Iný normál

Písmo: A- | A+

Hoci by sa mal rok 2021 niesť v znamení postupného návratu do normálneho ekonomického a spoločenského života vďaka objaveniu vakcíny proti COVID-19 a následnej vakcinácii populácie, postkrízová realita bude predsa len trocha iná.

Po prvé, očakávame síce „V“ obnovu globálnej ekonomiky, ktorá sa nad predpandemické úrovne dostane zrejme už v lete, no proaktívna fiškálna politika so štrukturálne vyššími výdajmi ostane zrejme zachovaná dlho pod odznení koronaproblémov, čo by malo viesť k vyšším úrokovým sadzbám, vyššej inflácii, ako aj rýchlejšiemu rastu HDP pri kratších biznis cykloch a pri možnej väčšej nestabilite.

Po druhé, pravidlá sociálneho odstupu akcelerovali už dve dekády trvajúce digitálne trendy a posunuli technologický sektor na burzách na historické maximá absolútne, ale aj, čo sa týka podielu na celkovej trhovej kapitalizácii. Aj po skrotení vírusu ostane zvýšený podiel sociálneho a biznis života presunutý do online prostredia. A preto, aj keď nastane určitá sektorová rotácia a korekcia tech sektora na trhoch, technológie si svoj zvýšený podiel udržia permanentne. Jednoducho ide o sektor, ktorý sa dynamicky rozvíja, rýchlejšie ako zvyšok ekonomiky.

Po tretie, COVID-19 výrazne zvýši produktivitu na nasledujúcich niekoľko rokov, keď narušil staré biznis modely a vynútil si urýchlené zavádzanie distruptívnych pokrokových technológií od umelej inteligencie, internetu vecí až po zvýšenie automatizácie v priemysle. Z tohto uhla pohľadu vysoké valuácie technologického sektora nemusia byť pri rýchlom raste jeho tržieb a ziskov neoprávnené.

Po štvrté, porastie význam environmentálne a spoločensky zodpovedného investovania známeho pod skratkou ESG, ktoré sa stane viac mainstreamovým. Investori sa stávajú v tomto smere čoraz viac uvedomelými, rastie dopyt po takýchto investíciách a trh aj odmeňuje firmy, ktoré sa uberajú týmto smerom, výrazným rastom ich valuácií. Zmysel budú dávať aj z fundamentálneho hľadiska pri očakávanej veľkej podpore vlád, keď veľkú pozornosť tomu bude venovať establišment nového amerického prezidenta Joea Bidena, ako aj veľký plán obnovy Európskej únie.

Skryť Zatvoriť reklamu