Čo sa dá naučiť od horúcej Andalúzie

Písmo: A- | A+

Pred šiestimi rokmi sme s mojou manželkou navštívili Andalúziu. Náš plán bol preskúmať niekoľko údolí a horských hrebeňov v pohorí Sierra Nevada, v okolí mesta Granada.

Krajina je tu úplne iná v porovnaní s tou našou. Je podstatne viac vysušená. Prevláda hnedá farba, zriedkavo prerušovaná ostrovmi a ostrovčekmi zelene. Slovensko bude mať za 50 rokov podľa predpovedí klimatológov podobné podnebie, aké je teraz na juhu Španielska. Vyššie teploty a menej zrážok. Španieli sa horúcemu a suchému počasiu dokonale prispôsobili. Čo sa od nich vieme naučiť?

Dvor je hneď za vstupnými dverami, obkolesený vysokými stenami
Dvor je hneď za vstupnými dverami, obkolesený vysokými stenami 

Od prvej chvíle zisťujeme, že miestni podriadili veľa vecí cieľu príjemne fungovať v tunajšom horúcom počasí. Príkladom môže byť aj starý, zrekonštruovaný dom, v ktorom bývame. Súčasťou ubytovania je malý dvor plný zelene. Priestor je situovaný tak, aby doň nesvietilo priame slnko. To vytvára príjemný chládok aj keď je vonku horúci deň. Majiteľ nám s hrdosťou ukazuje ďalšiu klimatickú vychytávku. Dom sa opiera o skalu a tá plní funkciu zadnej steny v našej spálni. „Nebudete musieť zapínať klimatizáciu, ani keď bude vonku viac ako 35 stupňov.“

Chladivá skala v spálni
Chladivá skala v spálni 

Spomeniem ešte drevené vonkajšie okenice a bielu farbu, ktorou sú takmer bez výnimky tunajšie domy natreté. Andalúzia je známa svojimi bielymi dedinami – pueblos blancos. Ak sa tam niekedy ocitnete, určite niektorú z nich navštívte. Biela farba bráni tomu, aby sa domy rozhorúčili. A tak posedenie v niektorom z miestnych dvorov aj počas pravého poludnia nemusí byť až také únavné. Ale kto by tam vtedy vysedával. Domáci sú vtedy za privretými okenicami. Poludňajšia siesta je ďalšie z tunajších adaptačných opatrení. Večer, keď páľava poľaví, môže život pokračovať.

Domy v bielej dedinke
Domy v bielej dedinke 

Aj keď trávime celé dni na nohách – turistikou v okolitej krajine – večer nám nedá nezájsť do blízkeho sadu. Rastú tam mandle, olivy, citróny, granátové jabĺčka... Napriek vyschnutej krajine sa im tu darí. Miestni ľudia si nemôžu dovoliť luxus vlastnej studne s vodou. Preto využili všetky tunajšie pramene a o vodu z nich sa podelili. Urobili to tým najlacnejším a najjednoduchším spôsobom. Všade sú naťahané čierne gumené hadice, ktoré prepájajú zásobníky s vodou stojace na každom pozemku. Vďaka sklonu terénu a gravitácii všetko dokonale funguje. Dôležitá je funkčnosť. S manželkou sa však zhodneme, že kamenné kanály, ktoré miestni používali v minulosti, sú štýlovejšie.

Jeden z kanálov, ktorý má štýl
Jeden z kanálov, ktorý má štýl 

Vrchol štýlu, funkčnosti a aj estetiky systému zásobovania vodou nachádzame v Alhambre, v starom, arabskom komplexe palácov, rozloženom nad mestom Granada. Stavitelia stáli pred ťažkou úlohou - dostať na tento pôvodne vysušený kopec bez vegetácie dostatok vody. Najbližší vyššie položený zdroj bol šesť kilometrov odtiaľ. Asi si dokážete predstaviť, čo to po technickej a stavebnej stránke znamenalo. Im sa to vďaka systému akvaduktov, podzemných tunelov a s využitím gravitácie a princípu spojených nádob podarilo. Voda sa dostane do zásobníka v najvyššom bode opevnenia a odtiaľ prúdi do celého areálu. Tu sa už okrem funkčnosti dostáva k slovu aj estetika a štýl. Výsledkom je malebné a príjemné prostredie, odkiaľ sa človeku nechce odísť.

Začiatok putovania vody do Alhambry je o funkčnosti...
Začiatok putovania vody do Alhambry je o funkčnosti... (zdroj: Autor: Manuela Fernández Cuesta)
... a koniec o štýle a estetike
... a koniec o štýle a estetike 
Jeden zo spôsobov, ako vytvoriť tieň v Malage...
Jeden zo spôsobov, ako vytvoriť tieň v Malage... 
... a iný, časom overený, spôsob.
... a iný, časom overený, spôsob. 

Čo si z tejto dovolenky odnesieme okrem príjemných cestovateľských a turistických zážitkov?

