Umelý ostrov na Oravskej priehrade rozdelil ochranárov

Písmo: A- | A+

Do Oravskej priehrady sa chystajú nasypať 81 000 kubíkov zeminy i kamenia a cca 2 mil. eur, aby sa vytvoril vhodný biotop pre vzácne druhy vtáctva.

Na Oravskej priehrade bol prvý umelý ostrov vybudovaný už v 70. rokoch minulého storočia, aby sa stal súčasťou prísne chráneného vtáčieho územia Horná Orava. Priehrada je pre vzácne vtáctvo veľmi dôležité miesto, pretože do jej okolia prichádzajú hniezdiť mnohé druhy, ale na existujúcom umelom ostrove nie je dostatok miesta. Kapacita ostrova nie je jediným problémom. Vtákov ohrozujú aj bezohľadní turisti, ktorí neváhajú napriek zákazu ostrov z času na čas navštevovať a vyrušovať pri tom prirodzené prostredie hniezdiacich operencov.

Ochranári sa preto chystajú postaviť umelý ostrov pre vylepšenie hniezdnych možností chránených druhov vtákov. Do vody nasypú tony skál a hliny. Nie všetci sú však s touto myšlienkou stotožnení, miestni sa búria a spísali petíciu na zastavenie stavby.

Petíciou poukazujú najmä na:

- Pre tento obrovský zásah do prírody NEBOLO realizované posudzovanie vplyvu na ŽP (EIA).

- Zastavaná plocha ostrova bude cca 12 345 m2 na čo musia nasypať 81 000m3 zeminy a kameňa - NA ORAVE JE KVALITNÉHO KAMEŇA MÁLO. Pieskovec, dolomit aj vápenec rýchlo podliehajú erózii a rozkladu.

- Je potrebné navoziť TISÍCE plne naložených nákladných áut(minimálne 2 500 a pravdepodobne až 5 000, podľa ich kapacity a typu kameňa). Tieto autá vypustia tony a tony CO2 do ovzdušia.

- Plán je toto všetko navoziť za 60 dní. Je to nemožné aj keby týchto 60 dní bolo vždy dokonalé počasie a pracovalo by sa aj počas víkendov. 

- Počas stavby sa bude musieť výrazne znížiť hladina priehrady čo ovplyvní už dnes zničený cestovný ruch, ale aj športovcov a rybárov. 

- Neexistuje dôvod, prečo by aj tento ostrov nezačal okupovať nepôvodný druh Čajky bielohlavej, ktorý ničí všetko okolo. 

- Výstavbou ostrova dôjde k nenávratnemu zničeniu mokradných biotopov a ekosystémov v okolí priehrady.

Ďalej uvádzajú: „Na hniezdenie rybára riečneho a kalužiaka červenonohého je možné využiť priestor medzi Vtáčím a Slanickým ostrovom navezením kôp inertného materiálu (vytvoriť menšie ostrovčeky, kde čajka bielohlavá nepôjde) alebo využiť menšie plávajúce ostrovy.“

Petíciu doposiaľ podpísalo vyše 4 700 ľudí.

Skryť Zatvoriť reklamu