Zakoplo ochranárske hnutie VLK o greenwashing?

Zakoplo ochranárske hnutie VLK o greenwashing?
Písmo: A- | A+

Mám za to, že peniaze nie sú nositeľmi vlastností, môžu byť využité na zosnovanie vraždy alebo záchranu človeka.

Logo poprednej environmentálnej mimovládnej organizácia Lesoochranárske zoskupenie VLK sa aktuálne objavilo v spojitosti so spoločnosťou OMV Slovensko v rámci kampane Kúp si svoj strom  s podtitulom záchrana lesov pomôže zmeniť dopad klimatických zmien.  A Slovenský ochranársky snem sa zmenil na bzukotajúci úľ názorov prevažne odsudzujúcich tento krok.  Spojenie petrochemickej spoločnosti – so všetkými vplyvmi ťažby, prepravy a spracovania ropy – aktuálne propagujúcej klimatický neutrálne tankovanie s hodnotovo i názorovo konzistentnou a principiálnou organizáciou je pre mnohých šokujúce a pokladané za ukážkový greenwashing.          

Obrázok blogu

Svet a jeho deje sú však oveľa zložitejšie.

Ako vyhodnotiť  zelenú ponuku za každú zakúpenú 1,5 litrovú plastovú fľašu minerálnej vody venujeme 1 cent na výsadbu stromčekov či odolať čistej elektrine SPP, ktorú následne Rada pre reklamu vyhodnotila ako zavádzanie,  vo svete v ktorom väčšina zákazníkov kĺže po povrchu environmentálnych problémov pre ktorých riešenie nie je ochotná obetovať vlastný čas i priame peniaze?          

Ako zabezpečiť realizáciu ušľachtilých ochranárskych cieľov od profesionálnej až po dobrovoľnícku bázu – od environmentálnej výchovy až po výsadbu drevín v krajine či obciach – pri nulovej podpore občianskych iniciatív zo strany rezortného ministerstva, filantropii premenenej na dobrú vôľu korporatívnych nadácii a permanentné viazanie drobných zbierkových „darov“ na spotrebu?

Za aké peniaze má „niekto“  monitorovať nelegálne skládky odpadov úmyselne prehliadané štátom i samosprávami, zúčastňovať sa správnych konaní v ktorých sa rozhoduje o všeľudových záujmoch v kontexte životného prostredia, tráviť  stovky hodín nad dokumentáciou EIA? Za aké peniaze majú  lídri občianskej spoločnosti - tá predsa väčšinovo nemá čas, naháňa kariéru, spláca hypotéku, rodí a vychováva detí -  vyvažovať vplyv štátnej byrokracie a privátnych lobistov na rozhodovanie, aby „veci“  nekončili povinnou jazdou na úradnej tabuli?       

Zažil som nekonečné a jalové diskusie o „čistote“ finančných zdrojov, ktoré by mali prijímať mimovládne organizácie či iniciatívy. Paradoxne najväčší  odporcovia príspevkov  od firiem sa časom stali fakturantami služieb typu teambuilding  pre rôznorodú škálu subjektov  z privátneho sektora, neskoršie sa presunuli do politiky.

Mám za to, že peniaze sú neutrálne. Charakter im určuje až spôsob ich využitia. Za ten istý obnos môžete objednať nájomnú vraždu alebo vysadiť stromoradie. Je to o hodnotách, výchove a križovatkách rozhodnutí. To ostatné je pokrytectvo hľadajúce svätý grál v džungli doby. 

 

 

  

Skryť Zatvoriť reklamu