Charakter podnebia sa na Slovensku sa v priebehu niekoľkých desaťročí priblíži tomu, ktoré je teraz v južnom Španielsku. Letá na Slovensku budú dlhšie, horúcejšie a suchšie.

Skoro každý človek sa snaží vytvoriť a odovzdať svojim potomkom niečo hodnotné. Niečo, čo je funkčné a praktické a v ideálnom prípade aj štýlové a estetické. Dôležitou misiou každej spoločnosti by malo byť pripravenie priaznivých životných podmienok pre prichádzajúce generácie. K tomu prispejeme, ak pri výstavbe a rozvoji miest ale aj svojich vlastných obydlí začneme uvažovať nad tým, ako ich budovať, aby svojich budúcich obyvateľov chránili nielen pred zimou (takto sme teraz zvyknutí rozmýšľať) ale aj pred horúcimi letnými teplotami. Mali by sme sa zamyslieť nad tým, ako by mali byť orientované nové budovy, a či je južná strana naozaj najlepšou pre umiestnenie hlavných okien, či letnej terasy. Mali by sme zvažovať, aký by mal byť farebný tón budov a aké materiály je vhodné pri ich stavbe použiť. Mali by sme preferovať plochy pokryté zeleňou pred tými z betónu a asfaltu. A mali by sme premýšľať ako zachytiť a využiť vodu zo zrážok, ktoré budú silnejšie, ale zriedkavejšie. Potrebujeme investovať do zvyšovania energetickej efektívnosť nových aj existujúcich stavieb. To je možné dosiahnuť zatepľovaním, výmenou okien a rekonštrukciou vykurovacích a chladiacich systémov.

Veľa adaptačných opatrení vedie v konečnom dôsledku k zníženiu spotreby energie a teda k našim finančným úsporám. A hlavne k produkcii menšieho množstva skleníkových plynov. Môžeme tak prispieť k zmierneniu hroziacej degradácie životných podmienok našich detí a vnúčat.

PS: K napísaniu tohto blogu ma inšpiroval výborný počin mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, ktorý vznikol v rámci projektu Odolné sídliská. Je ním veľmi dobre spracovaný katalóg adaptačno-mitigačných opatrení pre urbanizované územie, ktorý obsahuje 24 riešení, ktoré môžu poslúžiť mestám, obciam, ale i jednotlivcom pri hľadaní toho najlepšieho spôsobu, ako sa vysporiadať so stúpajúcou teplotou a popri tom aj prispieť k spomaleniu klimatickej zmeny. Na vypracovaní Kalógu sa podieľali odborníci z Karpatského rozvojového inštitútu (Košice), Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, CI2 (Praha), Inštitútu pre pasívne domy (Bratislava) a Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia (Bratislava).

Katalóg obsahuje nasledujúce opatrenia:

Využitie klimaticky odolného územného plánovania

Výsadba solitérov a malých spoločenstiev stromov na verejných priestranstvách s lokálnym ochladzovacím účinkom

Skupinová výsadba stromov na verejných priestranstvách s primárne mikroklimatickou funkciou

Výsadba drevín s primárne hygienickou, melioračnou a protieróznou funkciou

Budovanie vnútroblokovej zelene zabezpečujúcej príjemnú mikroklímu pre miestnych obyvateľov

Tvorba nových rozsiahlejších plôch zelene s funkčnou stromovou vegetáciou

Prírode blízka údržba zelene vrátane zníženia frekvencie kosenia

Budovanie mokradí v urbánnom prostredí

Zakladanie produkčných mestských záhrad

Budovanie vegetačných striech

Budovanie vegetačných (zelených) stien

Podpora prírode blízkych opatrení na zachytávanie a vsakovanie zrážkovej vody

Využívanie priepustných povrchov vo verejných priestranstvách

Budovanie technických prvkov na vsakovanie a zadržiavanie zrážkovej vody zo spevnených plôch

Využitie princípov udržateľnej architektúry budov z pohľadu zmeny klímy

Výber a použitie stavebných materiálov

Zvýšenie tepelnej ochrany konštrukcií

Tienenie transparentných otvorov na budovách technickými prvkami

Využívanie odrazivých povrchov na budovách a verejných priestranstvách

Riadené vetranie s rekuperáciou tepla

Výroba energie z obnoviteľných zdrojov

Zachytávanie a využívanie zrážkovej vody v budovách

Zachytávanie a využívanie odpadovej „sivej“ vody v budovách

Samotný katalóg nájdete na tomto odkaze:

Katalóg vybraných adaptačno-mitigačných opatrení pre urbanizované územie

Ďalšie zaujímavé odkazy:

10 Top-Rated Pueblos Blancos (White Villages) of Andalusia

The Secrets of the Alhambra Palace: Water

ALHAMBRA’S IRRIGATION SYSTEM

The Most Advanced Hydraulic Techniques for Water Supply at the Fortresses in the Last Period of Al-Andalus (Thirteenth to Fifteenth Century)

Skryť Zatvoriť reklamu