Zálohovanie nápojových obalov. Veľké dobrodružstvo začína 01.01.2022

Písmo: A- | A+

Vyzbierať najmenej 90 percent nápojových obalov uvedených na trh do roku 2025, spravodlivejšie podmienky zálohovania pre menšie prevádzky, maximálny komfort pre spotrebiteľa, komunikuje Ministerstvo životného prostredia SR

... i víťazne konzorcium. 

Správcom zálohového systému sa stalo konzorcium štyroch spoločností: Asociácie výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, Slovenského zväzu výrobcov piva a sladu, Slovenskej aliancie moderného obchodu a Zväzu obchodu Slovenskej republiky. Konzorcium združuje približne 80 % všetkých výrobcov nápojových obalov na Slovensku. Správca vzišiel z výberového konania, ktoré organizovalo ministerstvo životného prostredia. Súčasťou konania bola aj verejná prezentácia projektu.

Správca zálohového systému podnikne právne kroky, aby mohol po Slovensku do konca roka vybudovať sieť zhruba 6 500 odberných miest. Zároveň počas tohto roka bude inštalovať 1 500 zberných automatov. V malých predajniach zabezpečí malé skenery, ktoré umožnia spotrebiteľovi získať späť zálohu za nápojový vratný obal.

Financovanie systému je vytvorené na základe zálohovacieho modelu. Spotrebiteľ pri kúpe nápoja zaplatí 15 centov zálohu za plastový i kovový obal. Ak obal nevráti, peniaze zostanú na transparentnom účte správcu zálohového systému. Tie správca investuje napríklad do zdokonaľovania systému, lepšieho pokrytia odberných miest, či nákupu ďalších zberných automatov. O financiách budú mať prehľad jednak samotní výrobcovia nápojových obalov, a aj ministerstvo, ktoré bude mať v dozornej ráde správcu systému 3 členov.

Zálohovať sa budú všetky plastové a kovové obaly na nápojové obaly, od 0,1 l po 3 l vrátane. Vzťahovať sa to bude na všetky nealkoholické nápoje, minerálne vody s výnimkou tvrdého alkoholu a mlieka.

Zálohované obaly budú označené špeciálnym logom systému. Vrátiť sa môžu aj obaly neoznačené týmto logom, za tieto však nebude spotrebiteľom vyplatená záloha. Podľa výpočtov konzorcia, úvodné investície do systému budú predstavovať približne 5 mil. € na strane správcu, a ďalších cca 30 mil. € na strane obchodníkov, ktoré správca vyplatí jednotlivým obchodníkom a distribútorom prostredníctvom manipulačného poplatku.

Obrázok blogu

Nahlásené nelegálne skládky prostredníctvom aplikácie TrashOut si údajne zobrala „pod krídla“ Zelená linka MŽP SR (zelena.linka@enviro.gov.sk, 0800 144 440), zatiaľ bez významného výsledku – zvýšenia dynamiky ich odstraňovania (Zdroj: TrashOut, Varín)

Ministerstvo životného prostredia SR zároveň avizuje, že súčasne so spustením zálohového systému sa rozbehne veľké čistenie Slovenska od odpadu. Ja len dúfam, že táto iniciatíva nedopadne ako obdobný projekt z minulosti – Vyčistíme si Slovensko resp. výzva k občanom z roku 2012, aby ohlasovali nelegálne skládky odpadov prostredníctvom mobilnej aplikácie TrashOut.V prvom prípade sa aktivita zmenila na dotačný kšeft s nelegálnymi skládkami odpadov, ktorý dodnes nikto poriadne nevyšetril, v prípade druhom sa štátna správa i samosprávy do dnešného dňa tvária, že o aplikácii a jej výstupoch nevedia. Výsledkom je vyše 8 000 ohlásených, ale len 21% vyčistených čiernych skládok. 

V eufórii zálohovania netreba zabúdať ani na to, že vyzbieraný odpad musí mať zabezpečené aj reálne zhodnotenie, list Únie spracovateľov plastového odpadu pritom nastoľuje množstvo nezodpovedaných otázok.

V každom prípade sa nachádzame dvanásť mesiacov od najväčšieho dobrodružstva, ktorého budeme - aj z hľadiska rozhodovania o jeho úspechu – všetci súčasťou.

Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Skryť Zatvoriť reklamu