná sieť je v žalostnom stave s nevyhovujúcimi tlakovými pomermi, cestná infraštruktúra nie je vôbec pripravená.

Mnoho z týchto lokalít je riešených bez akejkoľvek občianskej vybavenosti, bez oddychových zón, bez detského ihriska a stavieb slúžiacim všetkým občanom, bez akejkoľvek zelene.

Máme tu dokonca projekt o 115 rodinných domoch na 11 hektároch, bez kúska zelene a stavieb občianskej vybavenosti, a na schválenie tohto zámeru stačilo, aby investor presvedčil 5 poslancov. Ak niekto šetrí tak, že nie je ochotný poskytnúť ani pozemok pre verejný park, je jasné, že bude šetriť na všetkom, čo v lokalite musí zabezpečiť, čo sa dotkne najmä ľudí, ktorí si v tejto lokalite postavia dom.“

Obrázok blogu

Zdroj: https://machaon.eu/sk/velky-slavkov/

Ďalej pokračuje: To so sebou prináša obrovské riziká a problémy, ktorých riešeniu sa obec v budúcnosti nevyhne. Bohužiaľ, my už v obci tieto negatívne skúsenosti máme. Keďže investori väčšinou v danej obci nebývajú, majú za cieľ rýchlo predať pozemky, zmiznúť a všetky ostatné problémy prehodiť na obec a jej obyvateľov. A tak nám zanechávajú zle postavené inžinierske siete a ďalšie nedotiahnuté veci, a s nimi aj zúfalých občanov, ktorí sa následne obracajú na obec, ktorá im nemá ako pomôcť. Preto je potrebná aktívna kontrola nielen obce, ale aj širokej verejnosti a neustúpenie svojim podmienkam pri schvaľovaní zmien územného plánu.“

Demokracia dospela do štádia, že pár ľudí – poslancov – bez adekvátneho vzdelania vo vzťahu ku krajinotvorne a ochrane jednotlivých zložiek životného prostredia, ruka v ruke s developermi, môže rozhodovať o bytí či nebytí voľnej krajiny v podhorí národného parku.

Obrázok blogu

Facebook iniciatívy Milujem zelené Tatry

Súvisiace články:

Tatry na križovatke

Na Liptovskej Mare najprv okradli starousadlíkov, potom nás všetkých

Vyrúb strom, zahluš zviera a postav dom

Mlynica, Florida pod Tatrami, alebo po nás ...?

Genocída prírodného prostredia VD Liptovská Mara

Požieranie krajiny. A v nás prázdno

Fotoreportáž: Devastácia VN Liptovská Mara nezastavená!

Skryť Zatvoriť reklamu